Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Patrycja Siemiginowska

dr Patrycja Siemiginowska
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Pokój: 1.330

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 36

E-mail: patrycja.siemiginowska@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Praca i jej związek z innymi sferami życia

Rola światła w funkcjonowaniu człowieka

Florek, S., Siemiginowska, P. (2020). Agresja w pracy. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/262626. 

Siemiginowska, P., Sikorska, I., Osikowska, W., Iskra-Golec, I. (2020). Relacja praca–rodzina i zdrowie a prężność psychiczna pracujących mężczyzn. [w:] Ostrowski, T. (red). Blaski i cienie życia – perspektywa psychologiczna (s. 221-236). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 

Siemiginowska, P., Iskra-Golec, I. (2019). Blue light effect on EEG activity – the role of exposure timing and chronotype. Lighting, Research & Technology, 52, 4, 472-484. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477153519876969# 

Siemiginowska, P., Golonka, K., Iskra-Golec, I. (2019). Wpływ monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG – rola elastyczności nawyków snu. Polskie Forum Psychologiczne, 24, 2, 168–183. https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/421/siemiginowska_golonka_golec_wplyw_monochromatycznego_swiatla/ 

Siemiginowska, P., Iskra-Golec, I. (2019). Blue light effect on EEG activity – the role of exposure timing and chronotype. Lighting, Research & Technology, 0, 1-13.

Siemiginowska, P., Golonka, K., Iskra-Golec, I. (2019). Wpływ monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG – rola elastyczności nawyków snu. Polskie Forum Psychologiczne, 24, 2, 168–183.

Siemiginowska, P., Golonka, K., Iskra-Golec, I. (2018). Światło niebieskie a nastrój – rola pory i długości ekspozycji oraz typu okołodobowego. Czasopismo Psychologiczne, 24, 2, 299-306.

Siemiginowska, P., Wątroba, J. (2017). Relacja praca-rodzina, komunikacja małżeńska i zdrowie pracowników zatrudnionych w systemie rotującym wstecz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 21, 63-77.

Iskra-Golec, I., Osikowska, W., Przetacznik, J., Siemiginowska, P. (2017). Osobowościowe i demograficzne uwarunkowania relacji pomiędzy pracą i rodziną u pracowników samorządu. Czasopismo Psychologiczne, 23, 2, 367-376.

Iskra-Golec, I., Golonka K., Wyczesany, M., Smith, L., Siemiginowska, P., Wątroba J. (2017). Daytime effect of monochromatic blue light on EEG activity depends on duration and timing of exposure in young men. Advances in Cognitive Psychology, 13(3), 241-247.

Iskra-Golec, I. M., Smith, L., Wilczek-Rużyczka, E., Siemiginowska, P., Wątroba, J. (2017). Shift schedule effect on work-family relation, marital communication, job satisfaction and health. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 1, 121-131.

Siemiginowska, P., Iskra-Golec, I. M., Wątroba, J. (2014). Relacja praca/rodzina, zadowolenie z pracy i życia oraz zdrowie u pielęgniarek zmianowych i dziennych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, VII, 159, 138-152.

Iskra-Golec, I. M., Osikowska, W., Siemiginowska, P., Przetacznik, J. (2014). Relacja praca/rodzina, wypalenie zawodowe i zdrowie u pracujących na zmiany strażników miejskich. Czasopismo Psychologiczne, 20, 2, 281-292.

2018 – 2020 - kierownik projektu „Dobrostan pracujących rodziców”, projekt finansowany ze środków DSC UJ na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku

2017 – nadal - zakładowy projekt badawczy dotyczący dobrostanu aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn – we współpracy z dr Anną Ziółkowską

2017 –2018 - kierownik projektu „ Dzienny przebieg pobudzenia po ekspozycji na  monochromatyczne światło niebieskie u osób różniących się w zakresie typu okołodobowego”, projekt finansowany ze środków DSC UJ na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 roku, K/DSC/004505

2016 – 2018 - kierownik projektu „Relacja praca-rodzina wśród pracowników zmianowych i jej uwarunkowania”, projekt finansowany ze środków DSC UJ na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016 roku, K/DSC/003621

III 2014 – IX 2017 - wykonawca w projekcie „Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficznych półkulowo, senność i nastrój” pod kier. dr hab. Ireny Iskry-Golec (NCN, OPUS 5, grant nr 02646)

Wystąpienia

Siemiginowska, P., Sikorska, I., Osikowska, W., Iskra-Golec. I. The role of self-efficacy and social support in work-family spillover and mental health. Work, Stress & Health, Filadelfia, 6-9.11.2019.

Siemiginowska, P., Sikorska, I., Lipp, N., Osikowska, W., Iskra-Golec. I. Work-family relation and well- being - resilience as a moderator. Work, Stress & Health, Filadelfia, 6-9.11.2019.

Iskra-Golec. I., Siemiginowska, P., Sikorska, I., Osikowska, W. Work and family spillover, health and work-engagement: mediating role of optimism. Work, Stress & Health, Filadelfia, 6-9.11.2019.

Siemiginowska, P, Osikowska, W., Sikorska, I., Iskra-Golec, I. Relacja praca-rodzina i zdrowie psychiczne pracujących mężczyzn – rola optymizmu. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy pt. KRYZYS CZY EWOLUCJA? Ustroń, 27-28.09.2019.

Siemiginowska, P. Iskra-Golec, I. Monochromatic blue light effect on cognitive performance. 30th Conference of International Society for Chronobiology, Warszawa, 2-5.07.2019.

Siemiginowska, P., Sikorska, I., Osikowska, W., Iskra-Golec, I. Relacja praca-rodzina i zdrowie a prężność psychiczna u pracujących mężczyzn. XIX Konferencja Naukowa PAŃSTWO. GOSPODARKA. SPOŁECZEŃSTWO, Kraków, 10-11.06.2019.

Siemiginowska, P., Ziółkowska, A. Dobrostan pracujących kobiet i mężczyzn. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i praca” pt. RODZINA-EDUKACJA-PRACA W POSZUKIWANIU DOBROSTANU, Łódź, 24-25.09.2018.

Siemiginowska, P., Ziółkowska, A. Rola poczucia koherencji w radzeniu sobie ze stresem u aktywnych zawodowo rodziców. IV Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i Odporność Psychiczna” pt. AKSJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ I ZDROWIA, Kraków, 21-22.09.2018.

Siemiginowska, P., Ziółkowska, A. Predyktory dobrostanu aktywnych zawodowo rodziców. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji pt. NOWE WYZWANIA W PRACY - INNOWACYJNE DZIAŁANIA PSYCHOLOGII ORGANIZACJI, Lublin, 24-26.05.2018.

Siemiginowska, P., Osikowska, W., Sikorska, I., Iskra-Golec, I. Psychospołeczne aspekty pracy w niestandardowych godzinach. Konferencja Kryzysy, katastrofy, kataklizmy pt. KRYZYS ZACHOWAŃ ETYCZNYCH – DOSTRZEC, ZROZUMIEĆ, POMÓC, Ustroń, 20-22.04.2018.

Siemiginowska, P., Golonka, K., Wyczesany, M. , P., Iskra-Golec, I. Elastyczność nawyków snu moderuje efekt monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG po 4 godzinach ekspozycji. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. PSYCHOLOGIA DLA ZDROWIA OSOBY I SPOŁECZEŃSTWA, Gdańsk, 21-24.09.2017.

Siemiginowska, P., Wątroba, J. Relacja praca-rodzina a wybrane aspekty motywacji osiągnięć oraz zdrowie u kobiet i mężczyzn pracujących zmianowo. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i Praca” pt. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W ROLACH RODZINNYCH I ZAWODOWYCH, Łódź, 28-29.11.2016.

Wątroba J., Siemiginowska P. Relacja praca-rodzina a komunikacja małżeńska i zdrowie u kobiet i mężczyzn pracujących zmianowo. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i Praca” pt. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W ROLACH RODZINNYCH I ZAWODOWYCH, Łódź, 28-29.11.2016.

Siemiginowska P., Wątroba J., Iskra-Golec I. Relacja praca-rodzina a komunikacja małżeńska, satysfakcja z życia i zdrowie u pracowników zmianowych. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot, 19-20.05.2016.

Siemiginowska, P., Osikowska, W., Wątroba, J., Przetacznik, J., Iskra-Golec, I. Relacja praca-rodzina i postawy wobec pracy u urzędników różniących się cechami osobowości. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy pt. KRYZYSY JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻEŃ I SZANS NA ZMIANĘ, Katowice, 4-5.12.2015.

Iskra-Golec, I., Golonka, K., Wyczesany, M., Siemiginowska, P., Wątroba, J., Ważna, A., Przewłocki, R., Dziewa, M., Kozera, S., Kukulski, Sz. (2015). The effect of timing of exposure to monochromatic blue light on objective and subjective alertness and mood. The 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time. Elsinore, Dania, 8-12.06.2015.

Plakaty

Siemiginowska, P., Ziółkowska, A. The role of sense of coherence in stress and mental health among working mothers and fathers. 19TH EAWOP CONGRESS: WORKING FOR THE GREATER GOOD. INSPIRING PEOPLE, DESIGNING JOBS AND LEADING ORGANIZATIONS, Turyn, Włochy, 29.05-1.06.2019.

Siemiginowska, P., Iskra-Golec, I. Relacja praca-rodzina i zdrowie u pracowników różniących się w zakresie typu okołodobowego. Psychologia pracy a nowy wymiar ekologii życia człowieka. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Kraków, 26-27.11.2016.

Siemiginowska P., Wątroba J., Iskra-Golec I. Relacja praca-rodzina i zdrowie u pracowników zmianowych różniących się w zakresie chronotypu i typu okołodobowego. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot, 19-20.05.2016.

Siemiginowska, P., Wyczesany, M., Iskra-Golec, I. Blue light effect on EEG activity and alertness in circadian type at different times of day. NEURONUS IBRO& IRUN Neuroscience Forum, Kraków, 22-24.04.2016.

Iskra-Golec, I., Golonka, K., Wyczesany, M., Siemiginowska, P., Wątroba, J., Ważna, A. Daytime blue light exposure decreases EEG activity in alpha, beta, theta and delta bands. NEURONUS IBRO& IRUN Neuroscience Forum, Kraków, 22-24.04.2016.

Siemiginowska, P. Wpływ światła niebieskiego na pobudzenie obiektywne i subiektywne w zależności od chronotypu. Psychodebiuty-VI Ogólnoposka Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa. Kraków, 12-13.12.2015.

Iskra-Golec, I., Golonka, K., Siemiginowska, P., Wątroba, J. Ważna, A., Dziewa, M., Kozera, S., Kukulski, Sz. . (2015). Monochromatic blue light effect on performance on hemisphere-specific tasks. Elsinore, Dania, 8-12.06.2015.

Ważna, A, Iskra-Golec, I., Golonka, K., Siemiginowska, P., Wątroba, J. (2015). Eveningness and languidity moderate the effect of blue enriched white light on affective state in women. Elsinore, Dania, 8-12.06.2015.

Siemiginowska, P., Wątroba, J. (2014). Wpływ światła niebieskiego na stan afektywny w zależności od typu okołodobowego.  XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. PSYCHOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.

Iskra-Golec, I. M., Siemiginowska, P. (2014). Wpływ światła niebieskiego na stan afektywny u typów porannych i wieczornych. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. PSYCHOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE , Bydgoszcz, 18-21.09.2014.

European Association of Work and Organizational Psychology (od 2019)

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (od 2016)

Working Time Society (2015-2017)

  • Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej. Część II (metody badania duchowości i systemu wartości)
  • Moduł. Psychologia pracy i biznesu - warsztat
  • Pracownia fakultatywna. Praca i rodzina w życiu współczesnego człowieka
  • Psychologia zdrowia i choroby

2017 – Nagroda JM Rektora UJ za osiągnięcia organizacyjne

Web Content Display Web Content Display