Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań IPS

 1. PODANIE O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW ZE STACJONARNYCH NA NIESTACJONARNE
 2. PODANIE O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW Z NIESTACJONARNYCH NA STACJONARNE
 3. DEKLARACJA O ZAMIARZE WYKORZYSTANIA URLOPU STUDENCKIEGO
 4. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZENIESIENIA NA INNĄ UCZELNIĘ
 5. REZYGNACJA Z ZADEKLAROWANEGO PRZEDMIOTU Z POWODU ZMIANY HARMONOGRAMU ZAJĘĆ
 6. PODANIE O AWANS (WPIS NA KOLEJNY ROK STUDIÓW W TYM SAMYM ROKU AKADEMICKIM)
 7. PODANIE O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KOMISYJNEGO
 8. PODANIE O UDZIELENIE URLOPU DZIEKAŃSKIEGO
 9. PODANIE O USPRAWIEDLIWIENIE NIEPRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
 10. PODANIE O UZYSKANIE WPISU WARUNKOWEGO NA KOLEJNY ROK STUDIÓW
 11. PODANIE O WPIS PO URLOPIE DZIEKAŃSKIM/STUDENCKIM
 12. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 13. PODANIE O WYMIANĘ ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 14. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYWANIE STUDIÓW WG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
 15. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PONOWNE POWTARZANIE ROKU
 16. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA POWTARZANIE ROKU STUDIÓW
 17. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZENIESIENIE I UZNANIE PUNKTÓW ECTS
 18. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z WYŻSZYCH LAT STUDIÓW
 19. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU W TRAKCIE TEGO SAMEGO ROKU AKADEMICKIEGO
 20. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW NIEOBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW/ REALIZACJĘ CZĘŚCI PROGRAMU STUDIÓW NA INNYCH UCZELNIACH, W TYM TAKŻE ZAGRANICZNYCH
 21. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
 22. PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYK STUDENTOM, KTÓRZY POSIADAJĄ UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE ODPOWIADAJĄCE CELOM I EFEKTOM PRAKTYKI
 23. PODANIE O INDYWIDULANY PLAN STUDIÓW
 24. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ W JĘZYKU OBCYM
 25. WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO DORĘCZEŃ
 26. WNIOSEK O ZMIANĘ NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Prace dyplomowe

 

Formularz dla studentów z innych kierunków

Uchwała nr 11/X/2019 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie: warunków i zasad udzielania indywidualnego planu studiów.

Uchwała nr 13/III/2021 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 11/X/2019 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r.

Link do formularza (załącznik nr 3): https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  

Schemat działania

Student: 

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  
 1. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS 
 2. Z dostępnych list wybiera: 
  • kierunek studiów 
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot 
  • nazwę przedmiotu 
 3. Zaznacza rodzaj studiów i rok 
 4. Zaznacza semestr i rok akademicki 
 5. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie” 

 

Wykładowca: 

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 
Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres. 

 

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza:

https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4 

Przeniesienie z innej uczelni do IPS

Po zakończeniu okresów, o których mowa w Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku i sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, możliwe będzie wydrukowanie z USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym. Studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego sekretariatu

prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację wyboru przedmiotów w terminie określonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, jednak nie później niż do 27 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne oraz do 12 marca na przedmioty w semestrze letnim

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron