Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Justyna Mojsa-Kaja

dr hab. Justyna Mojsa-Kaja

Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii

Pracownia Okulograficzna w Zakładzie Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

Pokój: 1.329

E-mail: justyna.mojsa-kaja@uj.edu.pl

Dyżury

 • neuronalne korelaty procesów uczenia się i monitorowania błędów z uwzględnieniem wpływu zmiennych indywidualnych i kontekstualnych,
 • syndrom wypalenia zawodowego- etiologia, diagnoza, różnicowanie- perspektywa neuronalna
 • metodologia badań naukowych
 • psychometria
 • regulacja emocji

 

Mojsa-Kaja, J., Szklarczyk-Smolana, K., Niedzielska-Andres, E., Kurpińska, A., Suraj-Prażmowska, J., & Walczak, M. (2023). COVID-19-related social isolation and symptoms of depression and anxiety in young men in Poland: Does insomnia mediate the relationship?. Plos one, 18(5), e0285797.

Mojsa-Kaja, J., & Ivcevic, Z. (2023). Emotion regulation strategies and mental health symptoms during COVID-19: the mediating role of insomnia. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 36(1), 1-9.

Mojsa-Kaja J., Szklarczyk K., González-Yubero S., Palomera R. (2021). Cognitive emotion regulation strategies mediate the relationships between Dark Triad traits and negative emotional states experienced during the COVID-19 pandemic. Personality and Individual Differences,181,111018.

Palomera, R., González-Yubero, S., Mojsa-Kaja, J., Szklarczyk, K.  (2022). Differences in psychological distress, resilience and cognitive emotional regulation strategies in adults during the Coronavirus pandemic: A cross-cultural study of Poland and Spain. Annals of Psychology 38(2). 

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Blukacz M., Gawlowska M., Marek T. (2019). Occupational burnout and its overlapping effect with depression and anxiety. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 32(2):229 – 244.
 
Beldzik E., Domagalik A., Gawlowska M., Marek T., Mojsa-Kaja J. (2018). When three is greater than five: EEG and fMRI signatures of errors in numerical and physical comparisons. Brain Structure and Function, 223(2): 805-818.
 
Gawlowska M., Domagalik A., Beldzik E., Marek T., Mojsa-Kaja J. (2018). Dynamics of error-related activity in deterministic learning - an EEG and fMRI study. Scientific Reports, 8:14617.
 
Golonka K., Mojsa-Kaja J., Marek T., Gawlowska M. (2018). Stimulus, Response and Feedback processing in Burnout- an EEG study. International Journal of Psychophysiology, 134, 86-94.
 
Mojsa-Kaja J., Beldzik E., Domagalik A., Gawlowska M., Marek T. (2017). Error-related oscillatory activity is modulated by novelty seeking in the reward condition. International Journal of Psychophysiology, 117, 83-90.
 
Gawlowska M., Beldzik E., Domagalik A., Gagol A., Marek T., Mojsa-Kaja J. (2017). I Don’t Want to Miss a Thing–Learning Dynamics and Effects of Feedback Type and Monetary Incentive in a Paired Associate Deterministic Learning Task. Frontiers in Psychology, 8: 935.
 
Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., Marek T., Gawlowska M. (2017). Neurophysiological markers of emotion processing in burnout syndrome. Frontiers in Psychology, 8:2155.
 
Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawlowska M., Popiel K. (2017). Cognitive impairments in burnout - error processing and its indices of reactive and proactive control. Frontiers in Psychology, 8:676.
 
Oginska, H., Mojsa-Kaja, J., Mairesse, O. (2017). Chronotype description: In search of a solid subjective amplitude scale. Chronobiology international, 34(10): 1388-1400.
 
Mojsa-Kaja J., Golonka K., Gawłowska M. (2016). Preliminary analyses of psychometric characteristics of the Polish version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) in a non-clinical sample. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(6), 1011–1021.
 
Mojsa-Kaja J., Golonka K., Marek T. (2015). Job burnout and engagement among teachers – worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(1), 102 – 119.
 
Oginska H., Mojsa‐Kaja J., Fafrowicz M., Marek T. (2013). Measuring individual vulnerability to sleep loss - the CHICa scale. Journal of sleep research, 23(3): 341-348.
 
Brackett M.A., Palomera R., Mojsa-Kaja J., Reyes M.R., Salovey P. (2010). Emotion Regulation Ability, Burnout, and Job Satisfaction Among British Secondary School Teachers. Psychology in the Schools, 47 (4), 406-417.
 
Marek T., Fafrowicz  M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Oginska H., Tucholska K., Urbanik A., Beldzik E., Domagalik A. (2010). Diurnal patterns of activity of the orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a Stroop-like task: an fMRI study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 945-958.
 
Fafrowicz M., Oginska H., Mojsa-Kaja J., Marek T., Golonka K., Tucholska K. (2010). Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task - an EOG study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 934–944.
 
Oginska H., Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K. (2010). Chronotype, sleep loss, and diurnal pattern of salivary cortisol in a simulated day-long driving. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 959–974.

 

● Cechy temperamentalne a zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody- badanie dEEG oraz fMRI" (2013-2017), grant NCN, projekt Sonata Bis, nr UMO-2012/05/E/HS6/03553, kierownik projektu: dr Justyna Mojsa-Kaja
● "Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG", (2014-2017), grant NCN, projekt Sonata Bis, nr DEC-2013/10/E/HS6/00163, kierownik projektu: dr Krystyna Golonka
● "Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii", (2008-2011), grant MNiSW Nr N 106 283935, kierownik projektu dr Magdalena Fafrowicz
● "Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia",(2006-2009), grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110, kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Marek
● "Emotionally intelligent teachers" The Health, Emotion, and Behavior (HEB) Laboratory, Yale University, 2006, kierownik   projektu: prof. Marc Brackett

 

Beldzik E., Domagalik A., Gawlowska M., Marek T., Mojsa-Kaja J. 2017,  When three is greater than five: EEG and fMRI signatures of errors in numerical and physical judgements, 57th Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research (SPR), Vienna, Austria.

Gawlowska M., Domagalik A., Beldzik E., Mater T, Mojsa-Kaja J. 2017, Dynamics of error evaluation while learning in deterministic environment. 57th Society for Psychophysiological Research Annual Meeting, Vienna, Austria.

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., Popiel K., 2017, Wypalenie zawodowe w kontekście mechanizmów detekcji błędnej reakcji – badanie EEG, 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska.

Mojsa-Kaja J., Domagalik A., Beldzik E., Gawlowska M., 2016, The neuroanatomical correlates of temperament traits, European Conference on Personality. ECP, Timisoara, Romania.

Mojsa-Kaja J., Beldzik E., Domagalik A., Gawlowska M., Marek T., 2016, Electrophysiological correlates of temperament traits measured by Temperament and Character Inventory, Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Krakow, Poland.

Beldzik E., Domagalik A., Gawlowska M., Marek T., Mojsa-Kaja J., 2016, Neural basis of errors due to insufficient and excessive stimulus processing - an EEG and fMRI study, 6th Motivation and Cognitive Control (MCC) Symposium, University of St Andrews, Scotland.

Popiel K., Golonka K., Mojsa-Kaja J, Gawłowska M., 2016, Burnout and its impact on information processing -analysis of VPP component in a face categorization task Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Krakow, Poland.

Gawlowska M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K, 2016, What can affect a face perception process? An ERP study, Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Krakow, Poland.

Domagalik-Pittner A., Beldzik E., Gawłowska M., Mojsa-Kaja J., Marek T., 2016, Neural pattern of anterior cingulate cortex activity in the feedback-based learning - an fMRI study, 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Geneva, Switzerland,

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., Gawłowska M., 2016, Subiektywne miary wypalenia zawodowego i stan afektywny a charakterystyka środowiska pracy, II Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, Sopot, Polska.

Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., Beldzik E., Domagalik-Pittner A., Marek T, 2014, The error-related negativity as a neural indicator of error processing and its modulation by individual differences, 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Kraków, Poland.

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., Marek T., 2014, Work engagement and burnout: Consequences of mismatch between individual and work environment from the neural perspective. 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Kraków, Poland.

Golonka K. Mojsa-Kaja J., 2014, Wypalenie zawodowe z perspektywy terapeutycznej – przegląd badań. II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland.

Fafrowicz M, Golonka K.,  Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Oginska H., Urbanik A., Orzechowski T., 2009, Diurnal patterns of activity of orienting and executive control neuronal networks in subjects performing monotonous vs. demanding driving task - an fMRI study; 19th International Symposium on Shiftwork and Working Time, Health and Well-being in the 24-h Society, San Servolo Island, Venezia.

Oginska H., Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., 2009, Chronotype, sleep loss, and diurnal salivary cortisol pattern in a simulated driving task (poster), 19th International Symposium on Shiftwork and Working Time, Health and Well-being in the 24-h Society, San Servolo Island, Venezia.

Fafrowicz M., Oginska H., Marek T., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., 2009, Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task - an EOG study, 19th International Symposium on Shiftwork and Working Time, Health and Well-being in the 24-h Society, San Servolo Island, Venezia.

Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Oginska H., Urbanik A., Orzechowski T., 2008, Parietal Lobes' Activity Due to the Chronotype and Diurnal Variability – an fMRI Case Study The 33rd Congress and 17th Advanced Course of the ESNR, organizowany przez Europejskie Towarzystwo Neuroradiologiczne. Kraków, Poland.

Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Oginska H., Urbanik A., Orzechowski T., 2008, Diurnal variability of attention disengagement process – EOG and fMRI studies, 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with: 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA). Caesars Palace, Las Vegas, USA.

Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K, Oginska H., Urbanik A., Orzechowski T., 2008, Conflict monitoring due to prolonged monotonous versus cognitively demanding task – diurnal fMRI study" (poster). 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with: 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA). Caesars Palace, Las Vegas, USA.

Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Oginska H., Orzechowski T., Urbanik A, 2008, Changes of the anterior cingulate cortex activity due to prolonged simulated driving – an fMRI case study, 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with: 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA). Caesars Palace, Las Vegas, USA.

Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Oginska H., Urbanik A., Orzechowski T, 2008, Dzienna zmienność aktywności systemu egzekucyjno-kontrolnego – studium fMRI, Sympozjum naukowe nt. Obrazowanie funkcji i struktury mózgu: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Warszawa, Polska.

Fąfrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Ogińska H., Gatkowska I., Kozub J., Sobiecka B., Swierczyna A., Urbanik A., Orzechowski T., 2007, Attention disengagement operation, activity of parietal lobes, and diurnal variability: fMRI study, VIII Międzynarodowy Kongres PTBUN, organizowany przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Uniwersytet Jagielloński. Kraków, Poland.

Fąfrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Ogińska H., Gatkowska I., Kozub J., Sobiecka B., Swierczyna A., Urbanik A., Orzechowski T., 2007, Attention DISengagement operation, pulvinar activity, and diurnal variability: fMRI study" (poster). ECVP2007 – 30th European Conference on Visual Perception. Arezzo, Italy.

Fąfrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Pałczyńska E., Tucholska K, 2007, Human error – the temporal perspective,11th International Conference HAAMAHA 2007. Managing Enterprise of the Future jointly with 4th International Conference ERGON-AXIA. Poznań, Poland.

Fąfrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Pałczyńska E., Tucholska K, 2007, Neuronal systems and error processing. Neuroadaptive interfaces perspective, 11th International Conference HAAMAHA 2007. Managing Enterprise of the Future jointly with 4th International Conference ERGON-AXIA. Poznań, Poland

 

Aktualnie:

Emocje, motywacja i mechanizmy kontroli - wykłady

Złożone procesy poznawcze - wykłady i konwersatoria

Praktyka ogólna - konwersatoria

Poprzednio:

Psychologia stresu - wykłady

Podstawy statystyki z elementami psychometrii- wykład i ćwiczenia

Metodologia psychologii. Metody i techniki badania i diagnozy psychologicznej- wykłady i ćwiczenia

Moduł specjalizacyjny: Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi- wykłady i konwersatoria

Odbyte staże i szkolenia

 • 2005 USA, Yale University, Psychology Department, Health, Emotion and Behaviour (HEB) Lab, Visiting Assistant in Research (VAR) in the research group of Professor Peter Salovey
 • 2009 USA, National Institute of Mental Health, Bethesda MD, FMRI training course

Doświadczenie zawodowe

 • 2013-2017; Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii, kierownik grantu Sonata Bis 1 "Cechy temperamentalne a zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody- badanie dEEG oraz fMRI"
 • 2010- nadal; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, adiunkt
 • 2007-2010; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, asystent naukowy

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej, 2018
 • Stypendium dla młodych uczonych - program Start, Fundacja Nauki Polskiej, 2012;
 • Nagroda JM Rektora UJ III stopnia za działalność naukową, nagroda zespołowa, 2011;
 • Nagroda JM Rektora UJ III stopnia za działalność naukową, nagroda zespołowa, 2010;
 • Nagroda JM Rektora UJ III stopnia za działalność organizacyjną, nagroda zespołowa, 2009;
 • Stypendium naukowe w ramach projektu „Akademicka Innowacyjność dla Małopolski – program stypendialny dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2006, CITTRU UJ;
 • The Kosciuszko Foundation Grant, 2005;
 • The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found Grant, The Tokyo Foundation, 2004.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron