Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

assistant professor Przemysław Piotrowski

assistant professor Przemysław Piotrowski

Head of the Department of Forensic Psychology and Criminology

room: 1.316

phone: (12) 664 56 38

e-mail:  p.piotrowski@uj.edu.pl

 

 

Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  1. Zainteresowania naukowe

Psychologia przestępczości, psychologia penitencjarna, kryminologia, psychospołeczne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych, subkultury młodzieżowe.

  1. Wybrane publikacje

Autor i współautor ponad 80 publikacji, w tym 7 książek oraz artykułów w cenionych periodykach naukowych, uwzględnianych w ramach listy MNiSW (m.in. Autor i współautor ponad 80 publikacji, w tym 7 książek oraz artykułów w cenionych periodykach naukowych, uwzględnianych w ramach listy MNiSW (m.in. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Human Nature, Journal of Applied Social Psychology, Rationality & Society, Internal Security, Art Inquiry, Czasopismo Psychologiczne, Resocjalizacja Polska, Przegląd Policyjny, Przegląd Więziennictwa Polskiego, Psychologia Wychowawcza, Kultura i Edukacja, Ruch Pedagogiczny, Kwartalnik Pedagogiczny, Edukacja Ustawiczna Dorosłych).

Publikacje (2018-20):

Książki i redakcje prac zbiorowych:

Florek, S., Gulla, B. i Piotrowski, P. (2019). Radykalizacja: konteksty psychologiczne. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska. ISBN: 978-83-955592-6-6.

Piotrowski, P. (red.)(2018). Agresja – ujęcie narracyjne. Warszawa: Difin. ISBN: 978-83-8085-654-7.

Artykuły naukowe:

Zajączkowski, K. i Piotrowski, P. (2018). Patologia systemu ewaluacji pracy szkoły – studium przypadku. Przegląd Edukacyjny, 1(108), 2-9.

Florek, S. i Piotrowski, P. (2018). Kulturowe narzędzia zła moralnego – ujęcie kognitywno-ewolucyjne. Kultura i Wartości, 25, 101-118.

Piotrowski, P., Florek, S. i Gulla, B. (2020). War trauma and self-help. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 12–21. doi: 10.12740/APP/116653.

Kwiek, M. i Piotrowski, P. (2020). Do Criminals Live Faster Than Soldiers and Firefighters? A Comparison of Biodemographic and Psychosocial Dimensions of Life History Theory. Human Nature, 31(3) w druku.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Piotrowski, P. i Florek, S. (2018). Małe wojny Farouka. Rysunek jako odbicie żołnierskich doświadczeń. W: P. Piotrowski (red.), Agresja – ujęcie narracyjne (s. 151-171). Warszawa: Difin.

Florek, S. i Piotrowski, P. (2018). Narracje jako źródło wiedzy na temat agresji i przemocy – stan badań. W: P. Piotrowski (red.), Agresja – ujęcie narracyjne (s. 13-44). Warszawa: Difin.  

  1.  Projekty badawcze:

Wykonawca badań w ramach grantu "Temperamentalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne", kierownik projektu: dr Kinga Tucholska, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 5 (panel HS), 2016 - 2021.

  1. Konferencje:

Aktywny uczestnik 60 konferencji naukowych (w tym 30 międzynarodowych).

Udział w konferencjach w latach 2018-20:

29th International Congress of Applied Psychology. 26-30.06.2018. Montreal, Canada: International Association of Applied Psychology & Canadian Psychological Association.

Ref.: Piotrowski, P. i Florek, S. Humanizing prisons with evolutionary applied psychology.

12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. 19-21.09.2018. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii.

Ref. Florek, S. i Piotrowski, P. Deprywacja estetyczna i możliwości jej przezwyciężania w środowisku więziennym – ujęcie ewolucyjno-poznawcze.

19th Annual Conference of the European Society of Criminology, EUROCRIM2019 „Convergent roads, Bridges and new pathways in criminology”, 18-21.09.2019, Ghent, Belgium: Ghent University.

Ref.:

Piotrowski, P., Wysocka-Pleczyk, M., Tucholska, K., Florek, S. i Gulla, B. Proactivity and temporal perspective in inmates.

Florek, S., Gulla, B., Piotrowski, P., Wysocka-Pleczyk, M. i Tucholska, K. Inmates’ neuroticism, social suport and adaptation level in high and medium security prisons.

19th World Congress of Criminology “Science, Technology and Teaching in Criminology:
Researching, Investigating and Preventing Crime. Emphasis on Teaching & Educating on Rule of Law”, 27-30.10.2019, Doha, Qatar: International Society for Criminology & Qatar University.

Ref.

Piotrowski, P. i Florek, S. Four decades of sport-related hooliganism in Poland: A review of the evidence, mechanisms and measures taken.

Piotrowski, P., Gulla, B. I Florek, S. Teaching forensic psychology and criminology at the Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

  1. Zajęcia prowadzone w IPS

„Psychologiczne mechanizmy zła w kontekście społecznym” (koordynator)

„Psychologia penitencjarna”

Seminarium magisterskie „Psychologia przestępczości”

  1. Inne: staże, szkolenia, doświadczenia zawodowe, wyróżnienia

Odbył staże naukowe m.in. w Munich Center for Neurosciences – Brain and Mind, Ludwig-Maximilians-Universität (Monachium, Niemcy) oraz The Oxford Centre for Neuroethics (Oxford, Anglia). Ukończenie kursu “Profilowanie kryminalne w praktyce psychologa” 14.10.2018

Członek Editorial Board czasopisma "Crime Psychology Review" /ISSN 2374-4006 (Print), 2374-4014 (Online)

Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: International Society for Criminology, European Society of Criminology, International Association of Applied Psychology.

Otrzymane nagrody:

Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011)

Nagroda III stopnia Jego Magnificencji Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań i współpracy międzynarodowej (2012)

Nagroda I stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe (2013)

 

 

Dr hab. Przemysław Piotrowski is an assistant professor at the Institute of Applied Psychology at the Jagiellonian University, Krakow, Poland. He is the author of Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych [Football hooligans: On sport fans’ deviant behaviour, 2000], Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne [Youth subcultures: Psycho-social aspects, 2003], Profilaktyka w gimnazjum. Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów [Prevention in middle schools. Design, implementation and evaluation of prevention programs, 2003; co-author: Krzysztof Zajączkowski], Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców [Robbery. Psycho-social conditions, motivation and rationality of offenders, 2011] and editor of Understanding Problems of Social Pathology (2006). He has published articles on criminal psychology, the conditioning of collective behaviour, the psycho-social roots of violence, and health promotion. The newest book by him (2012) is Chuligani a kultura futbolu w Polsce [Hooligans vs. Polish Football Culture].

 

Dr Piotrowski is a member of International Society for Criminology, European Society of Criminology and International Academy of Investigative Psychology.

He has attended numerous international conferences including:

 

- 3rd Global Conference Cultures of Violence. 12-16.08.2002, Prague, Czech Republic

- 13th World Congress of Criminology, 10-15.08.2003, Rio de Janeiro, Brazil

- 2nd International Conference on Community Psychology, 2-6.06.2008, Lisboa, Portugal

- 27th International Congress of Applied Psychology. 11-16.07.2010, Melbourne, Australia

- 16th World Congress of Criminology, 5-9.08.2011, Kobe, Japan

- 14th International Conference of Investigative Psychology, 5-7.12.2012, London, UK

- 15th International Conference of Investigative Psychology, 8-10.04.2014, London, UK

- 17th World Congress of Criminology, 10-14.08.2014, Monterrey, Mexico

- 15th Conference of the European Society of Criminology, 2-6.09.2015, Porto, Portugal

-18th World Congress of Criminology (2016, New Delhi, India)

-17th Conference of the European Society of Criminology (2017, Cardiff, UK)

-29th International Congress of Applied Psychology (2018, Montreal, Canada)

 

 

Areas of expertise (+ key articles/chapters in English):

1. Psychology of crime

Piotrowski, P. & Florek, S. (2009). Juvenile robbers: their disturbed rationality and innovative ways of restoring it. Inovacije u nastavi [Teaching Innovations], 22, 3, 5-24.

Piotrowski, P. (2011). Street robbery offenders. Shades of rationality and reversal theory perspective. Rationality and Society, 23(4), 461-485.

2. Youth delinquency

Piotrowski, P. (ed.)(2006). Understanding Problems of Social Pathology. Amsterdam-New York: Rodopi.

Piotrowski, P. & Dulęba, M. (2011). The body as a tool shaping the identity of young men. Subcultural perspective. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Presoviensis, 7, 119-126.

Piotrowski, P., Wysocka-Pleczyk, M. & Passowicz, P. (2012). Social exclusion paradox in Poland. Global Journal of Community Psychology Practice, 4(3), 1-4.

3. Correctional psychology and arts in prison

Piotrowski, P., Bajek, Z. & Florek, S. (2013). The Artistic Statements of Inmates about Freedom: the "Labyrinth of Freedom" Project and Its Possible Applications. Art Inquiry, 15, 215-230.

Piotrowski, P. & Florek, S. (2015). Science of Art In Prison. In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska i K. Gerc (eds.), Resilience and Health in a Fast-Changing World (93-106). Kraków: Jagiellonian University Press.

4. Soccer hooliganism

Piotrowski, P. (2004). Soccer Hooliganism in Poland: Its Extent, Dynamism and Psycho- Social Conditions. In: R. Jackson (ed.). (Re)Constructing Cultures of Violence and Peace (79-89). Amsterdam-New York: Rodopi.

Piotrowski, P. (2006). Coping with Football-Related Hooliganism: Healing Symptoms versus Causes Prevention. Journal of Applied Social Psychology, 36, 3, 629-643.

Piotrowski, P. (2014). Debate on Football Hooliganism in Poland: the Myths, Facts and Psychological Benefits of Social Exclusion. Internal Security, 2, 55-68.

Web Content Display Web Content Display