Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Na skróty Na skróty

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Psychologia Transportu

Psychologia Transportu

Zapraszamy na studia podyplomowe z „Psychologii transportu”. Prowadzimy je nieprzerwanie od 1998 roku. W latach 1998-2006 jako jedyni w Polsce. Nasze studia do tej pory ukończyło przeszło 2,5 tys. psychologów z całej Polski. Studia prowadzą wybitni specjaliści i praktycy zajmujący się naukowo problematyką psychologii kierowców, uznani  na świecie w tym obszarze wiedzy.

 

 

 

 

Ukończenie studiów uprawnia do badań psychologicznych kierowców zawodowych jak i amatorskich:

  1. Badania okresowe,
  2. Utrata uprawnień do kierowania pojazdem (punkty, substancje psychoaktywne, prędkość),
  3. Choroba, niepełnosprawność.

Dyplom naszych studiów podyplomowych uprawnia również do prowadzenia badań psychologicznych (profilaktycznych) z obszaru medycyny pracy:

1. Pracowników wykonujących pracę na dużych wysokościach,

2. Operatorów: wózków widłowych, spychaczy, koparek, koparko-ładowarek, żurawi ciesielsko-dekarskich, żurawi stacjonarnych i przejezdnych, wież dźwigowych, platform nożycowych, suwnic modułowych.

 

Zapisy na studia są prowadzone w dwóch formach:

  1. W systemie ERK w okresie od czerwca do połowy października oraz,
  2. W systemie otwartym cały rok (zapisy tel. lub mail. w Sekretariacie studiów). W momencie utworzenia się grupy (min. 17 osób) uruchamiana jest dodatkowa edycja w danym roku akademickim.

 

Zajęcia wykładowe są prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line), ćwiczenia w formie stacjonarnej w Laboratorium Psychologii Transportu.

Laboratorium Psychologii Transportu jest wyposażone w kompleksowe narzędzia do badań psychologicznych kierowców i medycyny pracy:

  1. Tradycyjne aparaty do badań sprawności psychofizycznej, także w wersji skomputeryzowanej oraz,
  2. System testów komputerowych:
  1. Wiena Test System SCHUFRIED. DRIVE-Pl. Fitness to Drive Poland,
  2. System Psychologicznych Testów Komputerowych SIGMA.
 
 
 
.
 
 
 
 

Podania proszę kierować na adres sekretariatu studiów podyplomowych

marcin.mich@uj.edu.pl       telefon (12) 664 55 63

 

 

Studia mają na celu przekazanie wiedzy słuchaczom w zakresu współczesnej psychologii transportu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychologii zachowań użytkowników jakimi są kierowcy. Obejmują zagadnienia kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, agresji drogowej, organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, psychologicznych i technicznych czynników generujących ryzyko w ruchu drogowym, policyjno-prawnych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także wpływu tzw. "zegara biologicznego" na sprawność funkcjonowania kierowcy podczas prowadzenia pojazdu w złych warunkach atmosferycznych oraz nocnych.

Ważnym celem studiów jest także nauczenie absolwentów praktycznych umiejętności w zakresie: metod prewencji i interwencji w następstwie stresu pourazowego (PTSD); samodzielnego przygotowywania programów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kształtujących właściwe postawy zachowania się na drodze; wreszcie poprawnego stosowania testów psychologicznych do badań kierowców i obsługi specjalistycznej aparatury potrzebnej do przeprowadzenia tych badań.

Najważniejszym jednak celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności psychologicznych w zakresie diagnozy różnicowej kierowców.

Po ukończeniu studiów psycholog wpisując się na listę marszałka w danym województwie, uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców.

 

Plan studiów obowiązujący od roku 2023/2024

Harmonogram zjazdów semestr zimowy 2023/2024 

Harmonogram zjazdów semestr letni 2023/2024 

 

dr hab. Antoni Wontorczyk,prof.UJ

e-mail:
antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon:
(12) 664 55 63,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.357

 

mgr Marcin Mich

e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl

Telefon: (12) 664 55 85

Pokój: 3.323

 

Web Content Display Web Content Display