Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Koryna Lewandowska

dr Koryna Lewandowska

Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

Pokój: 3.351

Dyżury

e-mail:koryna.lewandowska@uj.edu.pl

Ludzie nauki

 

neurobiologia procesów pamięciowych i decyzyjnych, chronopsychologia, neuronauka konsumencka

Lewandowska, K., Wachowicz, B., Marek, T., Oginska, H., Fafrowicz, M. (2017) Would you say “yes” in the evening? Time-of-day effect on response bias in four types of working memory recognition tasks, Chronobiology International, 35:1, 80-89, DOI: 10.1080/07420528.2017.1386666 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07420528.2017.1386666?journalCode=icbi20)

Wachowicz, B., Lewandowska, K., Popek, A., Karwowski, W., Marek, T. (2016). Empathy and Modern Technology: A Neuroergonomics Perspective. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26(2), 266-284, DOI: 10.1002/hfm.20627. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hfm.20627/abstract)

Wachowicz, B., Beldzik, E., Domagalik, A., Fafrowicz, M., Gawlowska, M., Janik, J., Lewandowska, K., Ogińska, H., Marek, T. (2015). Different types of errors in saccadic task are sensitive to either time of day or chronic sleep restriction. PloS ONE 10(5): e0126502. (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0126502)

Lewandowska, K. (2015). Ergonomia pracy twórczej. [w:] M. Zlowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska (red.), Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Kraków: Wydawnictwo PK, s. 169-181)

Lewandowska, K., Wachowicz, B. (2015). Crowdsourcing jako narzędzie kreowania marki w kontekście mediów społecznościowych. [w:] B. Nierenberg (red.), Zarządzanie reklamą, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 223-239.

Lewandowska, K., Wachowicz, B. Beldzik, E., Domagalik, A., Fafrowicz, M., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Marek, T. (2012). A new neural framework for adaptive and maladaptive behaviors in changeable and demanding environments. [w:] M. Fafrowicz, T. Marek, W. Karwowski, D. Schmorrow (red.), Neuroadaptive systems: theory and applications, Boca Raton: Taylor & Francis, s. 43-67, doi: 10.1201/b13019-5

Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI /2013/08/M/HS6/00042  (wykonawca)

Lewandowska, K., Gagol, A., Sikora-Wachowicz, B., Marek, T., Fafrowicz, M. (2017) Pupil dilation reveals discrepancy between response bias and upcoming choice (poster). Aspects of Neuroscience, 24-26 listopada, Warszawa, Polska

Sikora-Wachowicz, B., Lewandowska, K., Marek, T., Fafrowicz, M. (2017). False recognitions in visual working memory - comparison of younger and older adults (poster). Aspects of Neuroscience, 24-26 listopada, Warszawa, Polska

Ogińska H., Lewandowska K., Wachowicz B., Marek T., Fafrowicz M. (2016) Two dimensions of chronotype and daytime sleepiness in young adults (poster). European Sleep Research Society Congress, 13-16 września,  Bolonia, Włochy.

Wachowicz B., Lewandowska K., Marek T., Fafrowicz M. (2016) Age-related differences in false working memories (poster). 24th Biennial Meeting of the ISSBD, 10-14 lipca, Wilno, Litwa.

Wachowicz, B., Lewandowska, K., Popek, A. (2015) Empatia w nowych technologiach (referat). Sympozjum „Ergonomia wobec nowych technik i technologii”,  Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, 20-21 listopada, Kraków, Polska.

Wachowicz, B., Lewandowska, K., Marek,T., Fafrowicz, M. (2015) Age-related differences in neural mechanisms underlying explicit and implicit false memories (poster). LIFE academy, International Max Planck Research School on the Life Course and University of Zurich, 19-22 października, Marbach, Niemcy,

Antipow E., Lewandowska, K. (2015) Internet a zdrowie psychiczne – podwójna natura nowych technologii (referat). Człowiek Zalogowany, 27 lutego, Kraków, Polska

Lewandowska, K. (2014) Praca naukowa – czynniki sprzyjające kreatywności (referat). Sympozjum „Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym”; Komisja Ergonomiczna Polskiej Akademii Umiejętności, 6 listopada, Kraków, Polska

 

Lewandowska, K. (2014). Creativity and its neural correlates (referat), 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and Affiliated Conferences (2nd International Conference on Science, Technology, Higher Education, Society in the Conceptual Age: STHESCA), 19-23 lipca, Kraków, Polska.

 

Fafrowicz, M., Wachowicz, B., Lewandowska, K., Olszewska, J., Grochowska, A., Falkowski, A, Marek, T. (2014). Working memories distortions – ST-DRM paradigm (referat: M. Fafrowicz), 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and Affiliated Conferences (2nd International Conference on Science, Technology, Higher Education, Society in the Conceptual Age: STHESCA), 19-23 lipca, Kraków, Polska.

Web Content Display Web Content Display