Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na kierunek psychologia

Informacje dla Kandydatów

Instytut Psychologii Stosowanej prowadzi pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: psychologia stosowana. Studia zostały ujęte w profilu praktycznym, gdyż w planie studiów położony jest duży nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych. Studenci rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na zajęciach treningowych i warsztatowych specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych.

Poza kanonem wiedzy ogólnopsychologicznej, teoretycznej, wybierają zajęcia specjalizacyjne, ujęte w tzw. profile psychologii stosowanej. W ramach profilu realizują ponad 300 godzin zajęć zgodnych z ich zainteresowaniami i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Każdy profil zawiera zajęcia terenowe (w klinikach, szpitalach, instytucjach i przedsiębiorstwach) oraz praktyki zawodowe. Aktualnie oferujemy następujące profile specjalizacyjne:

  • I. Psychologia sądowa i penitencjarna
  • II. Rodzina, wychowanie i kształcenie
  • III. Psychologia społeczna i komunikowania się
  • IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
  • V. Zdrowie i choroba
  • VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna
  • VII. Neuronauka i neuropsychologia

 

Absolwenci Instytutu Psychologii Stosowanej są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy zawodowej. Nabywają także umiejętności w zakresie prowadzenia pracy naukowej, współpracując z pracownikami naukowymi w zakresie różnych projektów badawczych, dzięki udziałowi w Kole Naukowym Pragma oraz uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez Instytut.

 

Jeśli chcesz zyskać pełne przygotowanie do pełnienia roli zaufania publicznego, jaką jest zawód psychologa – studiuj w Instytucie Psychologii Stosowanej!

Zapraszamy  do Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na kierunek psychologia

psychologia
jednolite magisterskie, stacjonarne, profil praktyczny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron