Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+,Una Europa, MOST

Instytutowy koordynator programu

Instytutowy koordynator programu

Instytutowy koordynator programu

 

dr Jolanta Starosta – erasmus.ips@uj.edu.pl

 

 

W czasie dokonywania wstępnego wyboru kursów można skonsultować się z koordynatorem programu Erasmus+.

Po dokonaniu wyboru, z kolei, należy zwrócić się do Dyrektora ds. dydaktycznych IPS przedstawiając wypełnione Oświadczenie . Pierwsza strona Oświadczenia jest podstawą uzyskania podpisu pod LA Before the Mobility. Druga strona stanowi Aneks do LA i musi być złożona wraz z pierwszą – do jej podpisu jest wymagane uzupełnione podanie o Indywidualny Plan Studiów wraz z załącznikami (o ile student o IPS stara się na czas wyjazdu stypendialnego).

 

W związku z powtarzającymi się zapytaniami informujemy, iż realizacja kursów „Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii” oraz modułów specjalizacyjnych na podstawie zajęć odbytych podczas wymiany Erasmus+ nie jest możliwa. Brak takiej możliwości związany jest ze specyfiką ww kursów, zarówno tematyczną, jak i formalno-organizacyjną (wykład + niezależne tematycznie bloki konwersatoryjne oraz, w przypadku modułów, zajęcia terenowe). W sytuacji chęci wyjazdu na wymianę podczas IV roku sugerowaną procedurą jest realizacja tych przedmiotów awansem podczas roku III. Kurs „Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii” można ewentualnie realizować w trybie warunkowym na roku V. 

 

 

Wszelkie zmiany w realizacji kursów w trakcie pobytu na zagranicznej uczelni proszę konsultować mailowo z Dyrektorem ds. dydaktycznych IPS przed wprowadzaniem zmian w LA During the Moblility.

Po powrocie ze stypendium i przedstawieniu dokumentu Transcript of Records proszę uzupełnić Podanie o uznanie przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej, by móc uzyskać podpis koordynatora pod LA After the Mobility.

 

 

 

Karta studenta Erasmus +

 

Erasmus + Student Charter

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu w Pradze.
Zapraszamy do aplikowania!
 
 Harmonogram rekrutacji 

   I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024

 • 15.01. – 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2024 – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

   II tura (możliwość ubiegania się o wyjazdy tylko w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 ):

              13.05.2024 – 27.06.2024

 • 13.05. – 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 28.05. – 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 11.06. – 17.06.2024 – procedura odwoławcza
 • 18.06. – 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 

Zachęcamy do brania udziału w programie!!

z przyjemnością informuję, że 1 lipca 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczyna się rekrutacja do Una Europa Doctoral Programme in Cultural Heritage (Una-Her-Doc). To program w zakresie studiów nad dziedzictwem, który wspólnie oferują wszystkie partnerskie uniwersytety Una Europa.  

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ: 

https://human.phd.uj.edu.pl/una-europa-heritage-phd-consortium-programme   

 

W celu promowania tego wyjątkowego przedsięwzięcia Una Europa Self-Steering Committee in Cultural Heritage organizuje informacyjny webinar (2 lipca 2021, godz. 14:00). 

Zważywszy na fakt, że termin rejestracji na to wydarzenie upływa 27 czerwca 2021, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwie szybkie przesłanie tej informacji zarówno do pracowników, jak i studentów Państwa Jednostek. 

 

Do niniejszej wiadomości dołączone są dwie krótkie informacje zawierające link do rejestracji. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

dr hab. Krzysztof Kowalski 

kierownik programu interdyscyplinarnego w SDNH UJ 

lider obszaru ‘Heritage’ Una Europa UJ 

MOST

 

 

 

 Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Program MOST stanowi jedną z form prowadzenia kształcenia w polskich uczelniach.
Ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez odbywanie przez studentów semestralnych lub rocznych studiów w innej uczelni niż macierzysta.

W ramach danego poziomu kształcenia, student ma prawo skorzystać z oferty Programu MOST dwukrotnie, z zastrzeżeniem że okres kształcenia poza uczelnią macierzystą nie jest dłuższy niż rok akademicki.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia.

Kryterium kwalifikacji do udziału w Programie MOST stanowią:

 • średnia ocen studenta z całego toku studiów,
 • podejmowana przez studenta działalność na rzecz społeczności akademickiej,
 • osiągnięcia naukowe oraz
 • osobista motywacja wykazane w załączonym do wniosku podaniu dodatkowym liście motywacyjnym, który jednak nie stanowi przesłanki kwalifikacji do udziału w Programie MOST.

Podstawą realizacji Programu MOST jest Porozumienie o programie zajęć.

Dokument ten uzgadniany jest przez uczestnika Programu MOST na uczelni macierzystej oraz uczelni przyjmującej. Porozumienie o programie zajęć student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.

                                                       Rekrutacja do Programu MOST 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron