Projekty Badawcze

"Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia" - grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (2006-2009) - kierownik projektu:  prof. dr hab. Tadeusz Marek.

 

„Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii" - grant MNiSzW Nr N N106 283935 (2008-2011) - kierownik projektu:    dr Magdalena Fąfrowicz.

 

„Negacja w kontekście kompetencji komunikacyjnej, procesów poznawczych i wywierania wpływu. Badania nad przetwarzaniem negacji zdaniowej, performatywnej i wykorzystywanej w dyrektywach"; grant MNiSzW Nr N N106 133136 (2009-2012), kierownik: dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ.

 

„Systemy detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka: określenie okołodziennej stabilności/zmienności wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu w stanie chronicznego deficytu snu. Symultaniczne badanie technikami dEEG i okulografii", koordynator projektu: prof. dr hab. Tadeusz Marek, projekt finansowany z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS (2011/01/B/HS6/00446), 2011-2014.

 

„Cechy temperamentalne a zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody - badanie dEEG oraz fMRI", koordynator projektu: dr Justyna Mojsa-Kaja, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 1 (panel HS), 2013-2017.

 

„Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka", koordynator projektu oraz kierownik Zespołu Fotobiofizycznego: prof. dr hab. Tadeusz Sarna, kierownik Zespołu Neurofizjologicznego: prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski, kierownik Zespołu Neuropsychologicznego: prof. dr hab. Tadeusz Marek, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Symfonia 1, 2013-2018.

 

„Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI", koordynator projektu: dr Magdalena Fąfrowicz, partner/koordynator zagraniczny: prof. Patricia Reuter-Lorenz (University of Michigan, Stany Zjednoczone), finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Harmonia 4 (panel HS), 2014-2016.

 

„Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficznych półkulowo, senność i nastrój", kierownik projektu: dr hab. Irena Iskra-Golec, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS 5 (panel HS), 2014-2016.

 

"Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG", kierownik projektu: dr Krystyna Golonka - finansowanie z budżetu NCN, otrzymane w ramach konkursu SONATA (panle HS), 2014-2017.
 

"Rola fazowej aktywności katecholamin w przyśrodkowej korze czołowej w poszukiwaniu kokainy", UMO-2014/13/B/NZ4/00146 kierownik projektu dr Wojciech Solecki, realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, OPUS 7, 2015-2018.
 

"Temperamentalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne", kierownik projektu: dr Kinga Tucholska, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 5 (panel HS), 2016 - 2021.