Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

"Proces przemiany zaangażowania w gry w zaburzenia związane z graniem. Rozgraniczenie społecznych i motywacyjnych przyczyn od konsekwencji".

Jest to grant w ramach konkursu Sonata Bis-11, a jego kierownikiem jest dr Paweł Strojny.
 
 

Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy – przetwarzanie werbalne kategorii afektywnych”. UMO-2016/23/D/HS6/01645

publikacja wyników badań słownikowych w ramach projektu w otwartym dostępie z baterią normalizowanych przymiotników afektywnych:

„Narcyzm i motywacja prospołeczna” - grant badawczy SONATA BIS ufundowany przez NCN (2018/30/E/HS6/00863), kierownik projektu: dr hab. Anna Czarna, 2019-2022.

„Moderatory społecznych skutków narcyzmu” - grant badawczy BEETHOVEN ufundowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (2016/23/G/HS6/01397) oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG), kierownicy projektu: dr hab. Anna Czarna (polska część) i prof. Michael Dufner (niemiecka część), 2018-2022.

 

 

 

We present the "Arts of Freedom" project, a two-year Erasmus + project started in September 2020.

The project is implemented by the Croatian Association of Fine Artists from Croatia in partnership with institutions: "European Prison Education Association" from Norway, "Uniwersytet Jagiellonski" from Poland, "Eszterhazy Karoly Chatolic University" from Hungary and "Changes & Chances" from the Netherlands, while associate partners are Spanish " Department of Justice of the Generalitat de Catalunya”and the Ministry of Justice of the Republic of Croatia

 

  "NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg” POIR.04.04.00-00-1763/18 -Lider Zespołu Psychologów Klinicznych dr hab. Małgorzata Lipowska, Członek Komitetu Zarządzającego dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, Senior Scientist dr Katarzyna Sitnik – Warchulska.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM NET

"Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie" nr: POIR.04.04.00-00-14DE/18-00 z dnia 28.06.2019 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Liderem 1 Zespołu Naukowego po stronie WZIKS/ IPS: prof. dr hab. Tadeusz Marek 

Liderem 2 Zespołu Naukowego po stronie WZIKS/ IPS: prof. dr hab. Daniel Wójcik

 

"Temperamentalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne", kierownik projektu: dr Kinga Tucholska, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 5 (panel HS), 2016 - 2021

"Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy - przetwarzanie werbalne kategorii afektywnych"kierownik projektu:dr Szczepan Grzybowski-finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA 12 (panel HS), 2017 - 2021

"Konflikt czy efekt czasu reakcji? Wyjaśnienie natury aktywności przyśrodkowej kory czołowej - badanie symultaniczne EEG-fMRI" - kierownik projektu: dr Ewa Beldzik, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA 11 (panel HS), 2017-2020.

„Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie” – granty badawczy OPUS ufundowany przez NCN (2015/19/B/HS6/02214), kierownik projektu: dr hab. Anna Czarna, 2016-2019.

"Rola fazowej aktywności katecholamin w przyśrodkowej korze czołowej w poszukiwaniu kokainy", UMO-2014/13/B/NZ4/00146 kierownik projektu dr Wojciech Solecki, realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, OPUS 7, 2015-2018.

„Cechy temperamentalne a zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody - badanie dEEG oraz fMRI", koordynator projektu: dr Justyna Mojsa-Kaja, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 1 (panel HS), 2013-2017.

"Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG", kierownik projektu: dr Krystyna Golonka - finansowanie z budżetu NCN, otrzymane w ramach konkursu SONATA (panle HS), 2014-2017.

„Systemy detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka: określenie okołodziennej stabilności/zmienności wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu w stanie chronicznego deficytu snu. Symultaniczne badanie technikami dEEG i okulografii", koordynator projektu: prof. dr hab. Tadeusz Marek, projekt finansowany z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS (2011/01/B/HS6/00446), 2011-2014.

„Negacja w kontekście kompetencji komunikacyjnej, procesów poznawczych i wywierania wpływu. Badania nad przetwarzaniem negacji zdaniowej, performatywnej i wykorzystywanej w dyrektywach"; grant MNiSzW Nr N N106 133136 (2009-2012), kierownik: dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ.

„Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii" - grant MNiSzW Nr N N106 283935 (2008-2011) - kierownik projektu:    dr Magdalena Fąfrowicz.

"Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia" - grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (2006-2009) - kierownik projektu:  prof. dr hab. Tadeusz Marek.

„Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka", koordynator projektu oraz kierownik Zespołu Fotobiofizycznego: prof. dr hab. Tadeusz Sarna, kierownik Zespołu Neurofizjologicznego: prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski, kierownik Zespołu Neuropsychologicznego: prof. dr hab. Tadeusz Marek, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Symfonia 1, 2013-2018.

„Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI", koordynator projektu: dr Magdalena Fąfrowicz, partner/koordynator zagraniczny: prof. Patricia Reuter-Lorenz (University of Michigan, Stany Zjednoczone), finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Harmonia 4 (panel HS), 2014-2016.

„Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficznych półkulowo, senność i nastrój", kierownik projektu: dr hab. Irena Iskra-Golec, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS 5 (panel HS), 2014-2016.

 


 

.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron