Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Aleksandra Krogulska

dr Aleksandra Krogulska

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

 

Pokój: 1.342

Dyżury

Telefon: 12) 664 57 08

e-mail:aleksandra.krogulska@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSWeb

W swoich badaniach koncentruję się na zagadnieniach związanych z pamięcią długotrwałą i metapamięcią. W szczególności interesują mnie tematy dotyczące samodzielnego uczenia się nowego materiału oraz tego, jak informacje pochodzące od innych wpływają na wykonywanie zadań pamięciowych.

Krogulska, A., Izdebska, K., Hanczakowski, M. i Zawadzka, K. (2023). Whom to trust? Inferred source credibility and response borrowing in a memory task. Memory & Cognition, artykuł opublikowany online.

Krogulska, A., Golik, K., Barzykowski, K., Cox, J., Jakubiak, A. i Maylor, E. A. (2021). Should I Keep Studying? Consequences of a Decision to Stop Learning in Young and Older Adults. Psychology and Aging, 36(2), 158–171.

Krogulska, A., Skóra, Z., Scoboria, A., Hanczakowski, M. i Zawadzka, K. (2020). Translating (lack of) memories into reports: Conversion processes in responding to unanswerable questions. Journal of Experimental Psychology: General, 149(7), 1231-1248.

Zawadzka, K., Krogulska, A., Button, R., Higham, P. A. i Hanczakowski, M. (2016). Memory, Metamemory, and Social Cues: Between Conformity and Resistance. Journal of Experimental Psychology: General, 145(2), 181-199.

Krogulska, A. i Niedźwieńska, A. (2016). The role of time delay in memory conformity. Annals of Psychology, 19(1), 139-157.

Przemówienia

Krogulska, A. (2021, maj). Can Less Ever be More? Consequences of a Decision to Stop Studying New Material in an Associative Learning Task, Annual Psychology Postgraduate Research Day, Uniwersytet w Warwick, Coventry, Wielka Brytania.

Krogulska, A., Izdebska, K., Hanczakowski, M. i Zawadzka, K. (2019, kwiecień). The memory conformity effect in semantic memory: How does information from other people influence answering general knowledge questions?, TEAP Conference (Tagung Experimentell Arbeitender Psychologen), Londyn, Wielka Brytania.

Krogulska, A. (2018, listopad). How does contextual information influence responding to answerable and unanswerable questions?, Department of Psychology Internal Seminar, University College London, Londyn, Wielka Brytania.

Postery

Malik, K., Krogulska, A., Parra, D., Radvansky, G. A. i Maylor, E. A. (2023, kwiecień). I’m Tired of This: Personality and Decisions When to Stop Learning, Midwestern Psychological Association Conference, Chicago, USA.

Malik, K., Krogulska, A., Radvansky, G. A. i Maylor, E. A. (2023, styczeń). I’m Tired of This: Personality and Decisions When to Stop Learning, National Collegiate Research Conference, Cambridge, USA.

Krogulska, A., Cieplinska, V., Moran-Morbey, E., Poyner, L. i Maylor, E. A. (2022, listopad). Can Less Ever be More? Consequences of a Decision to Stop Studying New Material in an Associative Learning Task, Psychonomic Society 63rd Annual Meeting, Boston, USA.

Krogulska, A., Allen, S., Bailey, R. i Maylor, E.A. (2021, listopad). How Much Should You Learn in Order to Recall as Much as Possible Later? The Role of Test Delay in Metamemory Decisions to Stop Learning, Psychonomic Society 62nd Annual Meeting, konferencja online.

Krogulska, A., Golik, K., Barzykowski, K. i Maylor, E. A. (2020, listopad). Should I Keep Studying? Consequences of a Decision to Stop Learning in Young and Older Adults, Psychonomic Society 61st Annual Meeting, konferencja online.

Krogulska, A. i Niedźwieńska A. (2017, listopad). When does memory conformity have positive consequences? The role of confidence judgment in increasing accuracy afterdiscussion, Psychonomic Society 58th Annual Meeting, Vancouver, Kanada.

Krogulska, A., Zawadzka, K. i Hanczakowski, M. (2016, lipiec). Whom can I trust? Discrimination of social source reliability in a memory conformity paradigm, International Conference on Memory, Budapeszt, Węgry.

Krogulska, A., Skóra, Z., Scoboria, A., Hanczakowski, M. i Zawadzka, K. (2016, lipiec). Do you know what you don’t know? ‘Don’t know’ responding to answerable and unanswerable questions, International Conference on Memory, Budapeszt, Węgry.

Mironiuk, O., Krogulska, A. i Trzebiński, J. (2016, lipiec). Impact of activated self-story on prospective memory, International Conference on Memory, Budapeszt, Węgry.

Krogulska, A., Skóra, Z., Zawadzka, K. i Hanczakowski, M. (2015, listopad). Context Effects on ‘Don’t Know’ Responding to Answerable and Unanswerable Questions, Psychonomic Society 56th Annual Meeting, Chicago, USA.

Krogulska, A. i Niedźwieńska, A. (2015, sierpień). The role of time delay in memory conformity, 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Pafos, Cypr.

Czarnek, G., Krogulska, A., Schwertner, E., Szwarc, A. i Zaremba, D. (2013, lipiec). The Relationship Between Need For Cognitive Closure and Resolution of Cognitive Conflicts, Motivation in Social Contexts: Theory and Practice, Kraków, Polska.

Krogulska A. i Świątek-Brzezińska, B. (2013, czerwiec). Memory conformity as a threat for witness testimony accuracy, 6th Cracow Conference of Psychology and Law “When a lawyer needs a psychologist? When a psychologist needs a lawyer?”, Kraków, Polska

Uczestnictwo

10th Global Young Scientists Summit (GYSS) (2022, styczeń) - reprezentantka Uniwersytetu w Warwick podczas interdyscyplinarnego szczytu naukowego poświęconego chemii, fizyce, medycynie, matematyce, informatyce i inżynierii. Podczas szczytu prelegentami byli laureaci Nagrody Nobla, Nagrody Turinga i Medalu Fieldsa, Singapur – konferencja online.

2022 – 2023    Członek zespołu badawczego w grancie badawczym: Transforming the face of learning – the development and assessment of a groundbreaking on-line learning platform for GCSE science TS/W015021/1 sfinansowanym przez Technology Strategy Board (kierowniczka projektu: Julie Hadwin), Uniwersytet w Birmingham.

2016 – 2021    Kierowniczka w grancie badawczym: W jakich okolicznościach efekt konformizmu pamięciowego ma pozytywne konsekwencje? Czynniki zwiększające trafność relacji pamięciowej po interakcji z partnerem (2016/21/N/HS6/02953) sfinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Jagielloński

2015 – 2017    Członek zespołu badawczego w grancie badawczym: ‘Don’t Know’ Responding to Answerable and Unanswerable Questions 2013/09/B/HS6/02642 sfinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu: Maciej Hanczakowski), Uniwersytet w Cardiff, Uniwersytet Jagielloński

2014 – 2015    Członek zespołu badawczego w grancie badawczym: On the track of memory strategies of remembering Jewish culture in Galicia DEC2012/07/B/HS3/03464 sfinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu: Jacek Nowak), Uniwersytet Jagielloński

2022 – 2023    Przeprowadzenie kursu Warsztat badawczy w praktyce: metody kwestionariuszowe dla studentów trzeciego roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

2019 – 2020    Przeprowadzenie konwersatorium Psychology and the Law dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich psychologii na Uniwersytecie w Warwick

2018 – 2021    Opieka promotorska (razem z prof. Elizabeth Maylor) nad projektami badawczymi studentów trzeciego roku studiów licencjackich (11 projektów) oraz drugiego roku studiów magisterskich (2 projekty) na Uniwersytecie w Warwick

2018 – 2020    Prowadzenie warsztatów z przedmiotu Psychology of memory dla studentów pierwszego roku psychologii na Uniwersytecie w Warwick

2018 – 2019    Wolontariat polegający na prowadzeniu tutorialu dla uzdolnionych uczniów szkół średnich w ramach programu Pierwszy Tutor Collegium Invisibile oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci; regularne spotkania co dwa tygodnie z podopiecznymi i opieka nad projektami badawczymi

2017 – 2018    Przeprowadzenie warsztatów Trening pamięci dla osób powyżej 60-go roku życia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 – 2017    Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Psychologia poznawcza dla studentów drugiego roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

2014 – 2017    Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Psychologia osobowości dla studentów drugiego roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

2014                Uczestniczka Szkoły Letniej Collegium Invisibile, przeprowadzenie dwunastogodzinnych warsztatów O zapominaniu i zniekształceniach pamięci przeznaczonych dla absolwentów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i laureatów olimpiad przedmiotowych

2013                Uczestniczka Szkoły Letniej Collegium Invisibile, przeprowadzenie dwunastogodzinnych warsztatów Kiedy pamięć zawodzi, kiedy człowiek kłamie. Psychologiczne problemy związane z wiarygodnością wypowiedzi przeznaczonych dla absolwentów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

2012                Uczestniczka Szkoły Letniej Collegium Invisibile, przeprowadzenie dwunastogodzinnych warsztatów O zapominaniu i zniekształceniach pamięci przeznaczonych dla absolwentów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

2021                Department of Psychology PhD Student Publication Award 2021 – nagroda przyznana za artykuł naukowy prezentujący wyniki eksperymentów przeprowadzonych w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Warwick

2021                Psychonomic Society Graduate Conference Award – nagroda za najlepsze zgłoszenie konferencyjne przyznawana doktorantom na międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się cyklicznie w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie

2018                EU Chancellor’s Scholarship – stypendium rektora na Uniwersytecie w Warwick, pokrywające czesne i koszty utrzymania na 3,5 roku

2014                Nagroda im. Prof. Jerzego Perzanowskiego za Najlepsza Pracę Magisterską z Zakresu Kognitywistki

2013                Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla studentów za wybitne osiągnięcia       naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron