Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

assistant professor Krystyna Golonka

assistant professor Krystyna Golonka
Acting Head of Department:

 

Room: 1.361, 1.322

Tel.: (12) 664 56 36

E-mail: krystyna.golonka@uj.edu.pl

 

 

 

 • • Neuroergonomics and neuropsychology,

  • Organizational psychology - organizational stress, burnout, organizational culture, team work,

  • Research methodology.

  • Mojsa-Kaja J., Golonka K., Marek T. (2015). Job burnout and engagement among teachers – worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health28(1), 102 – 119. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00238
  • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., Marek T. (2014). Work Engagement and Burnout - Consequences of Mismatch Between Individual and Work Environment from the Neural Perspective, W: T. Ahram, W. Karwowski and T. Marek (red.), Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014(s.279-290), US:AHFE Conference.
  • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Marek T. (2014). The Role of Emotions in Cognitive Processes - Theoretical and Empirical Basis for Complex Brain-Computer Interfaces – EEG-BCI and fMRI-BCI. W: T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (red.). Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective (s.69-86). CRC Press, Taylor & Francis Group.
  • Golonka K., Mojsa-Kaja J., (2013), Emotional Intelligence and Team Roles – Analysis of Interdependencies with Regard to Teamwork Effectiveness, International Journal of Contemporary Management12(4), 32-44.http://8723.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&ICID=1096434
  • Golonka K. (2012). Kultura organizacyjna – wartości i normy organizacyjne a postawy pracowników. W: D. Doliński, R. Polczyk, J. Maciuszek (red.), Wokół wpływu społecznego (s.137-151), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Fafrowicz, M., Marek, T., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Beldzik, E., Domagalik, A., Urbanik, A. (2010). Activity of alerting, orienting and executive neuronal network due to sustained attention task - diurnal fMRI study. W: T. Marek, V. Rice (red.), Advances in Understanding Human Performance - Neuroergonomics, Human Factors Design, and Special Populations (s.231-240). CRC Press, Taylor & Francis Group.
  • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Urbanik, A., Beldzik, E., Domagalik, A. (2010). Diurnal patterns of activity of the orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a Stroop-like task: an fMRI study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 945-958.
  • Fafrowicz, M., Oginska, H., Mojsa-Kaja, J., Marek T., Golonka, K., Tucholska K. (2010). Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task - an EOG study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research,27(5), 934–944.
  • Oginska, H., Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska K. (2010). Chronotype, sleep loss, and diurnal pattern of salivary cortisol in a simulated day-long driving. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 959–974.
  • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Beldzik, E., Domagalik, A., Urbanik, A. (2010). Effort, fatigue, sleepiness, and attention networks activity - an fMRI study. W: G. Bedny, W. Karwowski (red.), Human-Computer Interaction and Operators' Performance. Optimizing Work Design with Activity Theory. CRC Press, Taylor & Francis Group.
  • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2009). Diurnal variability of human operator attention disengagement and chronotype: an fMRI-based case study. Theoretical Issues in Ergonomics Science, Taylor & Francis Journal, 10(6), 545-557.
  • Golonka, K. (2009). Efektywność działań zespołowych – synergia pozytywna versus synergia negatywna. W: Z. Uchnast (red.) Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL.
  • Golonka, K., Ogińska, H. (2008). Beginnings of Ergonomics – Hywel Murrell – the 100th anniversary of Ergonomics Society founder, Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 30(2), 94-98.
  • Oginska, H., Fafrowicz, M., Golonka K., Marek, T., K., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Orzechowski, T., Urbanik, A. (2008). Fatigue from the neuroergonomic perspective – the preliminary results of an fMRI study of Anterior Cingulate Cortex activity in operators subjected to prolonged driving task conditions, Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 30(1), 61-70.
  • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Parietal lobes' activity due to the chronotype and diurnal variability: an fMRI case study. Neuroradiology, 50, Supplement 1, 92-93.
  • Golonka, K. (2008). Experimental Psychology in the view and practice of William Peter Colquhoun, Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 30(1), 6-10.
  • Golonka, K., Lipińska, A. (2008). Współdziałanie w organizacji. Perspektywa kultury organizacyjnej firm o wysokim stopniu informatyzacji. W: Z. Uchnast (red.) Współdziałanie – rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, Towarzystwo Naukowe KUL.
  • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Orzechowski, T., Urbanik, A. (2008). Changes of the anterior cingulated cortex activity due to prolonged simulated driving – an fMRI case study. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 9-stronicowe. USA Publishing.
  • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Diurnal variability of attention disengagement process – EOG and fMRI studies. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 9-stronicowe. USA Publishing.
  • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Conflict monitoring due to prolonged monotonous versus cognitively demanding task – diurnal fMRI study. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 7-stronicowe. USA Publishing.
  • Golonka, K., Pokorski, J. (2007). Joseph Rutenfranz. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 29(3-4), 160-163.
  • Marek, T., Fąfrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Ogińska, H., Tucholska, K. (2007). Neuroergonomics, neuroadaptive technologies, human error, and executive neuronal network. W: L. M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Ergonomics in Contemporary Enterprise(s.13-27). Madison: IEA Press.
  • Fąfrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Ogińska, H., Gatkowska, I., Kozub, J., Sobiecka, B., Swierczyna, A., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2007). Attention disengagement operation, activity of parietal lobes, and durnal variability: fMRI study. Perception, 36, Supplement, 135.
  • Fąfrowicz, M. Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Ogińska, H., Gatkowska, I., Kozub, J. Sobiecka, B. Swierczyna, A. Urbanik, A., Orzechowski, T. (2007). Attention engagement operation, pulvinar activity, and durnal variability: fMRI study. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67(3), Supplement, 320.
  • Golonka, K. (2007). Wojciech Bogumił Jastrzębowski – on the 150th anniversary of ergonomics foundation. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 29(1), 6-11.
  • Golonka, K. (2006). Informacja i technologia – społeczne uwarunkowania zmian organizacyjnych w perspektywie systemów racjonalnych, naturalnych i socjotechnicznych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT), 14, 1(53), 3-11.
  • Marek, T., Golonka, K. (2006). Organizational Behaviour and Ergonomics. W: W. Karwowski (red.), International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, wyd.II, Taylor and Francis.
  • Golonka, K. (2006). Ronald Mace and his philosophy of Universal Design. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 28(3), 184-190.
  • Golonka, K. (2006). Lillian Moller Gilbreth – a female pioneer in the field of engineering and scientific management. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 28(1), 6-12.
  • Golonka, K. (2005). Paul Branton (1916-1990). Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 27(3), 166-171.
  • Golonka, K., Lipińska, A., (2001). Internet and Its Influence on Management, Sylff Working Papers, 16, Tokyo.
  • Golonka, K., Lipińska, A., (2000) Społeczeństwo wirtualne w perspektywie psychospołecznej. Kolokwia Psychologiczne Komitetu Nauk Psychologicznych PAN -„Wpływ społeczny, badania i praktyka" (red. Z. Ratajczak), 8, 221-231.
  • Golonka, K., (1999) Koncepcja pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego. W: J. Lipiec (red.) Działanie, myślenie, cierpienie (s.11-20). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG - grant NCN, nr DEC-2013/10/E/HS6/00163, (2014-2017); project manager: K. Golonka
 • Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficznych półkulowo, senność i nastrój - grant NCN, OPUS 5 (panel HS), (2014-2016); project manager: I. Iskra-Golec.
 • Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii - grant MNiSW Nr N 106 283935 (2008-2011); project manager: M.Fąfrowicz.
 • Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia - grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (2006-2009); project manager: T. Marek.
 • Zmiana fazy rytmów okołodobowych wykonania zadań kognitywnych przy zastosowaniu jasnego światła i ćwiczenia fizycznego, Projekt KBN nr PB 4062; project manager: I. Iskra-Golec.
 • Internet and Its Influence on Management - The Tokyo Foundation Grant - Joint Research/Exchange Program (1999-2000); project manager: K. Golonka.
 • The role of managerial strategies in reducing worker's stress during the implementation of computer technology - Ryoichi Sasakawa

Web Content Display Web Content Display