Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bogusława Bober-Płonka

dr Bogusława Bober-Płonka

Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii

 

Pokój: 1.328

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 29

e-mail: boguslawa.bober-plonka@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSWeb

 

 

Praca doktorska na temat: „Dysfunkcje czołowe   w neuropsychologicznej diagnostyce różnicowej wczesnych zespołów dementywnych”,  obroniona na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Specjalista psychologii klinicznej – Neuropsycholog (dyplom specjalisty 1999 rok)

Mgr Psychologii (ścieżka neuropsychologia) dyplom UMCS Lublin

Szkoły  psychoterapii:  Psychodynamiczna  i Terapii Gestalt

Terapeuta afazji – dyplomowany logopeda 1991

Doświadczenia zawodowe jako biegły sądowy  i orzecznik ZUS w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii.                  

Asystent (od 2007 roku)- w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, wykładowca kilkunastu  przedmiotów w ścieżce neuropsychologia  i neurobiologia oraz psychologia zdrowia, koordynator wybranych przedmiotów.

Od 2001 roku praca dydaktyczna w IPS UJ - przedmioty związane z podstawami psychologii neurobiologicznej jak też diagnozą i terapią neuropsychologiczną.

 Od 2010 r. inicjator i opiekun naukowy Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Studenckiego Pragma – realizującej wiele projektów naukowo-terapeutycznych, w tym  grupowych  i  indywidualnych.

Starszy Specjalista w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu  z Pododdziałem Udarów Mózgu Sz. Spec. im. L. Rydygiera Kraków, w tym wieloletni opiekun (od 1999 r) staży specjalizacyjnych, praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii kształcących się w neuropsychologii klinicznej.

Doświadczony  klinicysta: stała, nieprzerwana  praca w oddziałach neurologicznych.

Wykładowca i opiekun osób specjalizujących się w ramach Specjalizacji z Psychologii Klinicznej i  Psychogeriatrii z elementami Neuropsychologii organizowanych przez WODKM          w Krakowie dla lekarzy, psychologów, logopedów.

Diagnosta i terapeuta w zakresie neuropsychologii i psychologii klinicznej w Poradni Zdrowia Psychicznego  Doktor Jan w ramach NFZ – od 2001 roku.

Praktyk z wieloletnią działalnością w ramach gabinetu neuropsychologiczno-logopedycznego; prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych, diagnozę   w zakresie psychologii klinicznej, szczególnie diagnozę i rehabilitację neuropsychologiczną.

Organizator i współorganizator szkoleń z zakresu neuropsychologii klinicznej dzieci                               i dorosłych.

  • neuropsychologia kliniczna
  • diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna
  • neurologopedia
  • psychoterapia
  • psychologia kliniczna

Szczególne moje zainteresowania to: rehabilitacja neuropsychologiczna dorosłych i dzieci, diagnostyka różnicowa wczesnych objawów dysfunkcji organicznej, w tym demencji, treningi funkcji poznawczych. Praca dydaktyczna i kliniczna jest moją pasją. Staram się zarazić nią innych m.in. jako inicjator i opiekun: Studenckiej STN Pragma, praktyk studenckich i staży specjalizacyjnych.

Anna Maria Rajtar-Zembaty, Anna Starowicz-Filip, Bogusława Bober-Płonka, Dorota Anita Przewoźnik, Ryszard Nowak, An analysis of performance in the Trail Making Test by subjects after a stroke with different lesion locations Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 1: 5–10

Anna Rajtar-Zembaty, Dorota Przewoźnik , Bogusława Bober-Płonka, Anna Starowicz-Filip, Jakub Rajtar-Zembaty, Ryszard Nowak, Ryszard Przewłocki, Application of the Trail Making Test in the assessment of cognitive flexibility    in patients with speech disorders after ischaemic cerebral stroke, Aktualności  Neurologiczne 2015, 15(1), p. 11–17

Dorota Anita Przewoźnik, Anna Maria Rajtar-Zembaty, Bogusława Bober-Płonka, Anna Starowicz-Filip, Ryszard Nowak, Ryszard Przewłocki,  PSDRS, BDI, MoCA and MMSE as screening tools for the evaluation of mood and cognitive functions in patients at the early stage of cerebral stroke, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2015;     3: 32–39

Dorota Przewoźnik, Bogusława Bober-Płonka….- The Post Stroke Depression Scale (PSDRS) as a tool for evaluation of depressed mood at an early stage after cerebral stroke, Przegląd Lekarski 2016,73/9, str.648-651

Donata Liberacka, Bogusława Bober-Płonka, Wartość rodziny jako czynnik prognostyczno-terapeutyczny w kontekście choroby neurologicznej, w; Współczesna Rodzina w Polsce-zagrożenia i nadzieje, red. E.Adasiewicz, S.Cudak, , Studia i Monografie, Warszawa 2016, Nr 65, 217-228

Bogusława Bober-Płonka, Aleksandra Ćwięk, Neuropsychologiczna analiza funkcjonowania poznawczego po zabiegu lewostronnej hemisferektomii w przebiegu zespołu Rasmussena — opis przypadku, Polski Przegląd Neurologiczny, 2017, tom 13, nr 2

Bogusława Bober-Płonka, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak, Monika Wasilewska Functioning of students with ADHD - differences between men and women,

Czasopismo naukowe; Edukacja – Technika – Informatyka” nr specj. 1/2019 Wydawnictwo UR 2019

Liberacka Donata, Bober-Płonka Bogusława, Ćwięk Aleksandra, Bartyzel Gabrielala, Przewłocki Ryszard,Nowak Ryszard, Słotwińska Katarzyna,The Complexity of the Factors Increasing the Depressive Symptoms among Patients in the Acute Phase after Stroke,

Neuropsychiatry (London) (2019) 9(5), 2458–2466

Demeter 2011-2014, projekt dotyczący badań klinicznych i genetycznych nad depresją w chorobach naczyniowych mózgu. Program realizowany we współpracy z Instytutem Farmakologii PAN, Oddziałem Neurologii SS. Im Rydygiera, oraz Kliniką Neurologii  CMUJ  i Neurochirurgii CM UJ. Realizacja 2011-2014 r. Koordynator badań neuropsychologicznych   i współwykonawca

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania przewlekłego bólu neuropatycznego Projekt realizowany we współpracy z  WN o Zdrowiu UJ oraz Instytutem Farmakologii PAN i Kliniką Leczenia Bólu CMUJ, w grudniu 2012 otrzymano zgodę na przeprowadzenia szerokiego projektu badawczego u pacjentów z różnych grup klinicznych, w tym z bólem neuropatycznym. Realizacja 2013-2016. Koordynator badań neuropsychologicznych i współwykonawca.

Funkcje wykonawcze a depresja, badania chorych na cukrzycę - różne postacie; Cukrzyca typu I, Neuropatie cukrzycowe. Program badawczy przygotowano  w grudniu 2013. Badania kliniczne prowadzone od czerwca 2014 we współpracy z Kliniką Chorób Metabolicznych CMUJ do 2018 r. Rozszerzenie badań  w ramach projektu, poprzez  włączenie Wiedeńskiego Systemu Komputerowego WST – nowatorskie badania w Polsce.

Funkcje płatów czołowych w normie i patologii (kontynuacja) – od XII 2013, oraz wyodrębnienie nowego tematu badawczego; Funkcje czołowe i wykonawcze a depresja, Celem badań było określenie wpływu zmian metabolicznych na  nastrój  i funkcje uwagowo-pamięciowe w zakresie modalności wzrokowo-przestrzennej, ocena siły i charakteru tego związku w różnych chorobach somatycznych jak i osób zdrowych. 

Dysfunkcje wykonawcze w diagnostyce różnicowej wczesnych objawów dementywnych - projekt naukowo-badawczy – realizowany w latach 2012-2015 -  autor i wykonawca.

Mózgowe mechanizmy zachowania 2016 – kierownik W. Solecki. Konsultant i uczestnik programu – B.Bober-Płonka

Proces diagnostyczno-terapeutyczny – monitorowanie zmian neuroplastycznych oun metodą fMRI  podczas terapii  dziecka po hemisferoktomii lewej półkuli mózgu – Studium przypadku - I faza badań zakończona. Współpraca z Ośrodkiem Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii.

Funkcje wykonawcze i czynniki osobowościowe a efekty kształcenia studentów uczelni wyższych z perspektywy psychologii neurorozwojowej – badania studentów różnych kierunków Uczelni wyższych pod kątem oceny występowania i nasilenia objawów ADHD.  Kierownik projektu B. Bober-Płonka,  2018-2019 – projekt zrealizowany.

Funkcje wykonawcze w badaniu chorych z SM,  Cel; wykrywanie wczesnych objawów dysfunkcji poznawczych. Program od I 2020 realizowany wspólnie z Oddziałem Neurologii Szp. Specj. im. L.Rydygiera w Krakowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi neuropsychologicznych, neurologicznych, neurobiologicznych jak i neuroobrazowania OUN.

Moduł: Neuronauka a neuropsychologia.

Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości. 

Diagnoza medyczna zespołów otępiennych.

Psychologia rehabilitacji.

Rehabilitacja neuropsychologiczna.

Kontakt diagnostyczno-terapeutyczny z osobą z dysfunkcją CUN -  rola i zadania neuropsychologa. 

Warsztaty z neuropsychologii.

Psychologia Neurobiologiczna.

Praktyka ogólna.

Seminarium magisterskie: Poznawczo-emocjonalne funkcjonowanie człowieka  z  perspektywyneuropsychologii klinicznej 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron