Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań IPS

  • Podania studenckie należy składać w odpowiednim Sekretariacie IPS. Dyrektor nie przyjmuje podań bezpośrednio od studentów ani poprzez e-mail.
  • Podania z datą przyjęcia i ewentualnymi informacjami dodatkowymi są kierowane z Sekretariatu do Dyrekcji drogą służbową, do zaopiniowania, lub wydania decyzji, zależnie od sprawy.
  • Podania, które wymagają decyzji Pani Dziekan, są kierowane do Dziekanatu. Pani Dziekan nie rozpatruje podań bez opinii Dyrektora. Po rozpatrzeniu podania są zwracane do Sekretariatu w Instytucie i tam student otrzymuje odpowiedź.

Po zakończeniu okresów, o których mowa w Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku z późniejszymi zmianami Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku i sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, możliwe będzie wydrukowanie z USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym. Studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego sekretariatu

prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację wyboru przedmiotów w terminie określonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, jednak nie później niż do 27 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne oraz do 12 marca na przedmioty w semestrze letnim

 

Instrukcja podpięcia przedmiotów w USOSie

 

Przeniesienie z innej uczelni do IPS

Urlopy od zajęć

Indywidualny plan studiów

Prace dyplomowe

 

Płatności za studia

Upoważnienia

Formularz dla studentów z innych kierunków

Skierowanie studenta na praktyki IPS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron