Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ

dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

Pokój: 1.355

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 75
            

e-mail: slawomir.spiewak@uj.edu.pl

 

 

 

psychologia wpływu społecznego, poznanie społeczne, procesy poznawcze

Nominacja do nagrody Teofrasta w 2013 roku dla książki "Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość: Mechanizmy adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego" - książka znalazła się w gronie 3 najlepszych naukowych książek psychologicznych roku, spośród 27 zgłoszonych.

Erasumus TEACHING STAFF MOBILITY. Pobyt na Brunel University West London 09-19.03.2007
Nagroda Zespołowa III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę "Społeczne Ścieżki Poznania"
Postdoctoral Seedcorn Research Grant przyznany przez European Association of Experimental Social Psychology umożliwijący wyjazd do laboratorium Robera Cialdiniego w Arizona State University. Wrzesień 2005.
Stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, grudzień 2002.
Wyróżnienie dla pracy doktorskiej: Przeciążenie poznawcze a skuteczność wybranych technik wpływu społecznego, Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, czerwiec 2002.

Grant N N106040534: Poznawcze i motywacyjne czynniki kompensujące ograniczenia w wykonywaniu złożonych zadań intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia. Okres realizacji: 2008-2011. Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Sędek; wykonawca: Sławomir Śpiewak.
Grant 2 H01F 036 25: Poznawcze uwarunkowania skuteczności technik wpływu społecznego. Okres realizacji: 18.11.2003-17.11.2006. Kierownik projektu: Sławomir Śpiewak
Grant 5 H01F 014 21 (promotorski): Przeciążenie poznawcze a skuteczność wybranych technik wpływu społecznego. Okres realizacji: 1.09.2001-30.09.2002. Kierownik grantu: prof. dr hab. Dariusz Doliński, główny wykonawca: Sławomir Śpiewak.

Poznawcze uwarunkowania skuteczności wpływu społecznego - seminarium magisterskie (sylabus)
Metody wywierania wpływu społecznego (sylabus)
Metody wywierania wpływu społecznego - podejście eksperymentalne (sylabus)
Podstawy psychologii reklamy (sylabus)

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej - członek Zarządu.
European Association of Experimental Social Psychology - full member.
Zastępca Redaktora Naczelnego Psychologii Społecznej

Śpiewak, S. (2013). Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość: Mechanizmy adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Kossowska, M., Śmieja, M., Śpiewak, S. (red.) (2005). Społeczne ścieżki poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Król, A., Śpiewak, S. (w recenzji). "Stopa" bezradna wobec bezradnych. Tekst przygotowany w ramach publikacji pokonferencyjnej dotyczącej wpływu społecznego.

Petrova, P., Goukens, C., Śpiewak, S., Cialdini, R. B. (w przygoto). Ease of articulation, focus on the self, and culture.

Goodwin, R., Marshall, T., Fulop, M., Adonu, J., Spiewak, S., Neto, F., Hernandez Plaza, S.  (2012). Mate Value and Self-Esteem: Evidence from Eight Cultural Groups. PLoS ONE 7(4): e36106. doi:10.1371/journal.pone.0036106 [IF: 4,41]

Śpiewak, S., Strojny, P., Strojny, A. (2011). Wirtualne zaufanie: wpływ komunikacji zapośredniczonej przez komputer na podejmowanie decyzji o współpracy w sytuacji dylematu społecznego. Czasopismo Psychologiczne, 17, 75-83.

Śpiewak, S., Doliński, D. (2009). Wpływ społeczny a procesy przetwarzania informacji: Nowe perspektywy. [W:] Kotfa, M., Kossowska, M. (red.) Psychologia poznania społecznego (s. 263-278). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Śpiewak, S. (2008). Dlaczego zupa z kamienia smakuje psychologom społecznym? O wykorzystywaniu manipulacji obciążeniem poznawczym w badaniach społecznych. Psychologia Społeczna, 6, 23-40.

 

Śpiewak, S. (2008). Wysiłkowa koncepcja procesów samoregulacyjnych. [W:] J. Strelau i D. Doliński (red.), Gdańsk (t. 2 324-325). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S., Kossowska, M. (2008). Eksperymentalne metody badania zjawisk społecznych - o możliwościach integracji wiedzy psychologicznej.. Psychologia Społeczna, 6, 7-10.

Śpiewak, S., Kossowska, M. (red.) (2008). Eksperymentalne metody badania zjawisk społecznych. Psychologia Społeczna, 6.

Śpiewak, S., Lewicka, M.  (2008). Dyskusja wokół tekstu Tomasza Witkowskiego i Pawła Fortuny „O psychobiznesie , tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych uczonych". Psychologia Społeczna, 9, 289-294

Śpiewak, S. (2006). Rozgrzewanie uwagi: Wpływ przeciążenia poznawczego na proste i złożone zadania poznawcze. Przegląd Psychologiczny, 49, 63-83.

Kossowska, M., Śpiewak, S. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu społecznym: dwutreściowa czy dwuprocesowa teoria umysłu?. Psychologia Społeczna, 1, 46-50.

Śpiewak, S. (2005). Poznawcze uwarunkowania wpływu społecznego. [W:] Kossowska, M., Śmieja, M., Śpiewak, S. (red.), Społeczne ścieżki poznania (141-156). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S. (2005). Przez poznawczą dziurkę od klucza: O badaniu funkcjonowania umysłu w sytuacjach społecznych. [W:] Kossowska, Śmieja, M., Śpiewak, S. (red.), Społeczne ścieżki poznania (191-214). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S. (2005). Seedcorn Grant Report. Cognitive determinants of compliance techniques. European Bulletin of Social Psychology, 17, 71-78.

Śpiewak, S. (2004). Cognitive effort and the effectiveness of social influence techniques. Unpublished manuscript.

Śpiewak, S. (2003). Dlaczego zatrzaśnięcie drzwi przed nosem skłania nas do uległości?: Przegląd badań nad techniką door-in-the-face. Studia Psychologiczne, 41, 89-106.

Śpiewak, S., Ziaja, J., Doliński, D. (2003). Wpływ przeciążenia poznawczego na dostępność zasobów: Efekt rozgrzania poznawczego. Przegląd Psychologiczny, 46, 291-306.

Śpiewak, S. (2002). Między drzwiami a huśtawką: Drenaż poznawczy a skuteczność wybranych technik wpływu społecznego. Studia Psychologiczne, 40, 23-47.

Zaleski, Z., Bigos, M., Śmieja, M., Śpiewak, S. (2000). Rodzaj informacji a postawy Polaków wobec przyłączenia się do Unii Europejskiej. Kolokwia Psychologiczne, 8, 211-220.

Śpiewak, S. (1999). Wpływ bodźców supra- i subliminalnych na efekt interferencji w zadaniu Stroopa. Czasopismo Psychologiczne, 5, 129-139.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron