Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Przemysław Piotrowski

prof. dr hab. Przemysław Piotrowski
Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii

Pokój: 1.316

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 38

e-mail:  p.piotrowski@uj.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Przemysław Piotrowski,  jest kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym 7 książek oraz wielu artykułów w cenionych periodykach naukowych. Specjalizuje się w psychologii zachowań dewiacyjnych i psychologii penitencjarnej.

Wybrane publikacje (ostatnie 5 lat):

Tucholska, K., Gulla, B., Wysocka-Pleczyk, M., Piotrowski, P., Florek, S., Sekulak, M., & Głomb, K. (2024). Time Experiencing in Men Serving the Term of Imprisonment – a Semantic Differential Study. KronoScope, 23(2), 177-200.

Piotrowski, P., Tucholska, K. Florek, S., Gulla, B., Wysocka-Pleczyk, M., Głomb, K. & Sekulak, M. (2023). Do not kill the time, modify your time perspective: proactivity vs present hedonism in male inmates. The Prison Systems Review, 121(4). DOI: 10.52694/ThPSR.121.23

Głomb, K., Piotrowski, P. & Romanowska, I.A. (2023). It is not real until it feels real: Testing a new method for simulation of eyewitness experience with virtual reality technology and equipment. Behavior Research Methods. https://doi.org/10.3758/s13428-023-02186-2

Olszewska, K., Piotrowski, P. & Wojciechowski, B.W. (2023). Attitudes Towards Rape and Their Determinants Among Men, Women and Non-Binary People in Poland. Sexuality & Culture, 27, 863–877. https://doi.org/10.1007/s12119-022-10042-2

Florek, S., & Piotrowski, P. (2022). Importance of Aesthetics in Prison Space – Psychological Perspective. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Necessity of Art in Prison. Collection of New Ideas and Practices for Prison Staff, Policymakers, and Public (p. 25-32). Croatian Association of Fine Artists.

Florek, S., & Piotrowski, P. (2022). Aesthetics in Prison: An Evolutionary Approach. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Collection of Practices and Ideas on Art in Prison. Manual for Artists (p. 45-59). Croatian Association of Fine Artists.

Sekulak, M., Głomb, K., Tucholska, K., Gulla, B., Wysocka-Pleczyk, M., Piotrowski, P., i Florek, S. (2022). Spatial metaphors of psychological time: The study of imprisoned men. New Ideas in Psychology, 67, 100963. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2022.100963.

Piotrowski, P., & Florek, S. (2022). Prison Space, Time and Art: Psychological and Correctional Contexts. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Collection of Practices and Ideas on Art in Prison. Manual for Artists (p. 63-75). Croatian Association of Fine Artists.

Piotrowski, P., & Florek, S. (2022). Psychological and Correctional Contexts of Art in Prison. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Necessity of Art in Prison. Collection of New Ideas and Practices for Prison Staff, Policymakers, and Public (p. 11-21). Croatian Association of Fine Artists.

Pasowicz, M. i Piotrowski, P. (2021). Psychological Resources in Male Prisoners: An Application of the Growth Resources Model. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 24–37. https://doi:10.12740/APP/127670. IF=0.532

Piotrowski, P., Florek, S. i Gulla, B. (2020). War trauma and self-help. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 12–21. doi: 10.12740/APP/116653. IF=0.532

Kwiek, M. i Piotrowski, P. (2020). Do Criminals Live Faster Than Soldiers and Firefighters? A Comparison of Biodemographic and Psychosocial Dimensions of Life History Theory. Human Nature, 31(3), 272–295. doi: 10.1007/s12110-020-09374-5.

Wysocka-Pleczyk, M., Tucholska, K., Gulla, B., Piotrowski, P. i Florek, S. (2020). Wybrane problemy prowadzenia badań naukowych w zakładach karnych w kontekście analizy perspektywy temporalnej więźniów. Resocjalizacja Polska, 19, 297-317. https://doi: 10.22432/pjsr.2020.19.18.

Florek, S., Gulla, B. i Piotrowski, P. (2019). Radykalizacja: konteksty psychologiczne. Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska. ISBN: 978-83-955592-6-6.

Udział w konferencjach (wybrane z lat 2019-24):

- 23rd Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM2023 “The Renaissance of European Criminology”, 6-9.09.2023, Florence, Italy, Universita Degli Studi Firenze. European Society of Criminology.

- 18th European Prison Education Association Conference, 13–17.06.2023. Tønsberg (Norway): EPEA.

- 22nd Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM2022, 21-24.09.2022, Malaga, Spain, University of Malaga. European Society of Criminology.

- 21st Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM2021 (e-conference), 8-10.09.2021. European Society of Criminology.

- XIX World Congress of Criminology “Science, Technology and Teaching in Criminology: Researching, Investigating and Preventing Crime. Emphasis on Teaching & Educating on Rule of Law”, 27-30.10.2019, Doha, Qatar: International Society for Criminology & Qatar University.

- 19th Annual Conference of the European Society of Criminology, EUROCRIM2019 „Convergent roads, Bridges and new pathways in criminology”, 18-21.09.2019, Ghent, Belgium: Ghent University.

 

Professor Przemysław Piotrowski - head of the Department of Forensic Psychology and Criminology at the Jagiellonian University in Krakow. Author and co-author of over 100 publications, including 7 books and articles in respected scientific periodicals (e.g. Journal of Applied Social Psychology, Human Nature, Rationality & Society, Behavior Research Methods, New Ideas in Psychology, and others). Research interests: psychology of crime, penitentiary psychology, social rehabilitation. Member of scientific organizations: International Society for Criminology and European Society of Criminology. ORCID: 0000-0002-3163-3228

Selected publications (2019-24)

Tucholska, K., Gulla, B., Wysocka-Pleczyk, M., Piotrowski, P., Florek, S., Sekulak, M., & Głomb, K. (2024). Time Experiencing in Men Serving the Term of Imprisonment – a Semantic Differential Study. KronoScope, 23(2), 177-200.

Piotrowski, P., Tucholska, K. Florek, S., Gulla, B., Wysocka-Pleczyk, M., Głomb, K. & Sekulak, M. (2023). Do not kill the time, modify your time perspective: proactivity vs present hedonism in male inmates. The Prison Systems Review, 121(4). DOI: 10.52694/ThPSR.121.23

Głomb, K., Piotrowski, P., & Romanowska, I.A. (2023). It is not real until it feels real: Testing a new method for simulation of eyewitness experience with virtual reality technology and equipment. Behavior Research Methods. https://doi.org/10.3758/s13428-023-02186-2

Olszewska, K., Piotrowski, P., & Wojciechowski, B.W. (2023). Attitudes Towards Rape and Their Determinants Among Men, Women and Non-Binary People in Poland. Sexuality & Culture, 27, 863–877. https://doi.org/10.1007/s12119-022-10042-2

Florek, S., & Piotrowski, P. (2022). Importance of Aesthetics in Prison Space – Psychological Perspective. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Necessity of Art in Prison. Collection of New Ideas and Practices for Prison Staff, Policymakers, and Public (p. 25-32). Croatian Association of Fine Artists.

Florek, S., & Piotrowski, P. (2022). Aesthetics in Prison: An Evolutionary Approach. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Collection of Practices and Ideas on Art in Prison. Manual for Artists (p. 45-59). Croatian Association of Fine Artists.

Piotrowski, P., & Florek, S. (2022). Psychological and Correctional Contexts of Art in Prison. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Necessity of Art in Prison. Collection of New Ideas and Practices for Prison Staff, Policymakers, and Public (p. 11-21). Croatian Association of Fine Artists.

Piotrowski, P., & Florek, S. (2022). Prison Space, Time and Art: Psychological and Correctional Contexts. In: M. Šefčić & A. Jandrić Nišević (Eds.), Arts od Freedom: A Collection of Practices and Ideas on Art in Prison. Manual for Artists (p. 63-75). Croatian Association of Fine Artists.

Sekulak, M., Głomb, K., Tucholska, K., Gulla, B., Wysocka-Pleczyk, M., Piotrowski, P., & Florek, S. (2022). Spatial metaphors of psychological time: The study of imprisoned men. New Ideas in Psychology, 67, 100963. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2022.100963

Pasowicz, M., & Piotrowski, P. (2021). Psychological Resources in Male Prisoners: An Application of the Growth Resources Model. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 24–37. https://doi:10.12740/APP/127670. IF=0.532

Wysocka-Pleczyk, M., Tucholska, K., Gulla, B., Piotrowski, P., & Florek, S. (2020). Wybrane problemy prowadzenia badań naukowych w zakładach karnych w kontekście analizy perspektywy temporalnej więźniów [Selected problems of conducting scientific research in prisons in the context of analysing the temporal perspective of prisoners]. Resocjalizacja Polska, 19, 297-317. https://doi: 10.22432/pjsr.2020.19.18.

Piotrowski, P., Florek, S., & Gulla, B. (2020). War trauma and self-help. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 12–21. doi: 10.12740/APP/116653. IF=0.532

Kwiek, M., & Piotrowski, P. (2020). Do Criminals Live Faster Than Soldiers and Firefighters? A Comparison of Biodemographic and Psychosocial Dimensions of Life History Theory. Human Nature, 31(3), 272–295. doi: 10.1007/s12110-020-09374-5.

Florek, S., Gulla, B., & Piotrowski, P. (2019). Radykalizacja: konteksty psychologiczne [Radicalization: psychological contexts]. Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska. ISBN: 978-83-955592-6-6.

Conference attendance (selected from 2019-23)

- 19th Annual Conference of the European Society of Criminology, EUROCRIM2019 „Convergent roads, Bridges and new pathways in criminology”, 18-21.09.2019, Ghent, Belgium: Ghent University.

- XIX World Congress of Criminology “Science, Technology and Teaching in Criminology: Researching, Investigating and Preventing Crime. Emphasis on Teaching & Educating on Rule of Law”, 27-30.10.2019, Doha, Qatar: International Society for Criminology & Qatar University.

- 21st Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM2021 (e-conference), 8-10.09.2021. European Society of Criminology.

- 22nd Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM2022, 21-24.09.2022, Malaga, Spain, University of Malaga. European Society of Criminology.

- 18th European Prison Education Association Conference, 13–17.06.2023. Tønsberg (Norway): EPEA.

- 23rd Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM2023 “The Renaissance of European Criminology”, 6-9.09.2023, Florence, Italy, Universita Degli Studi Firenze. European Society of Criminology.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron