Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Tadeusz Marek

prof. dr hab. Tadeusz Marek

Kierownik
Zakładu Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

pokój: 3.345

Dyżury

telefon: (12) 664 56 44

e-mail: marek@uj.edu.pl

 

 • Stres
 • Wypalenie zawodowe
 • Neurokognitywistyka
 • Neuroergonomia
 • Neuroadaptowalne systemy
 • Publikacje

 • Marek, T., Rice, V. (editors) (2010) Advances in Understanding Human Performance - Neuroergonomics, Human Factors Design, and Special Population. CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Karwowski, W. (editor), Marek, T. (associate editor) (2006). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (second edition). London: Taylor and Francis, pp. 3666.
 • Marek, T., Kabsch, A., Pokorski, J. (eds.) (2003). The ergonomics of rehabilitation equipment and objects of everyday use for disabled people. Krakow: Polish Academy of Science, Committee on Ergonomics, 139pp.
 • Karwowski, W. (editor), Marek, T. (associate editor) (2001). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. London: Taylor and Francis, 1960pp. - book of the year in Canada; 3606 pp.
 • Marek, T., Karwowski, W. (eds.) (2000). Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation. Krakow: Jagiellonian University, pp. 380.
 • Marek, T., Oginska, H., Pokorski, J., Costa, G., Folkard, S. (eds.) (2000). Shiftwork 2000: Implications for Science, Practice and Business. Krakow: Jagiellonian University, 292pp.
 • Brzeziński, J., Di Nuovo, S., Marek, T., Maruszewski, T. (eds.) (1993). Creativity and Consciousness: Philosophical and Psychological Dimensions. Amsterdam, Atlanta: Radopi, 416 pp.
 • Marek, T. (eds.) (1993). Psychological Mechanisms of Human Creativity: The Temptation for Reassessment. Delft: Eburon, 214 pp.
 • Schaufeli, W., Maslach, Ch., Marek, T. (eds.) (1993). Professional Burnout: Developments in Theory and Research. Washington, DC: Hemisphere, 292 pp.
 • Brzeziński, J., Coniglione, F., Marek, T. (eds.) (1992). Science: Between Algorithm and Creativity. Delft: Eburon, 247 pp.

 • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Urbanik, A., Beldzik, E., Domagalik, A. (2010). Diurnal patterns of activity of the orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a Stroop-like task: an fMRI study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 945-958.
 • Fafrowicz, M., Oginska, H., Mojsa-Kaja, J., Marek T., Golonka, K., Tucholska K. (2010). Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task - an EOG study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5)
 • Oginska, H., Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska K. (2010). Chronotype, sleep loss, and diurnal pattern of salivary cortisol in a simulated day-long driving. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5)
 • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2009). Diurnal variability of human operator attention disengagement and chronotype: an fMRI-based case study. Theoretical Issues in Ergonomics Science, Taylor & Francis Journal, 10(6), 545-557.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2008). Przedni zakręt kory obręczy - perspektywa neurokognitywistyczna - Przegląd Psychologiczny, 51, 2,149-160.
 • Ogińska, H., Fąfrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Orzechowski, T., Urbanik, A. (2008). Fatigue from the neuroergonomic perspective - the preliminary results of an fMRI study of Anterior Cingulate Cortex activity in operators subjected to prolonged driving task conditions. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics & Human Factors, 30, 1, 61-70.
 • Fąfrowicz, M.; Marek, T. (2007). Quo vadis, neuroergonomics? Ergonomics, 50, 11, 1941-1949.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2007). Neuronal attention networks, task demands, and human error. Occupational Ergonomics, 7 (2) 73-81.
 • Marek, T. (2006). Neuronauka - nowa perspektywa badawcza, nowe wyzwania. Kolokwia Psychologiczne, 14, 14-33.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2006). Cultural competence and burnout dimensions among Polish nurses working in GB and Ireland. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 28 (4), 343-350.
 • Sherehiy, B., Karwowski, W., Marek, T. (2004). Evaluation of strength and consistency of the reported association between the risk factors and musculoskeletal disorders in the nursing profession: a systematic review. Occupational Ergonomics, 4 (4), 241-279.
 • Sherehiy, B., Karwowski, W., Marek, T. (2004). Risk factors for work-related musculoskeletal disorders in the nursing profession: a review. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 26 (1), 19-47.
 • Marek, T., Fąfrowicz, M., Pokorski, J. (2004). Mechanisms of visual attention and driver error. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics & Human Factors, 26, 3, 201- 208.
 • Marek, T., Pokorski, J. (2004). Quo vadis ergonomics - twenty five years after Chapanis paper. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 26(1), 13-18.
 • Marek, T. (2002) Proces przenoszenia uwagi wzrokowej a synkretyzm spostrzegania: perspektywa neuronauki poznawczej. Studia Psychologiczne, 40, 1, 99-106.

 • Fąfrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Ogińska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Parietal lobes' activity due to the chronotype and diurnal variability: an fMRI case study. Neuroradiology, 50, Suppl. 1, s. 92-93.
 • Fąfrowicz, M. Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Ogińska, H., Gatkowska, I., Kozub, J. Sobiecka, B. Swierczyna, A. Urbanik, A., Orzechowski, T. (2007). Attention engagement operation, pulvinar activity, and diurnal variability: fMRI study. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67 (3) Supplement, s. 320.
 • Fąfrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Ogińska, H., Gatkowska, I., Kozub, J., Sobiecka, B., Swierczyna, A., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2007). Attention disengagement operation, activity of parietal lobes, and diurnal variability: fMRI study. Perception, 36 Supplement, s. 135.

 • Fafrowicz, M., Marek, T., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Beldzik, E., Domagalik, A., Urbanik, A. (2010). Activity of alerting, orienting and executive neuronal network due to sustained attention task - diurnal fMRI study. In: T. Marek, V. Rice (red.), Advances in Understanding Human Performance - Neuroergonomics, Human Factors Design, and Special Populations. CRC Press, Taylor & Francis Group, 231-240.
 • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Beldzik, E., Domagalik, A., Urbanik, A. (2010). Effort, fatigue, sleepiness, and attention networks activity - an fMRI study. W: G. Bedny, W. Karwowski (red.), Human-Computer Interaction and Operators' Performance. Optimizing Work Design with Activity Theory. CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2008). Attention, selection for action, error processing, and safety.[w:] O. Y. Chebykin, G. Bedny, W. Karwowski (red.), Ergonomics and psychology: Developments in theory and practice. CRC Press, Taylor & Francis Group, New York, 203-218.
 • Marek, T., Fąfrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Orzechowski, T., Urbanik, A. (2008). Changes of the anterior cingulated cortex activity due to prolonged simulated driving - an fMRI case study. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 9-stronicowe. USA Publishing.
 • Fąfrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Diurnal variability of attention disengagement process - EOG and fMRI studies. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 9-stronicowe. USA Publishing.
 • Fąfrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Conflict monitoring due to prolonged monotonous versus cognitively demanding task - diurnal fMRI study. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 7-stronicowe. USA Publishing.
 • Marek, T., Fąfrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Ogińska, H., Tucholska, K. (2007). Neuroergonomics, neuroadaptive technologies, human error, and executive neuronal network. W: L. M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Ergonomics in Contemporary Enterprise, s.13-27. Madison: IEA Press.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2007). Ergonomia poznawcza: nowa neuroergonomiczna perspektywa. [w:] J. Charytonowicz (red.) Zastosowania Ergonomii. Komisje Ergonomiczne PAN Poznań - Wrocław, PTErg., 27-35.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2007). System orientacyjny uwagi: struktury neuronalne, funkcje, czynniki modyfikujące aktywność systemu.[w:] J. Brzeziński (red.) Psychologia - między teorią, metodą i praktyką. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 199-211.
 • Dylag, A., Marek, T. (2006). SYMLOG in ergonomics. [w:] W. Karwowski (red.) International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors, Taylor & Francis: London, vol. 3, 2969-2973.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2006). Stress: Degenerative changes in the brain. [w:] W. Karwowski (red.) International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors, Taylor & Francis: London, vol.2. 2351-2354.
 • Galuszczynski, R., Marek, T. (2006). Sequential model of visualization process in internet. [w:] W. Karwowski (red.) International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors, Taylor & Francis: London, vol.1, 11244-1248.
 • Golonka, K., Marek,T, (2006). Organizational behaviour and ergonomics. [w:] W. Karwowski (red.) International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors, Taylor & Francis: London, vol.2, 2195-2199.
 • Fąfrowicz, M., Marek, T. (2006). Neuroadaptowalne technologie - nowa perspektywa w badaniach i projektowaniu ergonomicznym. [w:] J. Lecewicz-Bartoszewska, J. Lewandowski (red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i ochronie zdrowia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 86-94.
 • Marek, T. (2004). Uwaga-od metafory w badaniach psychologicznych do procesów neuronalnych opisywanych z perspektywy neuronauki poznawczej. [w:] Z. Chlewiński, A.E. Sękowski (red.), Psychologia w perspektywie XXI wieku. Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin, 135-142.
 • Marek, T. (2003). Attention - neuroergonomics point of view. W: Min K. Chung (red.), Ergonomics in the digital age. IEA: Seoul, 1-4.
 • Marek, T. (2003) Mechanizm uszkadzania mózgu w warunkach chronicznego i intensywnego stresu. [w:] Z. Piskorz, T. Zaleśkiewicz (red.) Psychologia Umysłu. GWP: Gdańsk, 217-223.
 • Iskra-Golec, I., Marek, T., Fąfrowicz, M., Zięba, A., Honory, B. (2002) Effects of bright light on performance and mood in morning and evening people. [w:] S. Hornberger, P. Knauth, G. Costa, S. Folkard (red.), Shiftwork in the 21st century. Challenges for research and practice. Peter Lang: Frankfurt.
 • Marek, T. (2002). Mózg jako idealizacyjny filtr rzeczywistości. [w:] J. Brzeziński, A. Klawiter, T.A.F. Kuipers, K. Łastowski, K. Paprzycka, P. Przybysz (red.) Odwaga filozofowania: Leszkowi Nowakowi w darze. Wydawnictwo Fundacji Humaniora: Poznań, 177-181.
 • Marek, T. (2001). Mental fatigue and related phenomena. [w:] W. Karwowski (red.) International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors, Taylor& Francis: London, 108-110.
 • Marek, T., Fąfrowicz, M. (2000). Badania nad uwagą z perspektywy neuronauki poznawczej. [w:] J. Brzeziński, S. Kowalik (red.) O różnych sposobach uprawiania psychologii. Zysk i S-ka: Poznań, 71-76.
 • Noworol C., Łącała Z., Fąfrowicz M., Marek T. (2000). Team effectiveness in organizations - the SYMLOG University, Kraków.
 • Iskra-Golec I., Fąfrowicz M., Marek T. (2000). Twenty four hours oscillations in perceptions of lateraly presented verbal and spatial stimuli - implications for VDT operators. [w:] T.Marek, W. Karwowski (red.), Human aspects of advanced manufacturing. Jagiellonian University, Kraków.

 • M. Fafrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Oginska, A. Urbanik, T. Orzechowski: Diurnal patterns of activity of orienting and executive control neuronal networks in subjects performing monotonous vs. demanding driving task - an fMRI study; 19th International Symposium on Shiftwork and Working Time, Health and Well-being in the 24-h Society, San Servolo Island, Venezia, 2-6 August 2009.
 • H. Oginska, M. Fafrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska: Chronotype, sleep loss, and diurnal salivary cortisol pattern in a simulated driving task; 19th International Symposium on Shiftwork and Working Time, Health and Well-being in the 24-h Society, San Servolo Island, Venezia, 2-6 August 2009.
 • M. Fafrowicz, H. Oginska, T. Marek, K. Golonka, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska: Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task - an EOG study; 19th International Symposium on Shiftwork and Working Time, Health and Well-being in the 24-h Society, San Servolo Island, Venezia, 2-6 August 2009.
 • T. Marek, M. Fąfrowicz, K. Golonka, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Ogińska, T. Orzechowski, A. Urbanik: „Dzienna zmienność aktywności systemu egzekucyjno-kontrolnego - studium fMRI" (wystąpienie). Obrazowanie funkcji i struktury mózgu: gdzie jesteśmy , dokąd zmierzamy?, Sympozjum naukowe z okazji 90-lecia istnienia Instytutu Nenckiego. Warszawa 15 października 2008.
 • M. Fąfrowicz, K. Golonka,, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Ogińska, A. Urbanik, T. Orzechowski: "Parietal Lobes' Activity Due to the Chronotype and Diurnal Variability - an fMRI Case Study" (plakat). The 33rd Congress and 17th Advanced Course of the ESNR, zorganizowany przez Europejskie Towarzystwo Neuroradiologiczne. Kraków, 18-21 września 2008.
 • T. Marek, M. Fąfrowicz, K. Golonka, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Ogińska, T. Orzechowski, A. Urbanik: "Changes of the anterior cingulated cortex activity due to prolonged simulated driving - an fMRI case study" (wystąpienie). 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with: 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA). Caesars Palace, Las Vegas, USA, 14-17 lipca 2008.
 • M. Fąfrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Ogińska, A. Urbanik, T. Orzechowski: "Diurnal variability of attention disengagement process - EOG and fMRI studies" (plakat). 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with: 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA). Caesars Palace, Las Vegas, USA, 14-17 lipca 2008.
 • M. Fąfrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Ogińska, A. Urbanik, T. Orzechowski: "Conflict monitoring due to prolonged monotonous versus cognitively demanding task - diurnal fMRI study" (plakat). 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with: 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA). Caesars Palace, Las Vegas, USA, 14-17 lipca 2008.
 • M. Fąfrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Ogińska, I. Gatkowska, J. Kozub, B. Sobiecka, A. Swierczyna, A. Urbanik, T. Orzechowski: "Attention disengagement operation, activity of parietal lobes, and diurnal variability: fMRI study" (plakat). VIII Międzynarodowy Kongres PTBUN, organizowany przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 24-27 września 2007.
 • M. Fąfrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, K. Tucholska, H. Ogińska, I. Gatkowska, J. Kozub, B. Sobiecka, A. Swierczyna, A. Urbanik, T. Orzechowski: "Attention disengagement operation, pulvinar activity, and diurnal variability: fMRI study" (plakat). ECVP2007 - 30th European Conference on Visual Perception. Arezzo, Italy, 27-31 sierpnia 2007.
 • T. Marek, M. Fąfrowicz, K. Golonka, J. Mojsa-Kaja, H. Ogińska, K. Tucholska: „Neuroergonomics, neuroadaptive technologies, human error, and executive neuronal network" (wystąpienie). 11th International Conference HAAMAHA 2007. Managing Enterprise of the Future jointly with 4th International Conference ERGON-AXIA. Poznań, 9-12 lipca 2007.
 • M. Fąfrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, H. Ogińska, E. Pałczyńska, K. Tucholska: „Human error - the temporal perspective" (plakat). 11th International Conference HAAMAHA 2007. Managing Enterprise of the Future jointly with 4th International Conference ERGON-AXIA. Poznań, 9-12 lipca 2007.
 • M. Fąfrowicz, K. Golonka, T. Marek, J. Mojsa-Kaja, H. Ogińska, E. Pałczyńska, K. Tucholska: "Neuronal systems and error processing. Neuroadaptive interfaces perspective" (plakat). 11th International Conference HAAMAHA 2007. Managing Enterprise of the Future jointly with 4th International Conference ERGON-AXIA. Poznań, 9-12 lipca 2007.
 • T. Marek: "Attention and eye movements" (wystąpienie). Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Personality and Neuroscience. Between Brain and Self: What is between?" Warszawa, 21-23 sierpnia 2006.
 • T. Marek, M. Fąfrowicz: Professional burnout among polish nurses migrated to European countries" (wystapienie). International Conference Gender Migration and Integration in the New Europe, Syracuse, Italy, 29 czerwca-2 lipca 2006,
 • T. Marek: "Attention, neuroergonomics and safety" (referat plenarny). 4 t International Congress "Organizational Risk Prevention", Sevilla, 10-12 maja 2006.
 • M. Fąfrowicz, T. Marek, C. Nosal: „Funkcja tylnych płatów ciemieniowych lewej i prawej półkuli w procesie przenoszenia uwagi wzrokowej między obiektami i lokalizacjami" (plakat). XXXII Zjazd Naukowy PTP. Kraków, 22-25 września 2005.
 • M. Fąfrowicz, T. Marek, C. Nosal: „Neuroergonomia: nowe perspektywy w projektowaniu pracy" (plakat). XXXII Zjazd Naukowy PTP. Kraków, 22-25 września 2005.

 • Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii - grant MNiSW Nr N N106 283935 (2008-2011) - członek zespołu badawczego
 • Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia - grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (2006-2009) - kierownik projektu

 • Seminarium magisterskie

 • Europa
 • Ameryka Płn.
 • Australia

 • Ebenistyka XVII i XVIII wieku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron