Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profile i Ścieżki Psychologii Stosowanej

Profile Psychologii Stosowanej- dotyczy studentów II-V roku

Od roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Psychologii Stosowanej przedmioty fakultatywne (specjalizacyjne, do wyboru) zostały ujęte w grupy, nazwane PROFILAMI PSYCHOLOGII STOSOWANEJ. Oferta profili specjalizacyjnych może być w kolejnych latach poszerzana.

Aktualnie proponujemy profile:

 • I. Psychologia sądowa i penitencjarna
 • II. Rodzina, wychowanie i kształcenie
 • III. Psychologia społeczna i komunikowania się
 • IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
 • V. Zdrowie i choroba
 • VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna
 • VII. Neuronauka i neuropsychologia

Każdy profil specjalizacyjny zawiera następujące formy zajęć, tematycznie związane z jego charakterem:

 1. Pracownia fakultatywna na II roku
 2. Pracownia fakultatywna na III roku
 3. Moduł specjalizacyjny na IV roku
 4. Moduł specjalizacyjny na V roku
 5. Wykład monograficzny
 6. Warsztaty psychologii stosowanej na V roku, związane z nabywaniem praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych
 7. Seminarium magisterskie      
 • Uwaga! Tematyka pracy magisterskiej powinna zawierać się w tematyce wybranego profilu (ale może być realizowana na różnych seminariach po uzgodnieniu z Promotorem)
 • W przypadku realizacji dwóch Profili, zajęcia w realizowanych Profilach nie mogą się powtarzać!
 • Druk zaświadczenia o ukończeniu profilu

Podjęcie decyzji o wyborze profilu specjalizacyjnego nie jest obligatoryjne.

 • Student może dokonać takiego wyboru na II roku studiów, co spowoduje, że będzie preferowanym uczestnikiem kolejnych form zajęć w obrębie danego profilu Deklaracja wyboru profilu jest składana elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOS podczas ogłoszonej rejestracji od 25.06.2016 do 10.07.2016 r. Jeśli student weźmie udział przynajmniej w jednych zajęciach fakultatywnych (30 godzin), jednym module specjalizacyjnym (135 godzin), jednym wykładzie monograficznym (30 godzin), w warsztatach psychologii stosowanej (30 godzin), praktyce (80 godzin), wolontariacie (80 godzin) lub obozie naukowym (60 godzin) oraz w seminarium magisterskim (90 godzin) z zakresu danego profilu (łącznie 375 - 395 godzin), otrzyma razem z dyplomem odpowiednie zaświadczenie o nabyciu wiedzy z zakresu danego profilu specjalizacyjnego.
 • Student może również nie dokonać wyboru i zapoznawać się z zagadnieniami z zakresu różnych profili specjalizacyjnych. Wówczas w sytuacji, gdy na zajęcia specjalizacyjne będzie większa liczba kandydatów, nie będzie kandydatem preferowanym. Nie otrzyma również dodatkowego zaświadczenia wraz z dyplomem.

Zapisy na zajęcia fakultatywne będą odbywały się za pośrednictwem systemu USOS.

Nadal pozostaje możliwość korzystania z zajęć spoza puli oferowanych przez Instytut Psychologii Stosowanej.

UWAGA! Ponieważ większość zajęć specjalizacyjnych jest realizowana w cyklu dwuletnim (fakultety rok II i III, moduły i wykłady monograficzne rok IV i V), Dyrekcja dołoży starań, aby w miarę możliwości przedmioty oferowane w danym roku na studiach stacjonarnych, w kolejnym roku były oferowane studiom

OFERTA ZAJĘĆ DLA WYBRANYCH PROFILI

OFERTA ZAJĘĆ DLA WYBRANYCH PROFILI NA ROK 2015/2016

OFERTA ZAJĘĆ DLA WYBRANYCH PROFILI NA ROK 2016/2017

OFERTA ZAJĘĆ DLA WYBRANYCH PROFILI NA ROK 2017/2018

Ścieżki Psychologii Stosowanej- dotyczy studentów I roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron