Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Anna Ceglarek-Sroka

dr Anna Ceglarek-Sroka

Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

 

 

pokój: 3.350
e-mail: anna.ceglarek@uj.edu.pl

 
- ​neuropsychologia i neurokognitywistyka
- ​powstawanie fałszywych wspomnień w pamięci krótkotrwałej
- chronopsychologia, rytmy biologiczne
- analiza danych fMRI (zadaniowe fMRI)

- Chrobak, A. A., Bohaterewicz, B., Tereszko, A., Krupa, A., Sobczak, A., Ceglarek , A., Wielgus, M., Fąfrowicz, M., Siwek, M., Bryll, A., Marek, T., & Dudek, D. (2019). Zmieniona łączność funkcjonalna między czołowymi polami oka, wzgórzem i móżdżkiem w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Psychiatria Polska, 54, 487-497. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/104445
- Fafrowicz, M., Bohaterewicz, B., Ceglarek , A., Cichocka, M., Lewandowska, K., Sikora-Wachowicz, B., Ogińska, H., Bereś, A., Olszewska, J., & Marek, T. (2019). Poza wahaniami niskiej częstotliwości: poranne i wieczorne różnice w ludzkim mózgu. Granice w ludzkiej neuronauce, 13. doi:10.3389/fnhum.2019.00288 (ang.).
- Chrobak, A. A., Siuda-Krzywicka, K., Sołtys, Z., Siwek, G. P., Bohaterewicz, B., Sobczak, A. M., Ceglarek , A., Tereszko, A., Starowicz-Filip, A., Fąfrowicz M., Marek, T., Siwek, M., & Dudek, D. (2021). Związek między objawami miękkimi neurologicznymi i móżdżku a niejawnym uczeniem się motorycznym w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Postęp w neuropsychofarmakologii i psychiatrii biologicznej, 111, 110137. doi:10.1016/j.pnpbp.2020.110137 (ang.).
- Chrobak, A. A., Bohaterewicz, B., Sobczak, A. M., Marszał-Wiśniewska, M., Tereszko, A., Krupa, A., Ceglarek , A., Fąfrowicz, M., Bryll, A., Marek, T., Dudek, D., & Siwek, M. (2021). Charakterystyka czasu i częstotliwości spoczynkowego mózgu w chorobie afektywnej dwubiegunowej podczas Eutymii - wstępne badanie. Nauki o mózgu, 11(5), 599. doi:10.3390/brainsci11050599 (ang.).
- Farahani, F. V., Fafrowicz, M., Karwowski, W., Bohaterewicz, B., Sobczak, A. M., Ceglarek, A., Żyrkowska, A., Ostrogórska, M., Sikora-Wachowicz, B., Lewandowska, K., Kontrymowicz-Ogińska, H., Bereś, A., Hubalewska-Mazgaj, M., & Marek, T. (2021). Identifying Diurnal Variability of Brain Connectivity Patterns Using Graph Theory. Brain Sciences, 11(1), 111. doi:10.3390/brainsci11010111
- A. Ceglarek, Hubalewska-Mazgaj, M., Lewandowska, K., Sikora-Wachowicz, B., Marek, T., & Fafrowicz, M. (2021). Wpływ pory dnia na obiektywne i subiektywne wykonanie zadań pamięci krótkotrwałej. Chronobiology International, 38(9), 1330–1343. doi:10.1080/07420528.2021.1929279 (ang.).
- A. Ceglarek, Ochab, J. K., Cifre, I., Fafrowicz, M., Sikora-Wachowicz, B., Lewandowska, K., Bohaterewicz, B., Marek, T., & Chialvo, D. R. (2021). Nieliniowe funkcjonalne współaktywacje mózgu w zadaniach zniekształceń pamięci krótkotrwałej. Frontiers in Neuroscience, 15:778242. doi: 10.3389/fnins.2021.778242
- Singh, P., Wątorek, M., Ceglarek, A ., Fąfrowicz, M., Lewandowska, K., Marek, T., Sikora-Wachowicz, B., & Oświȩcimka, P. (2022). Analiza sygnałów fMRI z zadań pamięci roboczej i stanu spoczynku mózgu: algorytm klastrowania oparty na neutrozoficznej entropii. Int J Neural Syst., 2250012. doi: 10.1142/S0129065722500125
- Janik, R.A., Podolak, I.T., Struski, Ł., Ceglarek, A ., Lewandowska, K., Sikora-Wachowicz, B., Marek, T., & Fafrowicz, M. (2022). Neuronowe czasoprzestrzenne wzorce przetwarzania informacji związane z konfliktem poznawczym i prawidłowym lub fałszywym rozpoznawaniem. Scientific Reports, 12, 5271. doi: 10.1038/s41598-022-09141-9 (ang.).
- Sobczak, A. M., Bohaterewicz, B., Ceglarek , A., Żyrkowska, A., Fafrowicz, M., Słowik, A., Wnuk, M., Marona, M., Nowak, K., Zur-Wyrozumska, K., & Marek, T. (2022). Mózg pod wpływem zmęczenia – czy postrzegana fatygowalność w stwardnieniu rozsianym może być postrzegana na poziomie funkcjonalnej architektury sieci mózgowej? Frontiers in Human Neuroscience, 16:852981. doi: 10.3389/fnhum.2022.852981
- Singh, P., Wątorek, M., Ceglarek, A., Fąfrowicz, M., & Oświęcimka, P. (2022). Analiza szeregów czasowych fMRI: algorytm grupowania oparty na neutrozoficzno-entropii. Journal of Advances in Information Technology, 13, 224-229. doi: 10.12720/jait.13.3.224-229
- Ochab, J.K., Wątorek, M., Ceglarek, A ., Fąfrowicz, M., Lewandowska, K., Marek, T., Sikora-Wachowicz, B., & Oświęcimka, P. (2022). Zależne od zadania fraktalne wzorceprzetwarzania informacji w pamięci roboczej. Scientific Reports, 12, 17866. Doi:
10.1038/s41598-022-21375-1
- Chrobak, A. A., Rybakowski, J. K., Abramowicz, M., Perdziak, M., Gryncewicz, W., Dziuda, S., Fafrowicz, M., Czarnecki, P., Sołtys, Z., Ceglarek, A., Ober, J. K., Marek, T., Dudek, D., & Siwek, M. (2022). Zaburzenia ruchów gałek ocznych w schizofrenii i
choroba afektywna dwubiegunowa. Journal of Psychiatric Research, 156, 379-389. doi: 10.1016/j.jpsychires.2022.10.042
- Fafrowicz, M., Ceglarek, A., Olszewska, J., Sobczak, A., Bohaterewicz, B., Ostrogórska, M., Reuter-Lorenz, P., Lewandowska, K., Sikora-Wachowicz, B., Ogińska, H., Hubalewska-Mazgaj, M., & Marek, T. (2023). Dynamics of working memory process revealed by
niezależna analiza składowa w badaniu fMRI. Scientific Reports, 13, 2900. doi:10.1038/s41598-023-29869-2 (ang.).
- Olszewska, J. M., Hodel, A. E., Ceglarek, A., & Fafrowicz, M. (2023). Wpływ dobowej zmienności i modalności na tworzenie fałszywych wspomnień. Chronobiology International, 1-14. doi:10.1080/07420528.2023.2188079 (ang.).
 

Projekt NCN, Harmonia: „Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym- badanie fMRI” – nr grantu: 2013/08/M/HS6/00042
 
Projekt FNP w ramach programu TEAM-NET: „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie” – nr grantu: POIR.04.04.00-00-14DE/18-00

Aspects of Neuroscience, 22-24.11.2019, Warszawa – plakat "Poza niskimi fluktuacjami częstotliwości: poranne i wieczorne różnice w ludzkim mózgu"
NEURONUS 2020 IBRO Neuroscience Forum, 8-11.12.2020, online – plakat "Dobowe różnice w organizacji sieci mózgowych podczas zadania pamięci krótkotrwałej - badanie fMRI"
4th Central European Biomedical Congress, 7-9.06.2021, online – wystąpienie "Reduced regional homogenity after intraocular lens (IOL) implantation – resting-state fMRI study"
Tygodnie "Horyzont Europa", 6-8.10.2021, Wieliczka – wystąpienie "Non-linear functional brain co-activations in short-term memory distortion tasks"
FENS Forum 2022, 9-13.07.2022, Paryż – plakat "Nieliniowe współaktywacje funkcjonalne w zadaniu pamięci krótkotrwałej

Web Content Display Web Content Display