Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na kierunek psychologia

Informacje dla Kandydatów

Instytut Psychologii Stosowanej prowadzi pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia. Studia zostały ujęte w profilu praktycznym, gdyż w planie studiów położony jest duży nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych. Studenci rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na zajęciach treningowych i warsztatowych specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych.

Poza kanonem wiedzy ogólnopsychologicznej, teoretycznej, wybierają zajęcia specjalizacyjne, ujęte w tzw. ścieżki. W ramach ścieżki realizują ok. 300 godzin zajęć zgodnych z ich zainteresowaniami i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Każda ścieżka zawiera zajęcia terenowe (w klinikach, szpitalach, instytucjach i przedsiębiorstwach) oraz praktyki zawodowe. Aktualnie oferujemy następujące ścieżki specjalizacyjne:

I. Neuropsychologia
II. Psychologia kliniczna w biegu życia
III. Psychologia  życia społecznego
IV. Badania naukowe w psychologii 

 

Absolwenci Instytutu Psychologii Stosowanej są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy zawodowej. Nabywają także umiejętności w zakresie prowadzenia pracy naukowej, współpracując z pracownikami naukowymi w zakresie różnych projektów badawczych, dzięki udziałowi w Kole Naukowym Pragma oraz uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez Instytut.

 

Jeśli chcesz zyskać pełne przygotowanie do pełnienia roli zaufania publicznego, jaką jest zawód psychologa – studiuj w Instytucie Psychologii Stosowanej!

Zapraszamy  do Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na kierunek psychologia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.pl i irk.uj.edu.pl.


 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron