Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Klaudia Szklarczyk-Smolana

dr Klaudia Szklarczyk-Smolana

Zakład Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii

Pokój:1.362

E-mail: klaudia.szklarczyk@uj.edu.pl

Dyżury

 

 

 

 • psychologia neurobiologiczna,
 • neurobiologiczne podłoże odmiennych strategii radzenia sobie ze stresem,
 • układ nagrody,
 • mechanizmy uczenia się i pamięci
 • neurobiologia świadomości.

 • Solecki W., Wilczkowski M., Pradel K., Karwowska K., Kielbinski M., Drwięga G., Zajda K., Blasiak T., Soltys Z., Rajfur Z., Szklarczyk K., Przewłocki R. „Effects of brief inhibition of the ventral tegmental area dopamine neurons on the cocaine seeking during abstinence.” Addict Biol. 2019, doi: 10.1111/adb.12826. [Epub ahead of print]
 • Tertil M., Skupio U., Barut J., Dubovyk V., Wawrzczak-Bargiela A., Soltys Z., Golda S., Kudla L., Wiktorowska L., Szklarczyk K., Korostynski M., Przewlocki R., Slezak M. „Glucocorticoid receptor signaling in astrocytes is required for aversive memory formation.”. Transl Psychiatry. 2018 Nov 28;8(1):255.
 • Solecki W., Szklarczyk K., Pradel K., Dobrzański G., Przewlocki R. „Alpha1-adrenergic receptor blockade in the VTA modulates fear memories and stress responses.”, European Neuropsychopharmacology 2017; 27(8):782-794,
 • Solecki W., Szklarczyk K., Pradel K., Kwiatkowska K., Dobrzanski G., Przewlocki R. „Noradrenergic signaling in the VTA modulates cocaine craving”, Addiction Biology 2017; doi: 10.1111/adb.12514. [Epub ahead of print],
 • Poznanski P., Lesniak A., Korostynski M., Szklarczyk K., Lazarczyk M., Religa P., Bujalska-Zadrozny M., Sadowski B., Sacharczuk M. „Delta-opioid receptor antagonism leads to excessive ethanol consumption in mice with enhanced activity of the endogenous opioid system.” Neuropharmacology 2017; 118:90-101.
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Golda S., Piechota M., Ficek J., Przewlocki R. „Endogenous opioids regulate glucocorticoid-dependent stress-coping strategies in mice”, Neuroscience. 2016; 330:121-37,
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Cieslak P., Wawrzczak-Bargiela A., Przewlocki R. “Opioid-dependent regulation of high and low fear responses in two inbred mouse strains”, Behavioural Brain Research 2015; 292:95-101,
 • Korostynski M., Piechota M., Dzbek J., Mlynarski W., Szklarczyk K., Ziolkowska B., Przewlocki R. “Novel drug-regulated transcriptional networks in brain reveal pharmacological properties of psychotropic drugs”, BMC Genomics 2013; 14: 606,
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Golda S., Solecki W., Przewlocki R. “Genotype-dependent consequences of traumatic stress in four inbred mouse strains.”, Genes Brain and Behavior 2012; 11(8): 977–985,
 • Slezak M., Grosche A., Niemiec A., Tanimoto N., Pannicke T., Münch TA., Crocker B., Isope P., Härtig W., Beck SC., Huber G., Ferracci G., Perraut M., Reber M., Miehe M., Demais V., Lévêque C., Metzger D., Szklarczyk K., Przewlocki R., Seeliger MW., Sage-Ciocca D., Hirrlinger J., Reichenbach A., Reibel S., Pfrieger FW. “Relevance of exocytotic glutamate release from retinal glia.”, Neuron 2012; 74(3):504-516.

 • 2016-2017 „The role of phasic activity of catecholamines in the medial frontal cortex during cocaine seeking” OPUS NCN 2014/13/B/NZ4/00146  – PI: Wojciech Solecki,
 • 2012-2015 „Neurobiological underpinnings of trauma-related disorders” - ZS.4111-98/12 Program Doctus Małopolskie Centre of Entrepreneurship and European Social Fund – PI: Klaudia Szklarczyk-Smolana,
 • 2012-2015 „Molecular mechanisms of stress-induced anxiety and affective disorders” - grant NCN 2011/03/B/NZ2/02479 – PI: Michał Korostyński,
 • 2011-2014 „Depression – mechanisms - therapy” European Regional Development Fund POIG.01.01.02-12-004/09-00 – PI: Michał Ślęzak.

 • “From Bench to bedside and beyond” Discussion panel on translational neuroscience, Polish Scientific Networks, Łódź, Polska, 2018
 • “From molecular markers to potential pharmacotherapeutic targets in stress-susceptible and resilient mouse strains”, FENS/IBRO School: Synaptic stress and pathogenesis of neuropsychiatric disorders, Bertinoro, Włochy, 2013,
 • “Vulnerability vs. resilience to stress – behavioral and molecular markers in inbred mouse strains”, Scientific Meeting of the European Mouse Complex Genetics Network SYSGENET, Bilbao, Hiszpania, 2012,
 • “Transcriptional changes in brain regions related to fear memory and vulnerability to stress – a study in animal model of PTSD”, 3rd Conference of the National Neuroscience Society of Romania with an international CEERC-IBRO Session, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bukareszt, Rumunia, 2012,
 • „Susceptibility to stress and transcriptional changes in brain regions critical for fear memory – what can we learn from the mouse model of PTSD?”, NEURONUS 2012 IBRO&IRUN Neuroscience Forum, Kraków, Polska, 2012.

 • Szklarczyk K., Korostynski M., Golda S., Przewlocki R. „Susceptibility and resilience to stress–Endophenotypes and molecular markers in two inbred mouse strains.”, Psychoneuroendocrinology 2015; 61:28. doi: 10.1016/j.psyneuen.2015.07.466,
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Cieslak P., Wawrzczak-Bargiela A., Przewlocki R. "Opioid receptors as potential drug targets for controlling fear responses and preventing post-traumatic stress disorder", 27th ECNP Congress, Berlin, Niemcy; European Neuropsychopharmacology 2014; 24 (S2): S609-S610,
 • Szklarczyk K, Korostynski M, Golda S, Solecki W, Przewlocki R. “Stress-induced transcriptional changes and susceptibility to post-traumatic stress disorder – a study in inbred mouse strains.”, EBBS Satellite & 8th FENS Forum of Neuroscience, Barcelona, Hiszpania; FENS Programme Book 2012: 587,
 • Szklarczyk K., Smutek M., Korostynski M., Solecki W., Golda S., Przewlocki R. “Molecular and behavioral patterns related to stress responsivity and PTSD risk.”, 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Łódź, Polska, Acta Neurobiol. Exp. 2011; 71, Suppl.: 62,
 • Szklarczyk K., Solecki W., Sikora M., Kubik J., Przewlocki R. “Genotype-dependent long-lasting consequences of a traumatic stress – a study on four inbred mouse strains in an animal model of PTSD.”, 7th Forum of European Neuroscience, Amsterdam, Holandia; FENS Abstracts 2010; 5: 146.50.

 • Procesy poznawcze
 • Złożone procesy poznawcze
 • Mózg i stres
 • Zespół stresu pourazowego – neurobiologia i leczenie
 • Neurobiologia Ja i świadomości
 • Metody i techniki badań psychologicznych i diagnozy – radzenie sobie ze stresem

Staże i szkolenia

 • “Prezentacja wyników badań naukowych za pomocą Web 2.0.” – szkolenie w ramach programu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, listopad 2014,
 • szkoła FENS/IBRO Synaptic stress and pathogenesis of neuropsychiatric disorders, Bertinoro, Włochy 24-30 marca 2013,
 • staż naukowy w ramach programu Young Investigator Training Programme w laboratorium Neuropsychofarmakologii Molekularnej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, Hiszpania (czerwiec - lipiec 2012),
 • Praktyczny Kurs “Mouse Phenotyping”, Europejska Organizacja Biologii Molekularnej EMBO,  Uniwersytet w Zurichu, czerwiec 2011r.

Doświadczenie zawodowe

Od 2016 – Asystent z doktoratem w Zakładzie Neuorobiologii i Neuropsychologii, Instytu Psychologii Stosowanej UJ

2011-2016 – Doktorant w dziedzinie nauk medycznych, specjalność neuropsychofarmakologia, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk

Nagrody i wyróżnienia

 

 • Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów - DOCTUS (lata 2013-2015),
 • WFSBP Educational Grant, kwiecień 2015
 • CERC-IBRO Young Scientist Travel Grant, październik 2012,
 • FENS i Sociedad Española de Neurociencia Young Investigator Training Programme, maj 2012,
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe  2009/2010.

Popularyzacja nauki:

 • Członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki (www.rzecznicynauki.pl),
 • wykładowca Dni Otwartych UJ (marzec 2018) oraz Święta UJ (maj 2018),
 • wykładowca i współorganizator stoiska Instytut Psychologii Stosowanej podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, maj 2017,
 • wykładowca w programie naukowo-edukacyjnym dla młodzieży ADAMED SmartUP (www.adamedsmartup.pl) od 2014,
 • wykładowca w Fundacji Uniwersytet Dzieci (www.uniwersytetdzieci.pl) od 2015,
 • finalistka ogólnopolskiego etapu konkursu dla młodych naukowców FameLab 2013, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, maj 2013,
 • finalistka ogólnopolskiego konkursu FUTURONAUTA, luty 2012; autorka tekstu „Prefekcyjna niedoskonałość” opublikowanego w książce „Futuronauta – najlepsze teksty popularno-naukowe”, Wyd. UJ CITTRU, Kraków 2012, ISBN 978-83-922464-8-0,
 • współorganizatorka międzynarodowych konferencji: European Opioid Conference (Kraków, 04.2011), European Molecular Biology Organization (Kraków, 10.2010), Neuroconnections (Kraków, 02.2009).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron