Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Natalia Majkowska PhD

Natalia Majkowska PhD

The Department of Crisis Intervention and Psychotherapy

 

room: 1.339

phone: (12) 664 56 27

e-mail: natalia.majkowska@uj.edu.pl

 

 

 

  • Behavioural disorders and psychopathological symptoms in the course of dementia.
  • Cognitive impairment and its rehabilitation in people with damage to the central nervous system.
  • Psychooncology. Psychology of aging and old age.

Majkowska, N., Steuden, S. (2015). Psychological analysis of the behaviour of people with dementia at various stages of the disease. In: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (ed.), Faces of old age in the modern world. Psychological and medical perspective (volume 1) (437-455). Lublin: TN KUL.

Majkowska, N., Steuden, S. (2011). Cognitive and behavioural aspects of dementia in elderly people. In: S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (ed.), Aging with dignity (259-275). Lublin: KUL.

Majkowska, N., Steuden, S. The level of cognitive functioning and behavioural disorders in people with dementia. Polish Scientific Conference "Neuropsychological rehabilitation - theoretical contexts and practice", 13-14.05.2016, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Majkowska, N., Steuden, S. Psychosocial functioning of people with dementia with varying degree of cognitive performance. The 21st Alzheimer Europe Conference - European solidarity without borders, 06.-08.10.2011, Warsaw.

Majkowska, N., Steuden, S. The quality of life of people with dementia. The 2nd Polish Scientific Conference Psychology in Medicine - Medicine in Psychology, 23-24.09.2011, John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin.

Involvement in research on the following projects:

1. "Energy expenditure of the elderly with particular emphasis on people with Alzheimer's disease as an integral element of energy needs assessment", February-March 2011; Warsaw University of Life Sciences.

2. "Social Integration Program" dedicated to elderly people, May-December 2009; Warsaw University of Life Sciences, Association for People with Alzheimer's Disease in Koprzywnica

  • Psychology of stress (lecture)
  • Clinical health psychology (lecture, workshop)
  • Psychology of health and illness (lecture)
  • Personality (seminar)
  • Methods and techniques of psychological examination and diagnosis (personality test - lecture)

Ten years of professional experience in clinical work (psychologist at the Health Care Centre, Psychiatric Health Care Centre, Home Hospice, Mental Health Office) (2010-till now)

Training in Psychotherapy at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw certified by the Polish Psychiatric Association (2011-2013)

Specialization training in Clinical Psychology at the University Hospital in Krakow (2020-2024)

2021                Department of Psychology PhD Student Publication Award 2021 – nagroda przyznana za artykuł naukowy prezentujący wyniki eksperymentów przeprowadzonych w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Warwick

2021                Psychonomic Society Graduate Conference Award – nagroda za najlepsze zgłoszenie konferencyjne przyznawana doktorantom na międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się cyklicznie w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie

2018                EU Chancellor’s Scholarship – stypendium rektora na Uniwersytecie w Warwick, pokrywające czesne i koszty utrzymania na 3,5 roku

2014                Nagroda im. Prof. Jerzego Perzanowskiego za Najlepsza Pracę Magisterską z Zakresu Kognitywistki

2013                Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla studentów za wybitne osiągnięcia       naukowe

Web Content Display Web Content Display