Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ

dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ

Kierownik

Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji
Pracownii Psychologii Transportu

pokój: 1.357

Dyżury

telefon: (12) 664 55 63

e-mail: antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

        Ludzie Nauki

        Wizytówka w systemie USOSWeb

 

 • Psychologia transportu: agresja drogowa i podejmowanie ryzyka przez kierowców ze szczególnym uwzględnieniem różnic indywidualnych w zachowaniach użytkowników dróg,
 • Psychologia pracy, organizacji i zarządzania: różnice indywidualne funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych głównie w odniesieniu do środowiska pracy oraz rozwiązywania problemów zawodowych we współczesnej, ponowoczesnej rzeczywistości społecznej.
 • Ekologiczna psychologia środowiskowa: syndrom NIMBY z perspektywy jednostkowej i społecznej, konflikty środowiskowe.

Artykuły

2023

Wontorczyk A., Izydorczyk B., Makara-Studzińska M. (2023). Burnout and stress in group of psychiatrists: workload and non-professional-social predictors. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, ISSN 1232-1087, e-ISSN 1896-494X, DOI:10.13075/ijomeh.1896.02147

Gabryś K., Wontorczyk A. (2023). Sport anxiety, fear of negative evaluation, stress and coping as predictors of athlete’s sensitivity to the behavior of supporters. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(12). ISSN:1661-7827eISSN:1660-4601, DOI. 10.3390/ijerph20126084.

2022

Wójcik G., Wontorczyk A., Barańska I. (2022). Job Demands, Resources and Burnout Among Polish Nurses During the Late Wave of COVID-19 Pandemic: The Mediating Role of Emotional Labor. Frontiers in Psychiatry, (100 pkt.) 13:931391. doi: 10.3389/fpsyt.2022.931391. eCollection 2022

Biela A., Wontorczyk A., Gorbaniuk O., Biela-Warenica M. (2022). Searching for Predictors of Safe Driving  Behaviour as an Important Activity  in Achieving an Integrated Traffic System. Research on the Behavioural Criterion of the Psychometric Test Validity for Drivers. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 27(2), 7-45. (100 pkt. MEN) DOI: 10.18290/pepsi-2021-0006

Wontorczyk A. (2022). Wartości i dyspozycje indywidualne jako moderatory wypalenia zawodowego nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. [w:] H. Ogińska, J. Maciuszek, B. Gulla, K. Golonka (red.), Od psychologii pracy do neuronauki. 2022, (95-121).  Kraków, WUJ.

Wontorczyk A., Rożnowski B. (2022). Remote, Hybrid, and On-Site Work during the SARS-CoV-2 Pandemic and the Consequences for Stress and Work Engagement. Int. J. Environ. Res. Public Health, 19(4), 2400; doi:10.3390/ijerph19042400. (artykuł, MNiSW, pkt. 140)

Gabryś, K., Wontorczyk A. (2022). A Psychological Profile of Elite Polish Short Track Athletes: An Analysis of Temperamental Traits and Impulsiveness, Int. J. Environ. Res. Public Health, 19, 3446. https://doi.org/10.3390/ijerph19063446.(artykuł, MNiSW, pkt. 140)

2021

Bugdol M., Wontorczyk A. (2021) Factors moderating the process of managing environmental objectives and identification of possible behavioural scenarios - results of a literature review. Management of Environmental Quality, vol. 32 no. 6, p. 1334-1351. http://dx.doi.org/10.1108/MEQ-02-2021-0023. (artykuł, MNiSW – 40 pkt.)

Wontorczyk A. (2021). Relations between temperament and character traits and the perception of a career as a calling among high school students. M. Scharpf, F. Andreas (ed.) Vom Individuum her denken : Berufs- und Bildungsberatung in Wissenschaft und Praxis, Bielefeld : wbv Media, s. 331-342.

Wontorczyk-Łaciak J., Wontorczyk A. (2021). Kultura organizacyjna szkoły i postawa wobec pracy zdalnej jako predyktory skłonności nauczycieli klas wczesnoszkolnych do przejawiania prokrastynacji w pracy. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska (red.) Oblicza życia: księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, Lublin: Wydawnictwo Episteme. s. 631-657.

Starosta J., Izydorczyk B., Wontorczyk A. (2021). Anxiety-depressive syndrome and binge-watching among young adults. Frontiers in Psychology, no. 12, p. 1-13. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2021.689944. (artykuł, MNiSW, pkt. 70)

Wontorczyk A. Gaca S. (2021). Study on the relationship between drivers' personal characters and non-standard traffic signs comprehensibility. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021 vol. 18, Driving behaviors and road safety no. 5, p. 1-19. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18052678. (artykuł, MNiSW, pkt. 140)

2020

Makara-Studzińska M., Wontorczyk A., Izydorczyk B. (2020). Stress and occupational burnout in the population of Polish doctors : organizational-professional and non-professional-social predictors. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, vol. 27 no. 3, p. 456-468.  http://dx.doi.org/10.26444/aaem/110846 (artykuł, MNiSW pkt. 100).

Wontorczyk A. (2020). Błędy w procesie pracy i sposoby im zapobiegania. B. Rożnowski, P.Fortuna (red.). Psychologia biznesu: psychologia w biznesie, Wyd. PWN, s.173-191.

Makara-Studzińska M, Wontorczyk A, Izydorczyk B. (2020). Stress and occupational burnout in the population of Polish doctors: Organizational-professional and non-professional-social predictors, Annals of Agricultural and Environmental Medicine. DOI: https://doi.org/10.26444/aaem/110846.

Wontorczyk A. (2018). Temperament as the Moderator of Job Performance. W: A. Biela (ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA), p.173-195. Berlin, Peter Lang Gmbh. ISBN: 978-3-631-73017-1; DOI: https://doi.org/10.3726/b11542

Wontorczyk A. Bartczak A. (2018). Skłonność do prokrastynowania w miejscu pracy, a ekologia życia człowieka, [The tendency to procrastinate in the workplace and the ecology of human life]. W A. Wontorczyk, A. Bańka (red.) Jakość życia w pracy i codzienności. Perspektywa psychologiczna [Quality of life at work and everyday life. Ecological perspective], s (45-59 ), Wydawnictwo UJ, Kraków. ISBN: 978-83-233-4569-5

Wontorczyk A., (2017). Ukryte i jawne funkcje pracy a ekologia życia człowieka.(Manifest and Latent Functions of Work and the Ecology of Human Life). Psychological Journal, 23(2), 305-318. DOI:10.14691/CPPJ.23.2.305

Bartczak A., Wontorczyk, A., Strzelecki M., Banaś M. (2018). Prokrastynacja zawodowa jako forma ekologii pracy i jej współczesne uwarunkowania (Procrastination at work as a form of work ecology and its contemporary determinants), Czasopismo Psychologiczne, 24(2), 387-397. DOI: 10.14691/CPPJ.24.2.387.

Wontorczyk A., Englert-Bator A. (2018). Prokrastynacja i nieuczciwość akademicka jako współczesne formy transformacji życia społecznego (Procrastination and academic dishonesty as contemporary forms of social transformation). Transformacje 1-2(96-97), 237-253.

.Wontorczyk A., (2017). Risks Older Drivers: Psychological Approach. Psychological Journal, 23(1), 107-118. DOI:10.14691/CPPJ.23.1.107

.Wontorczyk A., (2016). Psychological Analysis of Nimby Syndrome . Psychological Journal, 22(1), 109-119. . DOI:10.14691/CPPJ.22.1.109

.Wontorczyk A., (2015). Selfish or Cheated: Nimby Syndrome on Example of Road Investments. Psychological Journal, 21(2), 139-151. DOI:10.14691/CPPJ.21.2.139

Wontorczyk A., Brudnik M. (2013). Cechy temperamentu jako moderatory wypalenia zawodowego u nauczycieli wychowania fizycznego. (Temparamental traits as predictors of professional burnout among physical training teachers). Psychologia Społeczna, 1, 43-57. ISSN 1896-1800.

Wontorczyk A. (2010). Funkcjonalne zależności pomiędzy tożsamością społeczną a dobrostanem jednostki w kontekście współczesnych zagrożeń w środowisku pracy. W: K. Popiołek, A. Bańka (red.). Kryzysy katastrofy kataklizmy w perspektywie psychologiczne (247-262). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

 

 

Książki

1.Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowanie kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Wontorczyk A., Bańka A. (2018). Jakość życia w pracy i codzienności. Perspektywa ekologiczna [Quality of life at work and everyday life. Ecological perspective]. Wydawnictwo UJ, Kraków. ISBN: 978-83-233-4569-5

Projekt NCBiR nr NR10 0067 10/2010: Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości

Projekt NCBiR Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu drogowego nr DZP/RID-I-36 / 5 /NCBR/2016

Projekt : BERGISCHE UNIVERSITAET GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTALpolish participant: CENTRAL INSTITUTE FOR LABOUR PROTECTION „Next Nurses Exit Stu) nr QLK6-CT-2001-00475

 1. Konferencja krajowa” Kompetencje życiowe młodych dorosłych 2015” 14-15 maja 2015, Rzeszów. Uniwersytet Rzeszowski. Udział w konferencji i wygłoszenie referatu nt. Młodzi ryzykowni i zbuntowani użytkownicy dróg.
 2. Konferencja krajowa „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w  Małopolsce – dotychczasowe działania i perspektywy” 9 – 11 czerwca 2015, Kraków. Udział w konferencji wygłoszenie referatu. Niechronieni użytkownicy dróg i ich postrzeganie w ruchu drogowym”.
 3. Konferencja międzynarodowa „European week of competences” 22-26 czerwiec 2015, Białystok. Udział w konferencji i wygłoszenie referatu nt. Mobilność transportowa jako forma kompetencji społecznych.
 4. Konferencja krajowa „Psychologia transportu. Diagnostyka, edukacja i bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym”, 18-19 wrzesień 2015, Uniwersytet Gdański. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Agresja drogowa. Fenomen czasów współczesnych czy skłonność natury ludzkiej.
 5. Konferencja krajowa nt. ”Bezpieczna droga do szkoły” 21 październik 2015 r. Tranów, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Młodzi ryzykowni i zbuntowani użytkownicy dróg.
 6. Konferencja krajowa nt. „Ogólnopolska konferencja psychologów wojskowych” 4-6 listopada 2015, Warszawa. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Co neuronom lustrzanym mogą zawdzięczać psychologowie wojskowi.
 7. Konferencja krajowa „Człowiek w sytuacji” 26-27 listopada 2015, Warszawa, Uniwersytet SWPS. Udział w konferencji i wygłoszenie wykładu plenarnego nt. Ruch drogowy jako moderator sytuacji młodszych i starszych użytkowników dróg.
 8. Konferencja międzynarodowa „ 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej, 26-27 listopada 2015, Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Udział w konferencji i wygłoszenie referatu nt. Badania nad recepcją czytelniczą dawniej i dziś.
 9. II zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 19-20 maja Sopot 2016. Udział w konferencji i wygłoszenie dwóch referatów: A.Wontorczyk, „Jawne i ukryte funkcje pracy z perspektywy bezrobotnych, A.Wontorczy, K.Wisz, Przywództwo kobiet a wzorce relacji córki z ojcem.
 10. Międzynarodowy Kongres "Konflikt, Dialog i Kultura Jedności", 3-4 czerwca 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Udział w kongresie i wygłoszenie referatu nt. Jawne i ukryte funkcje pracy u młodych bezrobotnych kobiet.
 11. II Doroczna wojskowa konferencja psychologiczna ”Osobowościowe uwarunkowania służby wojskowej”, 14-16 czerwca 2016, Warszawa. Wdział w konferencji i wykłoszenie wykładu plenarnego nt. Możliwości i ograniczenia badania w diagnostyce wojskowej podejmowania ryzyka jako cechy dyspozycyjnej.
 12. Zorganizowanie I ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Psychologia pracy a nowy wymiar ekologii życia człowieka, 26-27 listopad 2016, Kraków: zorganizowanie konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. Psychologiczny wymiar syndromu NIMBY.
 13. Międzynarodowa konferencja bezpieczeństwa ruchu drogowego, Gambit 2018, Rozwój innowacji drogowych na rzecz xii bezpieczeństwa - perspektywa krajowa i regionalna”, politechnika gdańska, 12-13 kwietnia 2018. Wygłoszenie referatu: Study of effectiveness of experimental marking and signs in speed management.
 14. Konferencja międzynarodowa; Kryzys zachowań etycznych-dostrzec, zrozumieć, pomóc”, Ustroń 20-22.04.2018. Uniwersytet Humanistyczny SWPS. Wygłoszenie referatu: „Poczucie tożsamości przestrzennej a syndrom NIMBY”
 15.  III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 24-25 maja 2018, (konferencja międzynarodowa). Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wygłoszenie referatu „Paradygmat neuroestetyki w psychologii transportu”.
 16. Konferencja krajowa; Kryzys czy ewolucja?”, Ustroń 10-12.05.2019. Uniwersytet Humanistyczny SWPS. Wygłoszenie referatu: „Psychologia kierowców wobec wyzwań XXI wieku”. 

19/20 - Moduł: Psychologia pracy i biznesu WZ.IPS-486/IV-V/st: Wykład (grupa 1)

19/20 - Moduł: Psychologia pracy i biznesu WZ.IPS-486/IV-Vnw: Wykład (grupa 1)

19/20 - Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych WZ.IPS-402/IV1819/st: Seminarium (grupa 1)

19/20 - Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych WZ.IPS-402/IV1920ps: Seminarium (grupa 1)

19/20 - Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych WZ.IPS-528/IV1819/nw: Seminarium (grupa 1)

19/20L - Psychologia różnic indywidualnych WZ.IPS-120/IIIst: Wykład (grupa 1)

19/20Z - Elementy socjologii i antropologii społecznej dla psychologów WZ.IPS.JSP/I-6: Wykład (grupa 1)

19/20Z - Proseminarium WZ.IPS-563/IVst/psnn: Wykład (grupa 1)

19/20Z - Warsztaty psychologii stosowanej. Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób WZ.IPS-417/Vst: Konwersatorium (grupa 1)

19/20Z - Wykład monograficzny. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo w pracy WZ.IPS-463/IV-Vnw: Wykład (grupa 1)

1993, 1995 Instytut Psychologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy)

1993 - 1994 Uniwersytet Wiedeński oraz Kuratorium für Verkehrssicherheit (stypendium Austriackiego Ministerstwa Nauki)

1995 Instytut Psychologii Uniwersytetu w Lund (Szwecja)

1995 Oxfordshire County Concil (Anglia)

1996 Instytut Psychologii Uniwersytetu w Lund (Szwecja)

1997 Swedish National Road and Transport Research Institute VTI, Linköping, (Szwecja)

1997, 2000 National Louis University of Chicago (USA)

2017 HdBA, Schwerin- Manheim, Niemcy

 • 1997 - Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 1997 - Przewodniczący Sekcji Psychologii Transportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 1995 - Członek International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety
 • 2007 - Członek Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego
 • 2009 - Członek założyciel Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

2005 - Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej

2006 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za przygotowanie wydziałowego programu oraz koordynowanie pracą zespołu podczas II edycji Festiwalu Nauki

2007 - za osiągnięcia naukowe i organizacyjne odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

2011- Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe

2018 – Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągniecia naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron