Zebrania Naukowe

Serdecznie zapraszamy na zebrania naukowe
w
Instytucie Psychologii Stosowanej UJ

Zebrania odbywają się w podanych poniżej terminach, w IPS,
ul. Łojasiewicza 4,
sala konferencyjna 1.321,
godzina 13:00 - 15:00

10 października 2018 dr hab Sławomir Śpiewak Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
6 czerwca 2018

mgr Martyna Sekulak

mgr Róża Szafranek

Prezentacja projektów prac doktorskich
16 maja 2018

mgr Maciej Pasowicz

mgr Magdalena Adamczyk-Banach

Prezentacja projektów prac doktorskich
25 kwietnia 2018

mgr Koryna Lewandowska

mgr Barbara Wachowicz-Sikora

Prezentacja projektów prac doktorskich
21 marca 2018 dr Klaudia Szklarczyk-Smolana Neurobiologiczne mechanizmy radzenia sobie ze stresem - badania w modelu zwierzęcym oraz z udziałem ludzi
17 stycznia 2018 dr Anna Jaklik Uwarunkownia zaufania w relacji przełożony-podwładny
20 grudnia 2017 mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal Psychologia niechcianych prezentów
22 listopada 2017 dr Katarzyna Stasiuk Spostrzeganie ekspertów
18 października 2017 mgr Bartosz Bohaterewicz Róznice w hohmogeniczności regionalnej,spoczynkowej aktywności mózgu,u pacjentów z diagnozą schizofrenii posiadających myśli samobójcze
14 czerwca 2017 dr Szczepan Grzybowski Korelaty mózgowe przetwarzania przymiotników emocjonalnych - projekt badań EEG
19 kwietnia 2017 mgr Patrycja Siemiginowska Wpływ dziennej aplikacji światła iebieskiego na pobudzenie w zależności od chronotypu i typu okołodobowego
15 marca 2017 dr Bartosz Wojciechowski Perspektywy wykorzystania kwantowego modelu pradopodobieństwa w badaniach psychologicznych
 18 stycznia 2017 mgr Anna Stach-Borejko
Relacje pomiędzy procesami poznania dotyczącymi percepcji i przetwarzania informacji a wymiarami osobowości, empatią i inteligencją emocjonalną
 
21 grudnia 2016 dr Jarosław Lelonkiewicz


Wpływ mechanizmów produkcji języka na zdolność do przewidywania nadchodzących treści

16 listopada 2016 dr Paweł Strojny  Imitacja stanu psychologicznego uczestników akcji ratunkowcyh w ramach projektu "Symulator katastrof zbiorowych". Założenia teoretyczne, kierunki badań i dylematy
19 październik 2016 mgr Mateusz Polak

 

„Dezinformacja, eksperymentalne rynki finansowe i racjonalność decyzji"

15 czerwca 2016 dr Anna Czarna
"Narcyzm a funkcjonowanie społeczne"
 

18 maja 2016

dr Bogusława Piasecka


„Przywództwo w organizacjach przymusowych. Prezentacja projektu badawczego"

20 kwietnia 2016

mgr Małgorzata Haller de Hallenburg


„Wpływ sposobu pisania na trwałość efektów uczenia się"

16 marca 2016

dr hab. Bernadetta Izydorczyk


"Typy psychologiczne i obraz własnego ciała
w zaburzeniach odżywiania"

 

20 stycznia 2016

mgr Justyna Janik


"Na jakie sposoby może wpływać na nas niebieskie światło? Podstawowe założenia i hipotezy projektu Blue Light"

16 grudnia 2015

 

 

18 listopada 2015

dr Eliza Krzanowska


„Ból przewlekły a zaburzenia funkcji poznawczych"

 

21 października 2015

 

dr Iwona Sikorska


"Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w XXI wieku"

 

26 czerwca 2015 dr Krystyna Golonka "Wypalenie zawodowe z perspektywy badań kwestionariuszowych i badań EEG"

20 maja 2015

Leszek Szafrański
(kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej)


"Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego - funkcjonalność, wprowadzanie danych, prawa autorskie"

22 kwietnia 2015

dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ

dr Kinga Tucholska


"Związek perspektyw postrzegania czasu i hierarchii wartości z satysfakcją z życia - międzykulturowe porównanie (Polska – Kenia - Meksyk)"

18 marca 2015


dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska

"Psychologia przyjemności."

21 stycznia 2015

dr hab. Ryszard Stach, prof. UJ


"Co psychika (psychologia) zawdzięcza neuronom lustrzanym. Zjawisko odzwierciedlenia."


17 grudnia 2014

 

dr Agnieszka Trąbka,

dr Monika Wasilewska

"Psychospołeczne aspekty Świąt"

19 listopada 2014

dr hab. Joanny Trzópek


„Etyczny mózg. Czy należy bać się naturalizacji etyki?"


22 października 2014

 

„Sprawozdania z wydarzeń naukowym Pracowników IPS"

25 czerwca 2014

Ewa A. Rozkosz


"Częściej mnie widzą, częściej mnie cytują -
jak zwiększyć widoczność swoich publikacji?"

21 maja 2014

 

dr Jan Przewoźnik


"Psychologia myślenia i podejmowania decyzji.
Model dziewięciu wskaźników".

 

30 kwietnia 2014

 

prof. dr hab. Tadeusz Marek


"Perspektywy współpracy międzynarodowej; refleksje z wizyty
w uniwersytetach
Nowej Zelandii i Japonii
"

 

26 marca 2014

 


dr Piotr Słowik
z zespołem Zakładu  Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii:

 

"Wybrana problematyka badań Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii IPS UJ. Zasoby i dyspozycje człowieka w radzeniu sobie z sytuacją trudną"

26 lutego 2014

 

dr hab. Sławomir Śpiewak


"Czy psychologia musi być sexy? Problem replikowalności badań w psychologii"

 

29 stycznia 2014

 


dr hab. Przemysław Piotrowski
dr Stefan Florek (Zakład Kognitywistyki UJ)
dr Kinga Tucholska,
dr Bożena Gulla

 

 

"Narracje przestępcze - koncepcja i jej możliwe zastosowania"

 

 

„Orientacja temporalna a potencjał readaptacyjny skazanych"