Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia Transportu

Psychologia Transportu

Studia kwalifikacyjne po ukończeniu, których psycholog po wpisaniu się na listę marszałka w danym województwie, uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców

Szanowni Państwo

Rozpoczęcie zajęć na studiach podyplomowych z Psychologii transportu semestr zimowy 2020/2021 przewidujemy w formie bezpośredniej z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych GIS. Na pierwszych zajęciach, po ustaleniu oczekiwań ze strony Słuchaczy, uzgodnimy dalszą formę realizacji zajęć tj. bezpośrednią, zdalną lub mieszaną.

Podania proszę kierować na adres sekretariatu studiów podyplomowycch-agnieszka.mikler@uj.edu.pl

 

Opis studiów

 

Studia mają na celu przekazanie wiedzy słuchaczom w zakresu współczesnej psychologii transportu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychologii zachowań użytkowników jakimi są kierowcy. Obejmują zagadnienia kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, agresji drogowej, organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, psychologicznych i technicznych czynników generujących ryzyko w ruchu drogowym, policyjno-prawnych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także wpływu tzw. "zegara biologicznego" na sprawność funkcjonowania kierowcy podczas prowadzenia pojazdu w złych warunkach atmosferycznych oraz nocnych.

Ważnym celem studiów jest także nauczenie absolwentów praktycznych umiejętności w zakresie: metod prewencji i interwencji w następstwie stresu pourazowego (PTSD); samodzielnego przygotowywania programów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kształtujących właściwe postawy zachowania się na drodze; wreszcie poprawnego stosowania testów psychologicznych do badań kierowców i obsługi specjalistycznej aparatury potrzebnej do przeprowadzenia tych badań.

Najważniejszym jednak celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności psychologicznych w zakresie diagnozy różnicowej kierowców.

Po ukończeniu studiów psycholog wpisując się na listę marszałka w danym województwie, uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców.

Rekrutacja

Plan studiów

Harmonogram studiów

Harmonogram zjazdów semestr zimowy 2020/2021 dla gr 1

Harmonogram zjazdów semestr zimowy 2020/2021 dla gr 2

Harmonogram zjazdów semestr letni 2020/2021 dla gr 1

Harmonogram zjazdów semestr letni 2020/2021 dla gr 2

Kierownik studiów

dr hab. Antoni Wontorczyk,prof.UJ

e-mail:
antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon:
(12) 664 55 63,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.357

Sekretariat

 

lic Agnieszka Mikler

e-mail: agnieszka.mikler@uj.edu.pl

Telefon: (12) 664 55 47

Pokój: 1.367

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron