Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska,prof. UJ

dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska,prof. UJ

Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

 

pokój: 3.347

Dyżury

telefon: (12) 664 57 34

e-mail: halszka.oginska@uj.edu.pl

 

 Wizytówka w systemie USOSWeb

 

- chronopsychologia, rytmy biologiczne, sen, senność, deficyt snu

- psychologia czasu

- neuropsychologia, neurokognitywistyka

- ergonomia, ergonomia kognitywna, neuroergonomia, chronoergonomia

- psychologia w projektowaniu – ergonomia produktu, przestrzeni i komunikacji wizualnej

- emocje, psychologia doświadczenia hedonicznego

 • Ogińska-Bruchal K., Madej M. Ogińska H. (2018). Dobrostan w okresie ‘późnej dojrzałości’ – wskazówki dla ergonomii. [W:] M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec (2018). (red.), Ergonomia wobec problemów starzenia się kadry pracowniczej. Kraków, Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności; str. 123-138.

  Oginska H., Mojsa-Kaja J., Mairesse O. (2017). Chronotype description: in search of a solid subjective amplitude scale. Chronobiology International, DOI: 10.1080/07420528.2017.1372469 (IF 2.56) 

  Lewandowska K., Wachowicz B., Marek T., Oginska H., Fafrowicz M. (2017). Would you say ‘yes’ in the evening? Time of day effect on response bias in four types of working memory recognition tasks. Chronobiology International, DOI: 10.1080/07420528.2017.1386666.  (IF 2.56)

  Król M., Ogińska H., Domagalik A., Janik J., Marek T. (2017). Funkcjonowanie emocjonalne w warunkach przedłużonej blokady niebieskiego światła. Czasopismo Psychologiczne, 23, 2, 337–344.  DOI: 10.14691/CPPJ.23.2.337

  Złowodzki M., Juliszewski T., Ogińska H., Taczalska A. (2016). (red.), Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii. Kraków, Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. ISBN 978-83-7242-894-3 (342 strony)   

  Wachowicz B., Beldzik E., Domagalik A., Fafrowicz M., Gawlowska M., Janik J., Lewandowska K.,  Oginska H., Marek T. (2015). Different types of errors in saccadic task are sensitive to either time of day or chronic sleep restriction. PLoS ONE 10(5): e0126502. doi:10.1371/journal.pone.0126502.  (IF 3.534) 

  Beldzik E., Domagalik A., Oginska H., Marek T., Fafrowicz M. (2015). Brain activations related to saccadic response conflict are not sensitive to time on task. Frontiers in Human Neuroscience, vol. 9, art. 664; doi: 10.3389/fnhum.2015.00664   (IF 3.6)  

  Złowodzki M., Juliszewski T., Ogińska H., Taczalska A. (2015). (red.), Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym. Kraków, Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. ISBN 978-83-7242-843-1 (239 stron)   

  Oginska H., Oginska-Bruchal K. (2014). Chronotype and personality factors of predisposition to seasonal affective disorder. Chronobiology International, 31(4):523–531.  DOI: 10.3109/07420528.2013.874355  (IF 2.878)

  Domagalik A., Beldzik E., Oginska H., Marek T., Fafrowicz M. (2014). Inconvenient correlation – RT-BOLD relationship for homogeneous and fast reactions. Neuroscience, 278: 211-221.  (IF 3.327) 

  Ochab J.K., Tyburczyk J., Beldzik E., Chialvo D., Domagalik A., Fafrowicz M., Gudowska-Nowak E., Marek T., Nowak M.A., Oginska H., Szwed J. (2014). Scale-free fluctuations in behavioral performance: Delineating changes in spontaneous behavior of humans with induced sleep deficiency. PLoS One 9(9), e107542. (IF 3.534) 

  Oginska H., Mojsa-Kaja J., Fafrowicz M., Marek T. (2013). Measuring individual vulnerability to sleep loss – the CHICa scale. Journal of Sleep Research, 23(3):341–348. DOI: 10.1111/jsr.12115  (IF 3.043)  

  Lewandowska K., Wachowicz B., Beldzik E., Domagalik A., Fafrowicz M., Mojsa-Kaja J., Oginska H., Marek T. (2013). A new neural framework for adaptive and maladaptive behaviors in changeable and demanding environment. [In:] M. Fafrowicz, T. Marek, W. Karwowski, D. Schmorrow (eds.), Neuroadaptive Systems: Theory and Applications, 43–68.  

  Beldzik E., Domagalik A., Daselaar S., Fafrowicz M., Froncisz W., Oginska H., Marek T. (2013). Contributive Sources Analysis: a measure of neural networks' contribution to brain activations. NeuroImage, 76: 304–312. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.03.014  (IF 5.895)

  Kontrymowicz-Ogińska H. (2012). Chronotyp – aspekty behawioralne, korelaty osobowościowe, konsekwencje zdrowotne. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. ISBN 978-83-7638-176-3. (183 stron)   

  Domagalik A., Beldzik E., Fafrowicz M., Oginska H., Marek T. (2012). Neural networks related to pro-saccades and anti-saccades revealed by independent component analysis. NeuroImage,  62(3) 1325–1333.  http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.06.006  (IF 5.895)

  Ogińska H., Ogińska-Bruchal K. (2012). Intuicja w ergonomicznym projektowaniu interakcji człowiek – technologie. [W:] M. Złowodzki, H. Ogińska, T. Juliszewski, H. Pawlak (red.), Ergonomia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Kraków – Lublin, Komitet Ergonomii PAN, str. 303–322.   

  Złowodzki M., Ogińska H., Juliszewski T., Pawlak H. (2012). (red.), Ergonomia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Kraków – Lublin, Komitet Ergonomii PAN. ISBN 978-83-936710-0-7 (406 stron)   

  Ogińska H. (2011). Can you feel the rhythm? A short questionnaire to describe two dimensions of chronotype. Personality and Individual Differences, 50, 1039–1043.  doi:  http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.01.020.  (IF 1.878)

  Fafrowicz M., Marek T., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Oginska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A. (2011). Activity of  alerting, orienting and executive neuronal network due to sustained attention task – diurnal fMRI study. In: T. Marek, W. Karwowski, V. Rice (eds.), Advances in Understanding Human Performance – Neuroergonomics, Human Factors Design, and Special Population. CRC Press, Taylor & Francis Group, pp. 231–240.

  Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Oginska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A. (2011). Effort, fatigue, sleepiness, and attention networks activity – an fMRI study. In: G. Bedny, W. Karwowski (eds.) Human-Computer Interaction and Operations Performance, Taylor & Francis, pp. 407–431.

  Ogińska H., Kus B., Bilski J., Mańko G. (2011). Skutki deficytu snu u uczniów gimnazjum w środowisku miejskim i wiejskim. Acta Elbigensia, Tom XI, nr1, str. 194–203. 

  Ogińska H. (2011). Czas jako czynnik stresu pracy – współczesne wyzwania chronoergonomii. [W:] T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Kraków, Komitet Ergonomii, ISBN 978-83-61236-14-6, str. 273–293.

  Fąfrowicz M., Ogińska H., Mojsa-Kaja J., Marek T., Golonka K., Tucholska K. (2011).  Funkcjonowanie uwagi ciągłej w stanie chronicznego deficytu snu – badanie okulograficzne. [W:] T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Kraków, Komitet Ergonomii, ISBN 978-83-61236-14-6, str. 151–162.

  Golonka K., Ogińska H., Fąfrowicz M., Marek T., Mojsa-Kaja J., Beldzik E., Domagalik A.,Tucholska K. (2011). Neuroobrazowanie metodą fMRI i subiektywna ocena stanu funkcjonalnego. [W:] T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Kraków, Komitet Ergonomii, ISBN 978-83-61236-14-6, str. 129–149.

  Oginska H., Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K. (2010). Chronotype, sleep loss, and diurnal pattern of salivary cortisol in a simulated daylong driving. Chronobiology International, 27(5), 959–974.

  Fafrowicz M., Oginska H., Marek T., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Tucholska K. (2010). Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task – an EOG study. Chronobiology International, 27(5), 934–944.

  Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Oginska H., Tucholska K., Urbanik A., Beldzik E., Domagalik A., 2010, Diurnal patterns of activity of orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a Stroop-like task – an fMRI study. Chronobiology International, 27(5), 945–958.

  Estryn-Béhar M., Van der Heijden B., Camerino D., Ogińska H., Fry C., Hasselhorn H-M. (2010).  Professional career development according to gender among health care workers in 10 European countries. Results from the NEXT-Study. [w:] Sahaya A, Kaistha S (eds.), Women Work and Health. New Delhi. ISBN 8189110284.

  Fąfrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Ogińska H., Urbanik A., Orzechowski T. (2009). Diurnal variability of human operator attention disengagement and chronotype: an fMRI-based case study. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 10(6): 545–557. 

  Ogińska H., Fąfrowicz M., Golonka K. Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Orzechowski T., Urbanik A. (2008). Fatigue from the neuroergonomic perspective – the preliminary results of an fMRI study of Anterior Cingulate Cortex activity in operators subjected to prolonged driving task conditions. Ergonomia, An International Journal of Ergonomics & Human Factors, 30, 1, 61–70.  

  Golonka K., Ogińska H. (2008). Beginnings of ergonomics – Hywel Murrell. Ergonomia, An International Journal of Ergonomics & Human Factors, 30, 2, 94–97.  

  Estryn-Béhar M., Le Nézet O., Van der Heijden B., Ogińska H., Camerino D., Conway P., Fry C., Hasselhorn H-M. (2007). Inadequate teamwork and burnout as predictors of intent to leave nursing according to seniority. Stability of associations in a one-year interval in the European NEXT Study.  Ergonomia, 29, 3-4, 225–234.

  Estryn-Béhar M., Van der Heijden B.I.J.M., Ogińska H., Camerino D., Le Nézet O., Conway P.M., Fry C., Hasselhorn H-M. & the NEXT-Study Group (2007). The impact of social work environment, teamwork characteristics, burnout and personal factors upon intent to leave among European nurses. Medical Care, 45, 10, 939–950.

  Ogińska H., Pokorski J. (2006). Fatigue and mood correlates of sleep length in three age-social groups: schoolchildren, students, and employees. Chronobiology International, 23(6), 1317–1328.

  Hasselhorn H-M., Tackenberg P., Kuemmerling A., Wittenberg J., Simon M., Conway P.M., Bertazzi P.A., Beermann B., Buescher A., Camerino D., Cailard J.F., D'Horre W., Estryn-Behar M., Fontenla M., Gould D., van der Heijden B., Josephson M., Kiss P., Kovarova M., Kuhn K., Laine M., Le Nezet O., Lindberg P., Oginska H., Pokorski J., Pokorska J., Radkiewicz P., Rimarcik M., van der Schoot E., Stelzig S., Stordeur S., Wickstrom G., Widerszal-Bazyl M., Mueller B.H. (2006). Nurses' health, age and the wish to leave the profession – findings from the European NEXT-Study. Medicina del Lavoro, 97, 2, 207–214.

  Ogińska H. (2006). Volvo YCC. Ergonomia jest kobietą. Kwartalnik projektowy 2+3D – grafika plus produkt, 20, 50–52.

  Ogińska H., Pokorski J., Pokorska J., Nitecka E. (2005). Chronoergonomics and WAI in Polish physicians. [in:] G. Costa, W.J.A. Goedhard and J. Ilmarinen (eds.) Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers, Elsevier ICS 1280, 118–123.

  Ogińska H., Camerino D., Estryn-Béhar M., Pokorski J. & die NEXT-Studiengruppe (2005).  Arbeitsgestaltung in der Pflege in Europa [In:] Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Berufsausstieg bei Pflegepersonal – Arbeitsbedingungen und beabsichtigter Berufsausstieg bei Pflegepersonal in Deutschland und Europa. Wirtschaftsverlag NW – Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Dortmund, Berlin, Dresden, 88–94.

  Hasselhorn H-M., Ogińska H., Tackenberg P., Pokorski J., Estryn-Béhar M., Camerino D., Conway P.M., and the NEXT-Study Group, 2005, Work schedules of nurses in Europe. [in:] H-M. Hasselhorn, B.H. Müller, P. Tackenberg (eds.) NEXT Scientific report QLK6-CT-2001-00475, Wuppertal, 52–56.

  Estryn-Behar M., Le Nézet O., Jasseron C., van der Heijden B., Oginska H. and the NEXT Study group (2005). Health and satisfaction of Healthcare Workers in France and in Europe. Prevention of early exit. Brochure distributed during the French and European conferences in 2005. To be downloaded from www.presst-next.fr .

  Estryn-Béhar M., Le Nézet O., Affre A., Bonnet N., Ben-Brik E., Caillard J-F., Ogińska H., Camerino D., Pokorski J., Hasselhorn H-M. and the NEXT-Study Group. (2004). Nurses’ work schedules, work content, and well-being in seven European countries. A comparative study within the NEXT project. Ergonomia IJE&HF, Vol. 26, No. 3, 209–225.

  Ogińska H. (2003). Who’s not sleepy at night? Individual factors influencing resistance to sleepiness during atypical working hours. [In:] G.R.J. Hockey, A.W.K. Gaillard, O. Burov (eds.) Operator functional state. The assessment and prediction of human performance degradation in complex tasks. NATO Science Series, IOS Press, Ohmsha, Amsterdam, 330–335.

  Ogińska H., Camerino D., Estryn-Béhar M., Pokorski J., and the NEXT-Study Group (2003). Work schedules of nurses in Europe. [In:] H-M. Hasselhorn, P. Tackenberg, B.H. Műller (eds.) Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. Working Life Research Report 7:2003, National Institute for Working Life, Stockholm, 82–87.

  Van der Schoot E., Ogińska H., Estryn-Béhar M. and the NEXT-Study Group (2003). Burn-out in the nursing profession in Europe. [In:] H-M. Hasselhorn, P. Tackenberg, B.H. Műller (eds.) Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. Working Life Research Report 7:2003, National Institute for Working Life, Stockholm, 53–57.

  Radkiewicz P., Widerszal-Bazyl M., Ogińska H., Camerino D. and the NEXT-Study Group (2003). Affectivity as individual factor influencing the intent to leave the nursing profession. [In:] H-M. Hasselhorn, P. Tackenberg, B.H. Műller (eds.) Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. Working Life Research Report 7:2003, National Institute for Working Life, Stockholm, 64–69. 

  Widerszal-Bazyl M., Radkiewicz P., Pokorski J., Pokorska J., Ogińska H., Pietsch E. (2003). Who is going to leave nursing in Poland? [In:] H-M. Hasselhorn, P. Tackenberg, B.H. Műller (eds.) Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. Working Life Research Report 7:2003, National Institute for Working Life, Stockholm, ISSN 1404-790X, 203–212.  

  Ogińska H., Pokorski J. (2002).  The ageing shiftworker and safety. [in:] J. Pokorski (red.) ICOH 4th Conference on Ageing and Work “Promotion of Work Ability and Employability”, Vesalius, Kraków: Vesalius, p. 161-169.   (DOI: 10.13140/2.1.2954.9440)

  Ogińska H., Pokorski J. (2001). Chronoergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie. [w:] T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski (red.), Ergonomia transportu. Instytut Zarządzania UJ, Kraków, 17–26.  

  Ogińska H., Pokorski J., Ogiński A., Pietsch E. (2000). Predicting individual shiftwork tolerance – practical aspects. [w:] T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski, G. Costa, S. Folkard (red.) Shiftwork 2000 – implications for science, practice, and business, IZ UJ, Kraków, 267–292.

  Ogiński A., Ogińska H., Pokorski J., Kmita W., Goździela R. (2000). Wiek pracowników a ryzyko wypadku w pracy zmianowej. Ergonomia, 23, nr 1-2, str. 145–151.

  Ogiński A., Ogińska H., Pokorski J., Kmita W., Goździela R. (2000). Internal and External Factors Influencing Time-Related Injury Risk in Continuous Shift Work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 6, No. 3, 405–421. 

  Pokorski J., Ogińska H. (2000). A functional age questionnaire – first experiences. [in:] W.J.A. Goedhard (ed.) Aging and Work 4. Healthy and Productive Aging of Older Employees. The Hague, The Netherlands, 76–81.

 •  

 • H. Ogińska, Chronotyp – aspekty behawioralne, korelaty osobowościowe, konsekwencje zdrowotne. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. (w druku)
 • T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. (2011). Kraków, Komitet Ergonomii PAN.
 • T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski (red.), Ergonomia transportu. (2001). Kraków, Instytut Zarządzania UJ.
 • T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski, G. Costa, S. Folkard (red.), Shiftwork 2000 – Implications for science, practice and business. (2000). Kraków, Institute of Management, JU.

 • Marek T, Fafrowicz M, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Ogińska H, Tucholska K, Beldzik E, Domagalik A, Urbanik A. (2011). Effort, fatigue, sleepiness, and attention networks activity – an fMRI study. [In:] G. Bedny, W. Karwowski (eds.) Human-Computer Interaction and Operations Performance. Optimizing Work Design with Activity Theory. CRC Press, Taylor & Francis Group, 407–431.
 • Ogińska H. (2011). Czas jako czynnik stresu pracy – współczesne wyzwania chronoergonomii. [W:] T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Kraków, Komitet Ergonomii, ISBN 978-83-61236-14-6, 273–293.
 • Fąfrowicz M, Ogińska H, Mojsa-Kaja J, Marek T, Golonka K, Tucholska K. (2011). Funkcjonowanie uwagi ciągłej w stanie chronicznego deficytu snu – badanie okulograficzne. [W:] T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Kraków, Komitet Ergonomii, ISBN 978-83-61236-14-6, 151–162.
 • Golonka K, Ogińska H, Fąfrowicz M, Marek T, Mojsa-Kaja J, Beldzik E, Domagalik A,Tucholska K. (2011). Neuroobrazowanie metodą fMRI i subiektywna ocena stanu funkcjonalnego. [W:] T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Kraków, Komitet Ergonomii, ISBN 978-83-61236-14-6, 129–149.
 • Ogińska H, Pokorski J, Pokorska J, Nitecka E. (2005). Chronoergonomics and WAI in Polish physicians. [in:] G. Costa, W. J. A. Goedhard and J. Ilmarinen (eds.) Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers, Elsevier ICS 1280, 118–123. ISBN: 0-444-51989-0, ISSN: 0531-5131.
 • Hasselhorn H-M, Ogińska H, Tackenberg P, Pokorski J, Estryn-Béhar M, Camerino D, Conway PM, and the NEXT-Study Group. (2005). Work schedules of nurses in Europe. [In:] H-M. Hasselhorn, B.H. Müller, P. Tackenberg (eds.) NEXT Scientific report QLK6-CT-2001-00475, Wuppertal, 52–56.
 • Ogińska H. (2003). Who's not sleepy at night? Individual factors influencing resistance to sleepiness during atypical working hours. [In:] G.R.J. Hockey, A.W.K. Gaillard, O. Burov (eds.) Operator functional state. The assessment and prediction of human performance degradation in complex tasks. NATO Science Series, IOS Press, Ohmsha, Amsterdam, 330–335. ISBN 1 58603 362 X (IOS Press), ISBN 4 274 90608 6 C3047 (Ohmsha).
 • Ogińska H, Camerino D, Estryn-Béhar M, Pokorski J, and the NEXT-Study Group. (2003). Work schedules of nurses in Europe. [In:] H-M. Hasselhorn, P. Tackenberg, B. H. Műller (eds.) Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. Working Life Research Report 7:2003, National Institute for Working Life, Stockholm, ISSN 1404-790X, 82–87.
 • Van der Schoot E, Ogińska H, Estryn-Béhar M, and the NEXT-Study Group. (2003). Burn-out in the nursing profession in Europe. [In:] H-M. Hasselhorn, P. Tackenberg, B. H. Műller (eds.) Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. Working Life Research Report 7:2003, National Institute for Working Life, Stockholm, ISSN 1404-790X, 53–57.
 • Radkiewicz P, Widerszal-Bazyl M, Ogińska H, Camerino D, and the NEXT-Study Group. (2003). Affectivity as individual factor influencing the intent to leave the nursing profession. [In:] H-M. Hasselhorn, P. Tackenberg, B. H. Műller (eds.) Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. Working Life Research Report 7:2003, National Institute for Working Life, Stockholm, ISSN 1404-790X, 64–69.
 • Ogińska H, Pokorski J. (2001). Chronoergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie. [w:] T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski (red.), Ergonomia transportu. Instytut Zarządzania UJ, Kraków, 17–26. ISBN 83-908842-8-3.
 • Ogińska H, Pokorski J, Ogiński A, Pietsch E. (2000). Predicting individual shiftwork tolerance – practical aspects. [w:] T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski, G. Costa, S. Folkard (red.) Shiftwork 2000 – implications for science, practice, and business, IZ UJ, Kraków, 267–292. ISBN 83-908842-6-7.

Ogińska H., Domagalik A., Pokrywka M., Marek T. (2018). Daytime sleepiness, salivary cortisol and melatonin levels during four-week blue light blockade. Do we adapt? – 24th Congress of the European Sleep Research Society, Basel, Switzerland, 25–28 September 2018.

Ogińska H. (2018). Two dimensions of chronotype – some personality, mood, and behavioural correlates of subjective circadian phase and amplitude.  – 24th Congress of the European Sleep Research Society, Basel, Switzerland, 25–28 September 2018.

Ogińska. H., Domagalik A., Ogińska-Bruchal K., Malinowska K., Pokrywka M., Marek T. (2018). Tracing the melanopsin system: hedonic tone, melatonin and cortisol in prolonged blue-light blockade. Neuronus 2018, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, April 20-22 2018, Krakow, Poland.

Ogińska H., Ogińska-Bruchal K., Wójcik A. (2017). Chronotype and susceptibility to hedonic experience. ISSID 2017 – Conference of the International Society for the Study of Individual Differences, Warsaw, July 24-28, 2017.

Domagalik A., Janik J., Beldzik E., Oginska H., Fafrowicz M., Marek T. (2016). The effect of prolonged blue light blocking on human performance and neural activity. Neuronus 2016, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, April 22-24 2016, Krakow, Poland.

Oginska H., Lewandowska K., Wachowicz B., Marek T., Fafrowicz M. (2016). Two dimensions of chronoptype and daytime sleepiness in young adults. 23rd Congress of the European Sleep Research Society, Bologna, Italy, 13–16 September 2016.   

Król M., Domagalik A., Ogińska H., Janik J., Marek T. (2016). Funkcjonowanie emocjonalne w warunkach przedłużonej blokady niebieskiego światła. Psychologia pracy a nowy wymiar ekologii życia człowieka – I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, 26-27 listopada 2016,  Kraków. 

Oginska H., Beldzik E., Domagalik A., Fafrowicz M., Marek T. (2015). Individual vulnerability to chronic sleep deprivation – related to gender, chronotype and sleep need. The 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time, 8–12 June 2015, Elsinore, Denmark.    

Oginska H., Wawrzyńczyk U. (2015). Daylight-mood relationship is stronger in females and in morning-oriented individuals. The 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time, 8–12 June 2015, Elsinore, Denmark.    

Oginska H., Oginska-Bruchal K. (2014). Chronoergonomics: Introducing time factor into design of work settings. 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Krakow, 19-23 July 2014.  (DOI: 10.13140/2.1.2823.8725)

Oginska-Bruchal K., Oginska H. (2014). Designing User Emotion. Psychological mechanisms of hedonic experience. 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Krakow, 19-23 July 2014.   

Oginska H., Beldzik E., Domagalik A., Fafrowicz M., Marek T. (2014). Can we trace chronotype with neuroimaging techniques? IInd Conference on Time Perspective – Warsaw, 29 July –1 August 2014, “Diversity of Approaches, Unity of Passion”.   

Oginska H., Beldzik E., Domagalik A., Fafrowicz M., Marek T. (2014). Chronotype and P300 amplitude after chronic sleep restriction. 22nd Congress of the European Sleep Research Society, Tallinn, Estonia, 16–20 September 2014.  

Oginska H., Beldzik E., Domagalik A., Fafrowicz M., Marek T. (2014). Chronic partial sleep deprivation affects event-related potentials evoked by a saccadic task. 22nd Congress of the European Sleep Research Society, Tallinn, Estonia, 16–20 September 2014.   

 

 • 2014–2018 – “The dual role of the blue light – an interdisciplinary study on effects of the short wavelength visible light on circadian regulation, neural aspects of cognitive and affective functioning, and on the light contribution to degeneration and pathologies of retina; projekt NCN nr 2013/08/W/NZ3/00700. (wykonawca)

 • 2013–2018 – „Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym – badanie fMRI”; projekt NCN, Harmonia 4 – HS. (wykonawca)
 • 2011–2015 – „Systemy detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka: określenie okołodziennej stabilności/zmienności wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu w stanie chronicznego deficytu snu. Symultaniczne badanie technikami dEEG i okulografii”, grant NCN Nr 2011/01/B/HS6/00446; Instytut Psychologii Stosowanej UJ.  (wykonawca)

 • 2008–2011- "Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii" – grant MNiSW Nr N N106 283935  – członek zespołu badawczego
 •  
 • 2009-2010 - "Konsekwencje poznawcze i afektywne chronicznego częściowego niedoboru snu w kontekście rytmiki okołodobowej" – badania własne w Collegium Medicum UJ, proj. K/ZBW/000418 – kierownik projektu
 •  
 • 2006-2009 - "Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia" – grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 – członek zespołu badawczego
 •  
 • 2006-2008 - "Chronotyp i podatność na zaburzenia nastroju. Aspekty sezonowe. Deficyt snu jako czynnik pośredniczący" – badania własne w Collegium Medicum UJ, Wł/174/PKL/P; Wł/P/5/WOZ  – kierownik projektu
 •  
 • 2002=2005 - "Sustaining Working Ability in the Nursing Profession – Investigation of Premature Departure from Work – NEXT (Nurses' Early Exit Study), 5th Framework programme, QLK6-CT-2001-00475 – Europejski program badawczy dot. przyczyn przedwczesnego odchodzenia pielęgniarek z zawodu, koord. Bergische Universitaet/Gesamthochschule, Wuppertal –wykonawca
 •  
 • 2002-2004 -"Hipersomnia i senność w pracy. Uwarunkowania indywidualne i sytuacyjne. Aspekty sezonowe" – badania własne w Collegium Medicum UJ, proj. 501/PKL/146/L  – kierownik projektu
 •  
 • 2000-2001 -" Fizjologiczne i chronobiologiczne aspekty ryzyka wypadkowego w pracy zmianowej" – badania statutowe CM UJ, proj. nr 501/PKL/109/L – kierownik projekt

Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie (sekretarz)

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne – Oddział Krakowski (sekretarz)

Working Time Society (członek)

 • Przewodnicząca Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Psychologii Stosowanej
 •  

Web Content Display Web Content Display