Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Piotr Passowicz

dr Piotr Passowicz
Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Kierownik Studiów Podyplomowych "Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa"

Pokój: 1.338

Dyżury

Telefon: (12) 664 57 13

E-mail: prfp@wp.pl
             piotr.passowicz@uj.edu.pl

Dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na problematyce psychologii oddziaływania i wpływu zorientowanej na działaniach, promujących rozwój w wymiarach intra- i interpersonalnym (treningi psychologiczne), oraz interwencyjnych i psychoterapeutycznych. Autor i współautor prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i  interwencji kryzysowej.

-Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów", przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network.

-Certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów", przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network.

 -Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afilacji z Psychodrama Institute for Europe E.V.

-Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afilacji z IPS UJ

W ramach uzyskanych kompetencji naukowych i zawodowych współpracuje z Instytutem analizy Grupowej „Rasztów" , z Polskim Instytutem Psychodramy, oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

w ramach studiów psychologicznych obejmuje psychopatologię jednostki, treningi psychologiczne i psychologię kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Oprócz tego prowadzi konwersatoria i ćwiczenia w ramach studiów podyplomowych z zakresu Psychologicznej Interwencji Kryzysowej, przy IPS UJJ

-Stała współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Myślenicach z ramienia Zakładu Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej IPS UJ.

-Współpraca w roli superwizora w ramach zajęć dla przedstawicieli służb pomocowych organizowanych przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

-Współpraca superwizyjna z wybranymi placówkami interwencyjnymi, pomocowymi i opiekuńczymi  w regionie.

 Passowicz P. Pierz (2011) M. ADOLESCENT FAMILY ENVIRONMENT AND THE RISK OF OCCURRENCE OF A HEALTH-TREATENING STATE OF LONELINES in: Borzęcki A. (red.) Man-Health-Enwironment, wyd. Expol, Lublin., ss. 311-326                                                                                                                     

 Passowicz P. Dąbrowska (2011) A.  FAMILY ENVIRONMENT AND THE DANGER OF APPEARANCE OF HEALTH HAZARDOUS BEAHEVIOURS SUCH AS PROSTITUTION. in: Borzęcki A. (red.) Man-Health-Enwironment, wyd. Expol, Lublin, ss.293-310

 Słowik P. Passowicz P. (2012)

1.The Function and Importance of Psychological Interventions in the Treatment of In patients with Somatic Diseases, in : Andrzej Borzęcki ( red. ), Environment hygiene and public health,  tom II  publ. Medical University of Lublin, printing Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 432-443

 Passowicz P Słowik P. (2012 )

Adolescence as a time of particular struggle with the development crisis: approach to L.A. Hoff's environmental model of crisis and crisis intervention in: Andrzej Borzęcki ( red. )

Environment hygiene and public health,  tom II  publ. Medical University of Lublin, printing Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 444- 454

 Passowicz P. Słowik P. (2012)

 Analysis of selected aspects of the macrosocial environment as a basis for deviant behaviors of the Polish   youth based on Lee Ann Hoff's model of crisis in: Andrzej Borzęcki ( red. )

Environment hygiene and public health,  tom II  publ. Medical University of Lublin, printing Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  ss. 455-465                                                                                                                    

 Piotrowski P., Wysocka-Pleczyk M., Passowicz P. (2012). Social exclusion paradox in     Poland Global Journal of Community Psychology Practice, 3(4): ss.1-4

Piotrowski, P.,Passowicz, P. Wysocka-Pleczyk, M. (2013) Social factors underlying aggressive behaviour. In: I. Radovanovic & Z. Zacłona (ed.), Theoretical and methodological basis of quality education (s. 156-160). Belgrade: University of Belgrade.

Passowicz P., Słowik P. (2013) „Psychospołeczny i środowiskowy kontekst zmian edukacyjnych w Polsce. Szanse i zagrożenia.” W:„Zagrożenia Środowiskowe” red. Borzęcki A. tom II, Lublin, wyd. LIBER Duo, ss.470-481

Passowicz P., Słowik P (2014)., Doświadczanie czasu w kryzysie biegu życia  młodych dorosłych, ujętym wg modelu L.A. Hoff,  jako predyktor ryzyka wystąpienia  chorób cywilizacyjnych, W: Borzęcki A. (red.), Higiena i środowisko a zdrowie człowieka”, Wyd. Druk Norbertinum, tom I, Lublin ss. 63-73.

  Słowik P., Passowicz P (2014)., Trening psychologiczny - jego specyfika, rola i  zadania - jako metoda pracy w profilaktyce zdrowia, W: Borzęcki A. (red.), Higiena i środowisko a zdrowie człowieka”, Wyd. Druk Norbertinum, tom I, Lublin, 2014,  ss.74-85.

 Jasiecka D. Passowicz P. (2014) „Dorastanie we współczesności. Postawy, wartości

i doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji” DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY TIMES. ATTITUDES, VALUES AND TIME EXPERIENCE

VERSUS CRISES OF COHORTS AFTER TRANSFORMATION  w: Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 20, 2, 2014, ss.171-182

 Słowik P. Passowicz P. (2015) „Emocje negatywne a objawy bólowe-geneza i związek, rola predykcyjna strategii radzenia sobie” w: Borzęcki A. (red.) Higiena, Zdrowie w XXI Wieku,Wyd. Druk Norbertinum,  Lublin 2015, ss. 191-202

 Passowicz P. Słowik P. (2015) „Superwizja pomocowych służb interweniujących w społeczności jako forma prewencji i promocji zdrowia- ujęcie psychosocjokulturowe” w: Borzęcki A. (red.) Higiena, Zdrowie w XXI Wieku,Wyd. Druk Norbertinum,  Lublin 2015, ss.202-212

Web Content Display Web Content Display