Wyszukiwarka pracowników

Proszę wpisać nazwisko wyszukiwanej osoby.

Władze

Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej

dr hab. Bernadetta Izydorczyk

e-mail:
bernadetta.izydorczyk@uj.edu.pl

Dyżury:

Telefon: (12) 664 57 36
              (12) 664 55 51

 

 

 

 

 

 

Z-ca dyrektora ds. dydaktyki

dr Bożena Gulla

e-mail:
bozena.gulla@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 61

 

 

 

 

 

 

Z-ca dyrektora ds. ogólnych

dr Krystyna Golonka

e-mail:
krystyna.golonka@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon: (12) 664 55 46

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Instytutu

prof. dr hab. Tadeusz Marek

e-mail:
marek@uj.edu.pl

Telefon:
(12) 664 56 44

Sekretarz naukowy

dr Agnieszka Trąbka

e-mail: agnieszka.trabka@uj.edu.pl

Telefon: (12) 664 56 62