Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia Transportu

Psychologia Transportu

Studia kwalifikacyjne po ukończeniu, których psycholog po wpisaniu się na listę marszałka w danym województwie, uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców

 Z uwagi na liczne zapytania Kandydatów nt. kolizji niektórych terminów zjazdów z ich obowiązkami zawodowymi informujemy, że zawsze istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności i przygotowania się w oparciu o dostarczone materiały.
 
 
 
.
 
 
 
 

Podania proszę kierować na adres sekretariatu studiów podyplomowych

marcin.mich@uj.edu.pl       telefon (12) 664 55 63

 

 

Studia mają na celu przekazanie wiedzy słuchaczom w zakresu współczesnej psychologii transportu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychologii zachowań użytkowników jakimi są kierowcy. Obejmują zagadnienia kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, agresji drogowej, organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, psychologicznych i technicznych czynników generujących ryzyko w ruchu drogowym, policyjno-prawnych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także wpływu tzw. "zegara biologicznego" na sprawność funkcjonowania kierowcy podczas prowadzenia pojazdu w złych warunkach atmosferycznych oraz nocnych.

Ważnym celem studiów jest także nauczenie absolwentów praktycznych umiejętności w zakresie: metod prewencji i interwencji w następstwie stresu pourazowego (PTSD); samodzielnego przygotowywania programów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kształtujących właściwe postawy zachowania się na drodze; wreszcie poprawnego stosowania testów psychologicznych do badań kierowców i obsługi specjalistycznej aparatury potrzebnej do przeprowadzenia tych badań.

Najważniejszym jednak celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności psychologicznych w zakresie diagnozy różnicowej kierowców.

Po ukończeniu studiów psycholog wpisując się na listę marszałka w danym województwie, uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców.

Harmonogram zjazdów semestr zimowy 2022/2023 

Harmonogram zjazdów semestr letni 2022/2023 

 

dr hab. Antoni Wontorczyk,prof.UJ

e-mail:
antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon:
(12) 664 55 63,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.357

 

mgr Marcin Mich

e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl

Telefon: (12) 664 55 85

Pokój: 3.323

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron