Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Czarna, prof. UJ

dr hab.  Anna Czarna, prof. UJ

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

Pokój:1.342

Dyżury 

poniedziałek 15:00-16:30

Telefon: (12) 664 57 08

e-mail:  anianoire@gmail.com

psychologia społeczna i osobowości,  narcyzm, społeczne, interpersonalne, poznawcze i afektywne korelaty I konsekwencje Ciemnej Triady cech: narcyzmu, makiawelizmu i (subklinicznej) psychopatii, poznanie społeczne w narcyzmie

Recenzowane publikacje naukowe


Zajenkowski, M., Czarna, A.Z., Szymaniak, K., Dufner, M. (in 2019). What do highly narcissistic people think and feel about (their) intelligence? Journal of Personality. https://doi.org/10.1111/jopy.12520.
Czarna, A.Z., Zajenkowski, M., Maciantowicz, O., Szymaniak, K. (2019). The relationship of narcissism with tendency to react with anger and hostility: The role of neuroticism and emotion regulation ability. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00504-6
Doroszuk, M., Kupis, M., Czarna, A.Z. (2019). Personality and Friendships. In Zeigler-Hill, V., Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_712-1
Różycka-Tran, J., Piotrowski, J.P., Żemojtel-Piotrowska, M., Jurek, P., Osin, E.N., Adams, B.G., Ardi, R., Bălțătescu, S., Bhomi, A.L., Bogomaz, S., Cieciuch, J., Clinton, A., de Clunie, G. T., Czarna, A.Z., Esteves, C.S., Gouveia, V., Halik, H.J., Kachatryan, N., Kamble, S.V., Kawula, A., Klicperova-Baker, M., Kospakov, A., Letovancova, E., Lun, V.M.C., Cerrato, S.M., Muehlbacher, S., Nikolic, M., Pankratova, A.A., Park, J., Paspalanova, E., Pék, G., de León, P.P., Poláčková-Šolcová, I., Shahbaz, W., Ha, T.T.K., Tiliouine, H., Van Hiel, A., Vauclair, C-M., Wills-Herrera, E., Włodarczyk, A., Yahiiaiev, I.I., Maltby, J. (2019). Belief in a zero-sum game and subjective well-being across 35 countries. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00291-0
Czarna, A.Z., Nevicka, B. (2019). Narcissism and Leadership. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (Eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-28099-8_2334-1
Czarna, A.Z., Zajenkowski, M., Dufner, M. (2018). How Does it Feel to be a Narcissist? Narcissism and Emotions. In Hermann, A., Brunell, A. i Foster, J. (Eds.)The Handbook of Trait Narcissism: Key Advances, Research Methods, and Controversies (pp. 255-263). Springer: Cham.
Czarna, A.Z., Zajas, A. (2018). Dark Personality Features and Employment. In Zeigler-Hill, V., Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2094-1
Stanaszek, P., Czarna, A.Z.(2018). Narcyz w Sieci: Narcyzm jako osobowościowa determinanta Problemowego Używania Internetu i zachowania w mediach społecznościowych. [Narcissus in Internet: Narcissism as a personality predictor of Problematic Internet Use and behavior in social media] In Nowak, B.A., & Maciąg, K.(Eds.) Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 26-49.
Czarna, A.Z. (2018). Czarna, Anna Z. In Zeigler-Hill, V., Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2138-1
Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Osin, E.N.,Cieciuch, J., Adams, B.G., Ardi, R, Bălţătescu, S., Bogomaz, S., Lal Bhomi, A., Clinton, A., de Clunie, G.T., Czarna, A.Z., Esteves, C., Gouveia, V.V., Halik, M., Hosseini, A., Khachatryan, N., Kamble, S.V., Kawula, A., Lun, V. M.-C., Iliško, D., Klicperova, M., Liik, K., Letovancová, E., Malo Cerato, S. Michalowski, J.M., Malysheva, N., Marganski, A.J., Nikolic, M., Park, J., Paspalanova, E., Perez de Leon, P. Pek, G., Różycka-Tran, J., Samekin, A., Shabhaz, W., Khanh Ha, T., Tiliouine, H., Van Hiel., A. Vauclair, M., Willis, E., Wlodarczyk, A.,Yahiiaev, I., Maltby, J. (2018). The Mental Health Continuum- Short Form: The structure and application for cross-cultural studies – a 38 nation study. Journal of Clinical Psychology, 74(6), 1034-1052. doi: 10.1002/jclp.22570
Stolarski, M., Czarna, A.Z., Malesza, M., Szymańska, A. (2017). Here and now: Sociosexuality mediates the associations between Dark Triad and Time Perspectives (in females). Personality and Individual Differences, 111, 119-123.
Czarna, A.Z., Leifeld, P., Smieja, M., Dufner, M., Salovey, P. (2016). Do Narcissism and Emotional Intelligence Win Us Friends? Modeling Dynamics of Peer Popularity Using Inferential Network Analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 42, 1588-1599.
Kossowska, M., Czernatowicz-Kukuczka, A., Szumowska, E., Czarna, A.Z. (2016). Cortisol and moral decisions among young men: The moderating role of motivation toward closure. Personality and Individual Differences, 101, 249-253.
Czarna, A.Z., Jonason, P.K., Dufner, M., Kossowska, M. (2016). The Dark Triad: Brief Assessment in Polish, Extension of the Nomological Net, and Test of the Links to Moral Behavior. Frontiers in Psychology, 6(0045). doi: 10.3389/fpsyg.2016.00445.
Żemojtel-Piotrowska, M., Czarna, A.Z., Piotrowski, J.P., Baran, T., Maltby, J. (2016). Structural Validity of the Communal Narcissism Inventory (CNI): The Bifactor Model. Personality and Individual Differences, 90, 315-320. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.036
Wróbel, M., Królewiak, K., Czarna, A. Z. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a pod? Similarity and liking in the social induction of affect. Journal of Social Psychology, 155(6), 636-649.
Jaśko, K., Czernatowicz-Kukuczka, A., Kossowska, M., Czarna, A.Z. (2015) Individual differences in response to uncertainty and decision making: The role of behavioral inhibition system and need for closure. Motivation and Emotion, 39, 541-552.
Zajenkowski, M., Czarna, A.Z. (2015). What makes narcissists unhappy? Subjectively assessed intelligence moderates the relationship between narcissism and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 77, 50-54.
Czarna, A. Z., Wróbel, M., Dufner, M., Zeigler-Hill, V. (2015). Narcissism and Emotional Contagion: Do Narcissists “Catch” the Emotions of Others? Social Psychological and Personality Science, 6(3), 318-324.
Czarna, A. Z., Czerniak, A., Szmajke, A. (2014). Does Communal Context Bring the Worst in Narcissists? Polish Psychological Bulletin, 45(4), 464-468.
Czarna, A. Z., Dufner, M., Clifton, A.D. (2014). The Effects of Vulnerable and Grandiose Narcissism on Liking-based and Disliking-based Centrality in Social Networks. Journal of Research in Personality, 50, 42–45.
Dufner, M., Rauthmann, J. F., Czarna, A. Z., Denissen, J. J. A. (2013). Are Narcissists Sexy? Zeroing in on the Link Between Narcissism and Short-Term Mate Appeal. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 870-882.
Jonason, P.K., Li, N.P., Czarna, A. Z. (2013). Quick and Dirty: Some Psychosocial Costs Associated With the Dark Triad in Three Countries. Evolutionary Psychology, 11,172-185

 

2019 – 2022 – grant badawczy SONATA BIS ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Kierownik projektu: Anna Czarna

X 2017 – X 2020 – grant badawczy BEETHOVEN ufundowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG), kierownicy projektu: Anna Czarna (polska część) i Michael Dufner (niemiecka część)

3 VIII 2016 – 2 VIII 2019 – grant NCN (OPUS) pt. Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie, kierownik: Anna Czarna

15 IV 2014 – 14 IV 2017 – grant NCN (SONATA) pt. Ciemna Triada cech a dylematy moralne i ekonomiczne, kierownik: Anna Czarna

IX 2014 – IX 2015 – staż podoktorski finansowany w ramach SCIEX-NMSch przez Konferencję Rektorów Szwajcarskich Uniwersytetów (CRUS), na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii

XI 2013 – XI 2015 – staż podoktorski współfinansowany przez Unię Europejską (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach programu SET na Uniwersytecie Jagiellońskim

X 2012 – X 2013 – projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ

XII 2011 – VII 2014 – grant NCN (PRELUDIUM) nr 2011/01/N/HS6/02273 pt. Dwa typy narcyzmu: jawny i ukryty – analiza różnic w zakresie chronicznej samoświadomości, afektu i funkcjonowania społecznego, kierownik: Anna Czarna, superwizor: prof. Andrzej Szmajke

VI – XII 2011 – grant wewnętrzny UWr pt. Dynamika popularności w grupach rówieśniczych: inteligencja emocjonalna, samoocena i narcyzm jako predyktory jakości relacji na różnym poziomie znajomości, kierownik: Anna Czarna

II – VIII 2011 – stypendium w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

X 2010 – V 2013 – grant promotorski KBN nr N N106 290839; pt. Narcyzm a funkcjonowanie społeczne: maksymalizowanie zysków własnych i warunki uwzględniania interesów innych ludzi, kierownik: prof. Andrzej Szmajke, wykonawca: Anna Czarna

VI 2010 – stypendium wyjazdowe The European Association of Personality Psychology (EAPP)

 

Czarna, A.Z., Śmieja, M. (2020) Love is Never Blind for Narcissists: Links between Relationship Length, Narcissism, and Partner Perception. Poster na Society for Personality and Social Psychology Annual Convention. 28 II 2020, New Orleans, LA, USA.*
Czarna, A.Z., Żmudka, M., Silberman, B. (2019). Communal Narcissism and Motives for Prosocial Behavior. Wystąpienie ustne na European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT, 31 X – 2 XI, Drezno.*
Czarna, A.Z. (2019). Communal narcissists think of you poorly. Better-than-average-perceptions of own altruistic motivation. Poster na the International Society for the Study of Individual Differences Conference 2019, 29 VII – 2 VIII 2019, Florencja.*
Czarna, A.Z. (2019). Narcyzm wspólnotowy a złudzenie ponadprzeciętności w dziedzinie altruizmu. Poster przedstawiony na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 20-22 IX 2019, Poznań.*
Czarna, A.Z., Ziemiańska, M. (2019). Testosteron moderuje związki narcyzmu ze szczodrością. Prezentacja na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 20-22 IX 2019, Poznań*.
Czarna, A.Z., Tomaszewska, M. (2019).The influence of communal activation on prosociality in individuals with different levels of narcissism. Poster na International Convention of Psychological Science, 7-9 III 2019, Paryż. *
Zajenkowski, M., Czarna, A.Z., Dufner, Szymaniak, K. (2019). What do Narcissists Know and Think about (Their) Intelligence? The Society for Personality and Social Psychology Annual Conference, 7-9 II 2019, Portland, OR, USA.
Czarna, A.Z., Zajenkowski, M., Maciantowicz, O., Szymaniak, K. (2018). Narcissism and tendency to anger and hostility. Intermediary role of neuroticism and emotional intelligence. Poster na XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 22 IX 2018, Lublin.*
Czarna, A.Z., Morf, C.C. (2018). How can we boost prosociality in narcissists? 19th Conference on Personality,17 - 21 VII 2018, Zadar.*
Zajas, A., Czarna, A.Z. (2018). Influence of moral identity’s activation on prosociality among people with the Dark Triad traits. 19th Conference on Personality,17 - 21 VII 2018, Zadar.
Czarna, A.Z., Herrmann, J. Torchetti, L., Morf, C.C. (2018). Breaking up with Narcissus: grandiose and vulnerable narcissism and dissolution of romantic relationships. International Conference. Between Narcissism And Entitlement: Self-Enhancement In A Cross-Cultural Perspective 4-6 IV 2018, Warszawa.*
Czarna, A.Z. (2018). Narcyzm a związki romantyczne. III Opolska Wiosna Psychologiczna, 21 III 2018, Opole.*
Czarna, A.Z. (2016). Z perspektywy muchy siedzącej na ścianie. Czy “dystansowanie się od siebie” jest sposobem na zmianę negatywnych reakcji narcyza? Poster na Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 15-18 IX 2016, Wrocław. *
Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Czarna, A.Z., Rogoza, R., Baran, T., Gebauer, J. (2017). Collective communal narcissism – its correlates and consequences. European Association of Social Psychology meeting, 5-8 VII 2017, Granada.
Malesza, M., Stolarski, M., Czarna, A.Z., Szymańska, A. (2017). Here and now: Sociosexuality mediates the associations between Dark Triad and Time Perspective (in females). International Society for the Study of Individual Differences, 24 - 27 VII 2017, Warszawa.
Zajas, A., Czarna, A.Z. (2017). Wpływ aktywizacji tożsamości moralnej na decyzje osób o wysokim poziomie cech Ciemnej Triady. Świat według Szmajkego, 6-7 VI 2017, Opole.
Bielecka, W., Czarna, A. (2017). W poszukiwaniu tendencyjności w rozpoznawaniu emocji u osób wysoko narcystycznych. Świat według Szmajkego, 6-7 VI 2017, Opole.
Czarna, A. Z. (2016). Narcyzm a wspólnotowość. Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 15-18 IX 2016, Wrocław.*
Czarna, A.Z., Leifeld, P., Dufner, M., Smieja, M., & Salovey, P. (2016). Do Narcissism and Emotional Intelligence Win Us Friends? Modeling Dynamics of Peer Popularity Using Inferential Network Analysis. Poster na the 18th European Conference on Personality (ECP), 19-23 VII 2016, Timisoara.*
Czarna, A. Z. (2015). Narcissism and resilience to psychological stress. Investigating biological underpinnings of the association. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), 3-6 IX 2015, Łódź.*
Żemojtel-Piotrowska, M.Czarna, A.Z., Piotrowski, J., & Baran, T. (2015). Polish adaptation of Communal Narcissism Inventory. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), 3-6 IX 2015, Łódź.
Śmieja, M., Czarna, A.Z. (2015). Don't mess with emotionally intelligent girlfriend. International Association for Relationship Research, Self-regulation and Close Relationships Conference, 9-11 VII 2015, Amsterdam.
Czarna, A. Z., Wróbel, M., Zeigler-Hill, V., & Dufner, M., (2015). Narcissism and Emotional Contagion: Do Narcissists “Catch” the Emotions of Others?  Poster na the Society for Personality and Social Psychology Annual Conference, 26-28 II 2015, Long Beach, CA, USA.*
Czarna, A.Z. (2014). Affective consequences of self-focus in vulnerable and grandiose narcissists. Poster na Conference of The Consortium of European Research on Emotion, Humboldt-Universität zu Berlin, 27-28 III 2014, Berlin.*
Czarna, A.Z. , Wróbel, M., Zeigler-Hill, V. (2014). Narcissism and Emotional Contagion: Do Grandiose and Vulnerable Forms of Narcissism Differ in Susceptibility to “Catching” the Emotions of Others? Poster na Conference of The Consortium of European Research on Emotion, Humboldt-Universität zu Berlin, 27-28 III 2014, Berlin. *
Czarna, A.Z., Dufner, M., Clifton, A.D. (2014). The effects of vulnerable and grandiose narcissism on liking-based and disliking-based centrality in social networks. Poster na The 1st European Conference on Social Networks, 1-4 VII, Barcelona.*
Czarna, A.Z., Jonason, P.K. (2013). Parszywa Dwunastka: Developing a Polish Version of the Dark Triad Dirty Dozen. Poster at the International Society for the Study of Individual Differences, 22-25 VII 2013, Barcelona.*
Czarna, A.Z. (2013). Antisocial motivation of narcissists in social context. Poster na Motivation in social context, 30 VI - 02 VII 2013, Kraków.*
Jaśko, K., Czernatowicz-Kukuczka, A., Czarna, A.Z., Kossowska, M. (2013). Effects of need for closure on decision-making process. EASP Small Group Meeting on: Motivational, cognitive and affective sources of knowledge formation process, 27-29 VI 2013, Kraków, Przegorzały.
Czarna, A.Z. (2013). Wpływ autokoncentracji na emocje osób wielkościowo i nadwrażliwie narcystycznych. Poster na Bliżej Emocji, 23-24 V 2013, Lublin.*
Czarna, A.Z. (2013). Wpływ autokoncentracji na emocje osób wielkościowo i nadwrażliwie narcystycznych. Poster na Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 12-15 IX 2013, Kraków.*
Czarna, A.Z. (2013). Hormony sterydowe a narcyzm. Poster na Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 12-15 IX 2013, Kraków.*
Czarna, A.Z., (2013). Affective consequences of self-focus in vulnerable and grandiose narcissists. Poster at the International Society for the Study of Individual Differences, 22-25 VII 2013, Barcelona.*
Gwiazdka* oznacza pracę zaprezentowaną osobiście.

 

Członkostwo w organizacjach

  • European Association of Social Psychology (EASP)
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS)
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej „ANOVA”
  • Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)
  • prywatnie, Polski Związek Działkowców (PZD) ;)

Nagrody naukowe

1 X 2019 Nagroda Zespołowa III Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

22 IX 2019 – Nagroda imienia Roberta Zajonca dla młodego badacza (do 7 lat po doktoracie) w dziedzinie psychologii społecznej i osobowości, od Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS)

1 X 2017 – Nagroda Indywidualna I Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe w 2016 r.

VI-VII 2017 – Henry „Hank” Heitowit Scholarship przyznane przez Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), University of Michigan, USA

VII 2016 – nagroda European Association of Personality Psychology (EAPP) za najlepszy poster dla prezentacji Do Narcissism and Emotional Intelligence Win Us Friends? Modeling Dynamics of Peer Popularity Using Inferential Network Analysis, 18th European Conference on Personality, 19-23 VII, 2016, Timisoara, Romania

IX 2012 – Nagroda imienia Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w 2011 roku w Psychologii Społecznej

IX 2006 – nagroda European Health Psychology Society za najlepszy poster; The 20th European Health Psychology Conference, 30 VIII – 2 IX, Warszawa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron