Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie Dyrekcji IPS

Dyrekcja Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w pełni solidaryzuje się z wyrażonym stanowiskiem całej społeczności IPS UJ. Wyrażamy sprzeciw wobec wypowiedzi wycelowanych w społeczność LGBT+, wypowiedzi dehumanizujących, pogardliwych, cynicznych i dzielących ludzi na lepszych i gorszych. Jednocześnie zdecydowanie popieramy stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 18 czerwca br., zawierające apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne. Zależy nam na promowaniu tolerancji, szacunku i akceptacji każdego człowieka bez względu na jego orientację seksualną, narodowość, kolor skóry czy status społeczny.

Dyrekcja IPS UJ wraz ze społecznością Studentów, Absolwentów i Pracowników Instytutu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron