Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Klaudia Szklarczyk-Smolana

dr Klaudia Szklarczyk-Smolana
 

E-mail: klaudia.szklarczyk@uj.edu.pl

 

 

 

 

 • neurobiological psychology,
 • stress coping strategies,
 • reward system,
 • learning and memory,
 • neurobiology of consciousness.

 • Solecki W., Szklarczyk K., Pradel K., Dobrzański G., Przewlocki R. „Alpha1-adrenergic receptor blockade in the VTA modulates fear memories and stress responses.”, European Neuropsychopharmacology 2017; 27(8):782-794,
 • Solecki W., Szklarczyk K., Pradel K., Kwiatkowska K., Dobrzanski G., Przewlocki R. „Noradrenergic signaling in the VTA modulates cocaine craving”, Addiction Biology 2017; doi: 10.1111/adb.12514. [Epub ahead of print],
 • Poznanski P., Lesniak A., Korostynski M., Szklarczyk K., Lazarczyk M., Religa P., Bujalska-Zadrozny M., Sadowski B., Sacharczuk M. „Delta-opioid receptor antagonism leads to excessive ethanol consumption in mice with enhanced activity of the endogenous opioid system.” Neuropharmacology 2017; 118:90-101.
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Golda S., Piechota M., Ficek J., Przewlocki R. „Endogenous opioids regulate glucocorticoid-dependent stress-coping strategies in mice”, Neuroscience. 2016; 330:121-37,
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Cieslak P., Wawrzczak-Bargiela A., Przewlocki R. “Opioid-dependent regulation of high and low fear responses in two inbred mouse strains”, Behavioural Brain Research 2015; 292:95-101,
 • Korostynski M., Piechota M., Dzbek J., Mlynarski W., Szklarczyk K., Ziolkowska B., Przewlocki R. “Novel drug-regulated transcriptional networks in brain reveal pharmacological properties of psychotropic drugs”, BMC Genomics 2013; 14: 606,
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Golda S., Solecki W., Przewlocki R. “Genotype-dependent consequences of traumatic stress in four inbred mouse strains.”, Genes Brain and Behavior 2012; 11(8): 977–985,
 • Slezak M., Grosche A., Niemiec A., Tanimoto N., Pannicke T., Münch TA., Crocker B., Isope P., Härtig W., Beck SC., Huber G., Ferracci G., Perraut M., Reber M., Miehe M., Demais V., Lévêque C., Metzger D., Szklarczyk K., Przewlocki R., Seeliger MW., Sage-Ciocca D., Hirrlinger J., Reichenbach A., Reibel S., Pfrieger FW. “Relevance of exocytotic glutamate release from retinal glia.”, Neuron 2012; 74(3):504-516.

 • 2016-2017 „The role of phasic activity of catecholamines in the medial frontal cortex during cocaine seeking” OPUS NCN 2014/13/B/NZ4/00146  – role: post doc, project manager – Wojciech Solecki,
 • 2012-2015 „Neurobiological underpinnings of trauma-related disorders” - ZS.4111-98/12 Program Doctus Małopolskie Centre of Entrepreneurship and European Social Fund – role: project manager,
 • 2012-2015 „Molecular mechanisms of stress-induced anxiety and affective disorders” - grant NCN 2011/03/B/NZ2/02479 – role: research team member, project manager – Michał Korostyński,
 • 2011-2014 „Depression – mechanisms - therapy” European Regional Development Fund POIG.01.01.02-12-004/09-00 – role: research team member, project manager – Michał Ślęzak.

 • wykładowca w programie naukowo-edukacyjnym dla młodzieży ADAMED SmartUP (www.adamedsmartup.pl),
 • wykładowca w Fundacji Uniwersytet Dzieci (www.uniwersytetdzieci.pl),
 • finalistka ogólnopolskiego etapu konkursu dla młodych naukowców FameLab 2013, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
 • finalistka ogólnopolskiego konkursu FUTURONAUTA, luty 2012; autorka tekstu „Prefekcyjna niedoskonałość” opublikowanego w książce „Futuronauta – najlepsze teksty popularno-naukowe”, Wyd. UJ CITTRU, Kraków 2012, ISBN 978-83-922464-8-0,
 • współorganizatorka międzynarodowych konferencji: European Opioid Conference (Kraków, 04.2011), European Molecular Biology Organization (Kraków, 10.2010), Neuroconnections (Kraków, 02.2009).
 • Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów - DOCTUS (2013-2015),
 • WFSBP Educational Grant, 2015,
 • CERC-IBRO Young Scientist Travel Grant, 2012,
 • FENS i Sociedad Española de Neurociencia Young Investigator Training Programme, 2012,
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe  2009/2010.

Nagrody i wyróżnienia

 

 • Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów - DOCTUS (lata 2013-2015),
 • WFSBP Educational Grant, kwiecień 2015
 • CERC-IBRO Young Scientist Travel Grant, październik 2012,
 • FENS i Sociedad Española de Neurociencia Young Investigator Training Programme, maj 2012,
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe  2009/2010.

Popularyzacja nauki:

 • Członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki (www.rzecznicynauki.pl),
 • wykładowca Dni Otwartych UJ (marzec 2018) oraz Święta UJ (maj 2018),
 • wykładowca i współorganizator stoiska Instytut Psychologii Stosowanej podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, maj 2017,
 • wykładowca w programie naukowo-edukacyjnym dla młodzieży ADAMED SmartUP (www.adamedsmartup.pl) od 2014,
 • wykładowca w Fundacji Uniwersytet Dzieci (www.uniwersytetdzieci.pl) od 2015,
 • finalistka ogólnopolskiego etapu konkursu dla młodych naukowców FameLab 2013, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, maj 2013,
 • finalistka ogólnopolskiego konkursu FUTURONAUTA, luty 2012; autorka tekstu „Prefekcyjna niedoskonałość” opublikowanego w książce „Futuronauta – najlepsze teksty popularno-naukowe”, Wyd. UJ CITTRU, Kraków 2012, ISBN 978-83-922464-8-0,
 • współorganizatorka międzynarodowych konferencji: European Opioid Conference (Kraków, 04.2011), European Molecular Biology Organization (Kraków, 10.2010), Neuroconnections (Kraków, 02.2009).

Web Content Display Web Content Display