Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jolanta Starosta

dr Jolanta Starosta

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Koordynator programu Erasmus+ w jednostce Instytut Psychologii Stosowanej

Pokój: 1.339

Dyżury

Mail:jolanta.starosta@uj.edu.pl

Absolwentka psychologii oraz mediteranistyki, doktorantka oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładzie Interwencji Kryzysowej oraz Psychoterapii. Praktykująca psycholog, będąca w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. W obszarze zainteresowań badawczych szczególnie zainteresowana binge-watchingiem oraz uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza od nowych technologii oraz szeroko pojętą psychologią kliniczną i psychoterapią.

Trepka-Starosta, J., Starosta, J (2017). Znaczenie uczestnictwa w grupach wsparcia w powrocie do równowagi psychicznej osób po doświadczeniu starty dziecka. Psychologiczne zeszyty naukowe, 2, 13-36.

Starosta, J., Izydorczyk, B., Lizińczyk, S. (2019). Characteristics of people’s binge-watching behavior in the “entering into early adulthood” period of life. Health Psychology Report, 7(2), 149-164. DOI: 10.5114/hpr.2019.83025.

Izydorczyk, B, Sitnik-Warchulska, K., Ostrowska, K., Starosta, J. (2019). Self-Assessment of the Body and Social Competences in the Group of Mothers and Their Adult Daughters. International Journal of Environmental Research and Public Health. 16. 2824. DOI: 10.3390/ijerph16162824.

  • Sądy moralne na temat moralności osób o wysokiej i niskiej spójności wertykalnej (2014).
  • Osobowościowe uwarunkowania zachowań ekonomicznych (2014).
  • Kobieta jako sprawczyni przemocy (2015).
  • Temperamentalne i osobowościowe podłoże heroizmu (2016-2017).
  • Teoria i praktyka w terapii Gestalt (2017).
  • Diagnoza kliniczna w zaburzeniach odżywiania w oparciu o teorię fizyki kwantowej (2017).
  • Wybrane elementy zachowań organizacyjnych na oddziałach neonatologicznych, jako czynniki zwiększające szanse na przeżycie noworodków z niską masą urodzeniową. (2019-obecnie).

Psychologiczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym – diagnoza i sposoby zapobiegania – Katowice, 25-26.10.2018. Udział Wystąpienie pt. „Ocena perspektyw życiowych młodocianych po wyjściu z zakładu karnego”.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Filmowe Psychotropy. Społeczna Rola Filmu, Katowice, 4-5.04.2019. Wystąpienie pt. „Psychologiczna geneza binge-watchingu”.

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Rozwój społeczny wobec wartości Etyka – Technika – Społeczeństwo. Wisła, 25-27.09.2019. Wystąpienie pt. „Skuteczność oddziaływań psychologicznych podejmowanych przez OIK wobec kobiet doświadczających przemocy”.

  • Psychopatologia w biegu życia
  • Osobowość
  • Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron