Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Na skróty Na skróty

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Sławomir Śpiewak

dr hab. Sławomir Śpiewak
 

            

E-mail: slawomir.spiewak@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

My major interests are focused on the role of cognitive and self-regulatory effort in various aspects of human behavior. More specifically, I am investigating how human cognition and social environment determine the effectiveness of social influence. The other area of my interest is the strength model of self-regulation and the cognitive explanation of the ego-depletion effect.

Books:

Śpiewak, S.(2013). Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość: Mechanizmy   adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego.[Cognitive warm-up – Ego-Depletion –          Compliance: Mechanisms of cognitive adaptation to mental effort], Warszawa:      Scholar.

 

Śpiewak, S., Doliński, D. (2009). Wpływ społeczny a procesy przetwarzania informacji:             Nowe perspektywy. [W:] Kotfa, M., Kossowska, M. (red.),  (). PWN. 

Petrova, P., Goukens, C., Śpiewak, S., Cialdini, R. B. (working paper). Ease of articulation,       focus on the self, and culture.

Goodwin, R., Adonu, J., Fülöp, M., Hernandez Plaza, S., Li, L., Neto, F., Śpiewak, S., Marshall, T., (submitted). "More beautiful than a monkey?" Predictors and Correlates         of Perceived Relationship Qualities in Eight Cultural Groups. Journal of Personality      and Social Psychology.

 Śpiewak, S. (2008). Dlaczego zupa z kamienia smakuje psychologom społecznym? O    wykorzystywaniu manipulacji obciążeniem poznawczym w badaniach            społecznych. Psychologia Społeczna, 6, 23-40.

Śpiewak, S. (2008). Wysiłkowa koncepcja procesów samoregulacyjnych. [W:] J. Strelau i D.             Doliński (red.), Gdańsk (t. 2 324-325). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S., Kossowska, M. (2008). Eksperymentalne metody badania zjawisk społecznych -    o możliwościach integracji wiedzy psychologicznej.. Psychologia Społeczna, 6, 7-10.

Śpiewak, S., Kossowska, M. (red.) (2008). Eksperymentalne metody badania zjawisk     społecznych.Psychologia Społeczna, 6.

Śpiewak, S., Lewicka, M.  (2008). Dyskusja wokół tekstu Tomasza Witkowskiego i Pawła         Fortuny „O psychobiznesie , tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych    uczonych". Psychologia Społeczna.

Śpiewak, S. (2006). Rozgrzewanie uwagi: Wpływ przeciążenia poznawczego na proste i            złożone zadania poznawcze. Przegląd Psychologiczny, 49, 63-83.

Kossowska, M., Śpiewak, S. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu       społecznym: dwutreściowa czy dwuprocesowa teoria umysłu?. Psychologia      Społeczna, 1, 46-50.

Śpiewak, S. (2005). Poznawcze uwarunkowania wpływu społecznego. [W:] Kossowska, M.,     Śmieja, M., Śpiewak, S. (red.), Społeczne ścieżki poznania (141-156). Gdańsk:    Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S. (2005). Przez poznawczą dziurkę od klucza: O badaniu funkcjonowania umysłu     w sytuacjach społecznych. [W:] Kossowska, Śmieja, M., Śpiewak, S. (red.), Społeczne ścieżki poznania (191-214). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śpiewak, S. (2005). Seedcorn Grant Report. Cognitive determinants of compliance        techniques. European Bulletin of Social Psychology, 17, 71-78.

Śpiewak, S. (2004). Cognitive effort and the effectiveness of social influence      techniques. Unpublished manuscript.

Śpiewak, S. (2003). Dlaczego zatrzaśnięcie drzwi przed nosem skłania nas do uległości?:           Przegląd badań nad techniką door-in-the-face. Studia Psychologiczne, 41, 89-106.

Śpiewak, S., Ziaja, J., Doliński, D. (2003). Wpływ przeciążenia poznawczego na dostępność      zasobów: Efekt rozgrzania poznawczego. Przegląd Psychologiczny, 46, 291-306.

Śpiewak, S. (2002). Między drzwiami a huśtawką: Drenaż poznawczy a skuteczność      wybranych technik wpływu społecznego. Studia Psychologiczne, 40, 23-47.

Zaleski, Z., Bigos, M., Śmieja, M., Śpiewak, S. (2000). Rodzaj informacji a postawy Polaków   wobec przyłączenia się do Unii Europejskiej. Kolokwia Psychologiczne, 8, 211-220.

Śpiewak, S. (1999). Wpływ bodźców supra- i subliminalnych na efekt interferencji w zadaniu   Stroopa. Czasopismo Psychologiczne, 5, 129-139.

- Grant MNiSW N N106 327339: "Social influence - psychological mechanisms" in collaboration with prof. Dariusz Doliński.

- Grant N N106040534, 2008-2011: "Cognitive and motivational mechanisms compensating the limitations in performance on complex cognitive tasks across adult life-span". In collaboration with prof. Grzegorz Sędek.

- Grant 2 H01F 036 25, 2003-2006: "Cognitive determinants of compliance techniques".
- Postdoctoral Seedcorn Research Grant founded by European Association of Experimental Social Psychology.

Grant 5 H01F 014 21, 2001-2002: "Cognitive load and the effectiveness of social influence techniques".

Web Content Display Web Content Display