Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł śp. prof. dr hab. Jan Strelau

Zmarł śp. prof. dr hab. Jan Strelau

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Prof. dr. hab. Jana Strelaua - wybitnego polskiego psychologa, którego prace ukształtowały i wciąż kształtują wiele pokoleń psychologów.

 

Główny obszar zainteresowań Profesora Jana Strelaua koncentrował się na badaniach nad temperamentem - Profesor był autorem Regulacyjnej Teorii Temperamentu i współautorem inwentarza Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, który został zaadaptowany do wielu wersji językowych. Jego liczne osiągnięcia na polu naukowym i działalności społecznej zostały docenione prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami – zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi – otrzymał m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Life-Time Achievement Award przyznanej przez European Association of Personality Psychology, Nagrodę Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze, Nagrodę Fundacji Alexandra von Humboldta za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością. Profesor Jan Strelau był autorem licznych prac naukowych, w tym monografii i podręczników, które stanowią kompendium wiedzy nt. temperamentu i osobowości.

 

Niezwykła osobowość Profesora, oddanie nauce, dzielenie się wiedzą, otwartość i wspieranie innych naukowców stanowiły i będą stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń.

Cześć Jego pamięci!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron