Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profile Psychologii Stosowanej

Drodzy Państwo!
Od roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Psychologii Stosowanej przedmioty fakultatywne (specjalizacyjne, do wyboru) zostały ujęte w grupy, nazwane PROFILAMI PSYCHOLOGII STOSOWANEJ. Oferta profili specjalizacyjnych może być w kolejnych latach poszerzana.

Aktualnie proponujemy profile:

 • I. Psychologia sądowa i penitencjarna
 • II. Rodzina, wychowanie i kształcenie
 • III. Psychologia społeczna i komunikowania się
 • IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
 • V. Zdrowie i choroba
 • VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna
 • VII. Neuronauka i neuropsychologia

Każdy profil specjalizacyjny zawiera następujące formy zajęć, tematycznie związane z jego charakterem:

 1. Pracownia fakultatywna na II roku
 2. Pracownia fakultatywna na III roku
 3. Moduł specjalizacyjny na IV roku
 4. Moduł specjalizacyjny na V roku
 5. Wykład monograficzny
 6. Warsztaty psychologii stosowanej na V roku, związane z nabywaniem praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych
 7. Seminarium magisterskie      
 • Uwaga! Tematyka pracy magisterskiej powinna zawierać się w tematyce wybranego profilu (ale może być realizowana na różnych seminariach po uzgodnieniu z Promotorem)
 • W przypadku realizacji dwóch Profili, zajęcia w realizowanych Profilach nie mogą się powtarzać!

Podjęcie decyzji o wyborze profilu specjalizacyjnego nie jest obligatoryjne.

 • Student może dokonać takiego wyboru na II roku studiów, co spowoduje, że będzie preferowanym uczestnikiem kolejnych form zajęć w obrębie danego profilu Deklaracja wyboru profilu jest składana elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOS podczas ogłoszonej rejestracji od 25.06.2016 do 10.07.2016 r. Jeśli student weźmie udział przynajmniej w jednych zajęciach fakultatywnych (30 godzin), jednym module specjalizacyjnym (135 godzin), jednym wykładzie monograficznym (30 godzin), w warsztatach psychologii stosowanej (30 godzin), praktyce (80 godzin), wolontariacie (80 godzin) lub obozie naukowym (60 godzin) oraz w seminarium magisterskim (90 godzin) z zakresu danego profilu (łącznie 375 - 395 godzin), otrzyma razem z dyplomem odpowiednie zaświadczenie o nabyciu wiedzy z zakresu danego profilu specjalizacyjnego.
 • Student może również nie dokonać wyboru i zapoznawać się z zagadnieniami z zakresu różnych profili specjalizacyjnych. Wówczas w sytuacji, gdy na zajęcia specjalizacyjne będzie większa liczba kandydatów, nie będzie kandydatem preferowanym. Nie otrzyma również dodatkowego zaświadczenia wraz z dyplomem.

Zapisy na zajęcia fakultatywne będą odbywały się za pośrednictwem systemu USOS.

Nadal pozostaje możliwość korzystania z zajęć spoza puli oferowanych przez Instytut Psychologii Stosowanej.

UWAGA! Ponieważ większość zajęć specjalizacyjnych jest realizowana w cyklu dwuletnim (fakultety rok II i III, moduły i wykłady monograficzne rok IV i V), Dyrekcja dołoży starań, aby w miarę możliwości przedmioty oferowane w danym roku na studiach stacjonarnych, w kolejnym roku były oferowane studiom

OFERTA ZAJĘĆ DLA WYBRANYCH PROFILI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron