University of Central Florida

University of Central Florida, Orlando, USA – Department of Industrial Engineering and Management Systems (2012-2017) - współpraca w obszarze badań nad mechanizmami monitorowania i identyfikacji błędów ludzkich z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod badania aktywności mózgu.

Realizowane dotychczas projekty w ramach podjętej współpracy:

- "The EOG and dEEG performance monitoring and error processing due to multi task workload, fatigue, chronotype and sleep deficit"

- współorganizowanie konferencji STHESCA 2011 - International Conference on Science, Technology, Higher Education, and Society in the Conceptual Age, Kraków, 5-7.07.2011

- prace nad przygotowaniem konferencji AHFE 2014 - 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Kraków 19-23.07.2014