Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady monograficzne

PROPOZYCJE WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH DLA IV i V ROKU NA ROK 2019-2020

Ilość miejsc: bez ograniczeń liczebności

UWAGA! Studenci mogą również korzystać z wykładów poza IPS.

Wykłady zostaną uruchomione po zapisaniu się minimum 15 studentów. Jeśli zapisze się mniejsza liczba, wykład nie zostanie uruchomiony, a osoby zapisane będą musiały przepisać się na te wykłady, które zostaną uruchomione.

Zajęcia dla kierunku studiów - psychologia stosowana:

 

Imię i nazwisko

Wykład Monograficzny

Semestr

KOD przedmiotu

dr hab. Józef Maciuszek,prof. UJ  Komunikacja niedosłowna i pośrednia - mechanizmy przetwarzania i funkcje perswazyjne (metafory, ironia, presupozycje, pośrednie akty mowy) I WZ.IPS-421/IV-V/st
dr Agnieszka Trąbka  Psychospołeczne aspekty migracji I WZ.IPS-398/IV-V/st
dr Konrad Banicki

The Art of Living. An interdisciplinary approach.

Wykład w języku Angielskim

I WZ.IPS-422/IV-V/st

dr Konrad Banicki

Introduction to the Philosophy of Medicine & Psychiatry

Wykład w języku Angielskim

I

WZ.IPS-423/IV-V/st

dr Krzysztof Gerc

Konteksty, relacje i perspektywy psychologii edukacji

I WZ.IPS-377/IV-V/st
dr Szczepan Grzybowski

Neuroscientific research: methods and results

Wykład w języku Angielskim

I WZ.IPS-493/IV-V/st

dr Bartosz Wojciechowski

Psychologia matematyczna. I WZ.IPS-572/IV-Vst

 

dr Bartosz Wojciechowski

Podstawy prawoznawstwa dla psychologów I WZ.IPS-525/IV-Vst

 

Zajęcia dla kierunku studiów - neuropsychologia i neurokognitywistyka:

 

Imię i nazwisko

Wykład Monograficzny

Semestr

KOD przedmiotu

dr Wojciech Solecki

Neurobiological bases of psychotherapy

Wykład w języku Angielskim

I WZ.IPS-573/IV-Vnn
dr Klaudia Szklarczyk-Smolana

 Posttraumatic stress disorder - neurobiology and treatment

Wykład w języku Angielskim

I WZ.IPS-574/IV-Vnn
dr Iwona Sikorska  Poznawanie osób w wieku rozwojowym w kontekście rodzinnym i szkolnym II WZ.IPS-571/IV-V/nn

 

Zajęcia dla studiów niestacjonarnych:

 

Imię i nazwisko

Wykład Monograficzny

Semestr

KOD przedmiotu

dr hab Antoni Wontorczyk, prof UJ

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo w pracy

I WZ.IPS-463/IV-Vnw
dr hab Ryszard Stach, prof KAAFM Sumienie, mózg i moralna kontrola zachowań I WZ.IPS-337/IV-Vnw

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron