Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia i Misja

    Instytut Psychologii Stosowanej został utworzony decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 6 grudnia 1999 roku. Główną intencją powołania nowego kierunku studiów było dostosowanie programu studiów do nowych potrzeb rynku, rozwijania praktycznych aspektów kierunków akademickich i nacisk na stosowalność wiedzy naukowej.  W roku akademickim 2009/2010 przeprowadziliśmy się do nowoczesnego budynku III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ambitne cele i doskonałe zaplecze naukowo-dydaktyczne stanowiły ważne atutu do rozwoju Instytutu. Siłą napędową jest od samego początku zespół pracowników niezwykle oddanych pracy w instytucie - zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych.  Rozwojem tym w kolejnych latach kierowali:

  • 1999-2008 - dr hab. Dorota Jasiecka, prof. UJ

  • 2008-2016 - dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ

  • 2016 -2020- dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

  • od 2020- prof. dr hab. Józef Maciuszek

 

     Do rozwoju Instytutu przyczynia się również środowisko studenckie - niezwykle ambitne, twórcze, pełne pasji i entuzjazmu - są autorami wielu przedsięwzięć i nieocenionym wsparciem dla wiele inicjatyw instytutowych. Dobra, żeby nie powiedzieć doskonała (!) współpraca środowiska akademickiego - wykładowców i studentów - stwarza bardzo sprzyjające warunki do rozwoju i pracy.

    Jako Instytut prowadzimy dwie specjalności w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku “psychologia”: psychologia stosowana (od 1999) i neuropsychologia i neurokognitywistyka (od 2016 do 2022 ) oraz studia doktoranckie w obszarze nauk społecznych (od 2015).Od roku 2019/20 studia magisterskie prowadzimy na kierunku psychologia (bez podziału na specjalności), zastępując specjalności szeroką ofertą zajęć specjalizacyjnych. Studia III stopnia realizowane są w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.  

     Na przestrzeni już ponad 20 lat wypracowaliśmy program studiów, który uwzględnia zarówno dotychczasowe preferencje studentów jak i uwagi praktyków na temat przygotowania naszych studentów do pracy zawodowej. Tworzymy środowisko, które przystosowane jest do zmian, czego wyrazem jest zarówno rozwój Instytutu, jak i ciągłe doskonalenie treści programów kształcenia. Lista przedmiotów i profili specjalizacyjnych jest w Instytucie otwarta - odpowiadamy na nowe potrzeby uwzględniając zarówno zainteresowania studentów, jak i wymagania rynku.

Dlaczego Psychologia Stosowana

    Nade wszystko, stawiamy nacisk na stosowalność. Dlatego, do współpracy zapraszamy doświadczonych psychologów, praktyków, którzy rozumieją bieżące potrzeby rynkowe. Podejmowane inicjatywy, takie jak warsztaty, konferencje, czy projekty badawcze, integrują środowisko akademickie ze środowiskiem praktyków - stwarzamy przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń. Wyrazem tego jest współpraca z wieloma instytucjami, takimi jak przychodnie, poradnie, szpitale, stowarzyszenia, firmy krajowe i międzynarodowe, w ramach których realizowane są zajęcia terenowe, warsztaty, wspólne konferencje i staże dla studentów. Umożliwia to doskonałe przygotowanie do zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa.  

    Jesteśmy przekonani, że ambitny i wymagający program kształcenia oraz aktywizacja studentów na wszystkich etapach studiów dają dobre efekty w postaci przygotowania naszych absolwentów do pracy zawodowej. Dotychczasowe statystyki pokazują, że absolwenci Instytutu Psychologii Stosowanej bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i w krótkim czasie po ukończeniu studiów podejmują pracę.

   Nieustanny rozwój Instytutu Psychologii Stosowanej znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, co można już uznać za sukcesy. Są to m.in.:

  • nagrody ogólnopolskie - najlepsza uczelnia w grupie kierunków: psychologia (ranking szkół wyższych "Perspektywy" - 2014, 2015)

  • bilateralne umowy o współpracy z 24 uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus+.

Baza dydaktyczna i badawcza

    Instytut Psychologii Stosowanej może się  poszczycić posiadaniem nowoczesnej bazy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej - posiada dobrze wyposażone laboratoria psychologii eksperymentalnej, psychologii transportu oraz salę terapeutyczną. Pomieszczenia te są wyposażone w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie pokazowej (sale wyposażone są w lustra weneckie) oraz realizowania badań naukowych. W Pracowni Okulograficznej możliwe są badania prowadzone przy zastosowaniu systemu do pomiaru parametrów ruchów gałek ocznych. Pracownia Elektroencefalograficzna wyposażona jest 256-kanałowy system gęstego zapisu EEG firmy Electrical Geodesics Inc. Posiadamy również aparaturę do pomiaru reakcji fizjologicznej (dostosowany do biofeedbacku oraz badań wariograficznych). W planach jest też zakupienie aparatury, która wspierać będzie zajęcia laboratoryjne. Dodatkowo, w ramach współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ możliwe jest wykorzystanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

    Nowoczesny sprzęt badawczy, odpowiednio dostosowany do funkcji każdego laboratorium umożliwiają realizowanie projektów badawczych z różnych obszarów psychologii stosowanej.

Nasze priorytety i zadania w najbliższym czasie

  • rozwijanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej o nowe obszary psychologii stosowanej
  • rozwój działalności naukowej zarówno pracowników, jak i studentów
  • rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi
  • rozwój nowych specjalności zgodnie z zapotrzebowaniami rynku pracy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron