Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

"Temperamentalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne", kierownik projektu: dr Kinga Tucholska, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 5 (panel HS), 2016 - 2021

"Konflikt czy efekt czasu reakcji? Wyjaśnienie natury aktywności przyśrodkowej kory czołowej - badanie symultaniczne EEG-fMRI" - kierownik projektu: dr Ewa Beldzik, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA 11 (panel HS), 2017-2020.

"Rola fazowej aktywności katecholamin w przyśrodkowej korze czołowej w poszukiwaniu kokainy", UMO-2014/13/B/NZ4/00146 kierownik projektu dr Wojciech Solecki, realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, OPUS 7, 2015-2018.

„Cechy temperamentalne a zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody - badanie dEEG oraz fMRI", koordynator projektu: dr Justyna Mojsa-Kaja, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 1 (panel HS), 2013-2017.

"Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG", kierownik projektu: dr Krystyna Golonka - finansowanie z budżetu NCN, otrzymane w ramach konkursu SONATA (panle HS), 2014-2017.

„Systemy detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka: określenie okołodziennej stabilności/zmienności wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu w stanie chronicznego deficytu snu. Symultaniczne badanie technikami dEEG i okulografii", koordynator projektu: prof. dr hab. Tadeusz Marek, projekt finansowany z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS (2011/01/B/HS6/00446), 2011-2014.

„Negacja w kontekście kompetencji komunikacyjnej, procesów poznawczych i wywierania wpływu. Badania nad przetwarzaniem negacji zdaniowej, performatywnej i wykorzystywanej w dyrektywach"; grant MNiSzW Nr N N106 133136 (2009-2012), kierownik: dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ.

„Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii" - grant MNiSzW Nr N N106 283935 (2008-2011) - kierownik projektu:    dr Magdalena Fąfrowicz.

"Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia" - grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (2006-2009) - kierownik projektu:  prof. dr hab. Tadeusz Marek.

 

 

 

 

 

 

 

„Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka", koordynator projektu oraz kierownik Zespołu Fotobiofizycznego: prof. dr hab. Tadeusz Sarna, kierownik Zespołu Neurofizjologicznego: prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski, kierownik Zespołu Neuropsychologicznego: prof. dr hab. Tadeusz Marek, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Symfonia 1, 2013-2018.

 

„Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI", koordynator projektu: dr Magdalena Fąfrowicz, partner/koordynator zagraniczny: prof. Patricia Reuter-Lorenz (University of Michigan, Stany Zjednoczone), finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Harmonia 4 (panel HS), 2014-2016.

 

„Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficznych półkulowo, senność i nastrój", kierownik projektu: dr hab. Irena Iskra-Golec, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS 5 (panel HS), 2014-2016.

 


 


 

.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron