Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Na skróty Na skróty

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków, pragnących poszerzyć swoje wykształcenie o wiedzę z psychologii kryzysu. Prowadzone kursy przekazują zarówno wiedzę, jak i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania i oceny kryzysu (w tym także kryzysów rozwojowych i związanych z procesami wypalenia zawodowego), szacowania podstawowych zasobów człowieka (sposób komunikowania się, style podejmowania decyzji) oraz strategii świadczenia pomocy i interwencji, zarówno w modelu pracy indywidualnej, jak i pracy z rodziną czy oddziaływań w społeczności. Zajęcia mają na celu także poprawę podstawowych umiejętności komunikacyjnych uczestników, zrozumienie mechanizmów konfliktów międzyludzkich, identyfikowanie przyczyn trudności w radzeniu sobie z nimi, poznanie sprawdzonych technik rozwiązywania konfliktów, praktyczne zapoznanie się z wybranymi paradygmatami prowadzenia negocjacji.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Program obejmuje 240 godzin realizowanych w ciągu dwóch semestrów.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że studia nie uprawniają do posługiwania się tytułem psychologa.

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej we współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego proponuje kontynuację rozwoju własnych kompetencji zawodowych dla wszystkich, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej, poprzez włączenie się w procedurę uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, której celami są:

  • Budowanie lokalnych sieci interwencji kryzysowej, opartych na współpracy interwentów ze służbami emergencyjnymi
  • Zwiększenie dostępu obywateli do adekwatnej interwencji kryzysowej, bezpośrednio po narażeniu na traumę, czy także w toku traumatyzującego wydarzenia
  • Upowszechnienie interwencji środowiskowej, uwzględniającej polityczne i społeczne mechanizmy, powstrzymującej wtórną wiktymizację ofiar przestępstw i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
  • Wypracowanie spójnej kultury pracy interwentów kryzysowych i działanie na rzecz aktywizacji środowiska w kierunku uruchomienia procesu przygotowań do ustanowienia docelowo ustawy o zawodzie interwenta kryzysowego

Rekrutacja na studia podyplomowe

„KRYZYSY PSYCHOLOGICZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA"
została zawieszona do odwołania.

Kolejność złożenia podań.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy wysyłać drogą listowną na adres:

Instytut Psychologii Stosowanej

ul. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

z dopiskiem „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa".

Istnieje możliwość bezpośredniego dostarczenia dokumentów do skrzynki Studiów Podyplomowych Instytutu Psychologii Stosowanej.

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podanie do kierownika Studiów Podyplomowych z motywacją wyboru Kierunku
  • dwie fotografie

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni w ramach kontaktu indywidualnego po zamknięciu procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie prosimy kandydatów o podawanie swoich adresów poczty elektronicznej, gdyż będzie to podstawowy kanał komunikacji pomiędzy Instytutem a słuchaczami studiów.

15

Opłata za dwa semestry wynosi 4 800 zł.

dr Piotr Passowicz

 

Studia podyplomowe zawieszone do odwołania.

Web Content Display Web Content Display