Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków, pragnących poszerzyć swoje wykształcenie o wiedzę z psychologii kryzysu. Prowadzone kursy przekazują zarówno wiedzę, jak i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania i oceny kryzysu (w tym także kryzysów rozwojowych i związanych z procesami wypalenia zawodowego), szacowania podstawowych zasobów człowieka (sposób komunikowania się, style podejmowania decyzji) oraz strategii świadczenia pomocy i interwencji, zarówno w modelu pracy indywidualnej, jak i pracy z rodziną czy oddziaływań w społeczności. Zajęcia mają na celu także poprawę podstawowych umiejętności komunikacyjnych uczestników, zrozumienie mechanizmów konfliktów międzyludzkich, identyfikowanie przyczyn trudności w radzeniu sobie z nimi, poznanie sprawdzonych technik rozwiązywania konfliktów, praktyczne zapoznanie się z wybranymi paradygmatami prowadzenia negocjacji.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Program obejmuje 240 godzin realizowanych w ciągu dwóch semestrów.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że studia nie uprawniają do posługiwania się tytułem psychologa.

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej we współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego proponuje kontynuację rozwoju własnych kompetencji zawodowych dla wszystkich, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej, poprzez włączenie się w procedurę uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, której celami są:

  • Budowanie lokalnych sieci interwencji kryzysowej, opartych na współpracy interwentów ze służbami emergencyjnymi
  • Zwiększenie dostępu obywateli do adekwatnej interwencji kryzysowej, bezpośrednio po narażeniu na traumę, czy także w toku traumatyzującego wydarzenia
  • Upowszechnienie interwencji środowiskowej, uwzględniającej polityczne i społeczne mechanizmy, powstrzymującej wtórną wiktymizację ofiar przestępstw i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
  • Wypracowanie spójnej kultury pracy interwentów kryzysowych i działanie na rzecz aktywizacji środowiska w kierunku uruchomienia procesu przygotowań do ustanowienia docelowo ustawy o zawodzie interwenta kryzysowego

Rekrutacja na studia podyplomowe

„KRYZYSY PSYCHOLOGICZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA"
została zawieszona do odwołania.

Kolejność złożenia podań.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna nadesłanych dokumentów.

Dokumenty należy wysyłać drogą listowną na adres:

Instytut Psychologii Stosowanej

ul. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

z dopiskiem „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa".

Istnieje możliwość bezpośredniego dostarczenia dokumentów do skrzynki Studiów Podyplomowych Instytutu Psychologii Stosowanej.

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podanie do kierownika Studiów Podyplomowych z motywacją wyboru Kierunku
  • dwie fotografie

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni w ramach kontaktu indywidualnego po zamknięciu procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie prosimy kandydatów o podawanie swoich adresów poczty elektronicznej, gdyż będzie to podstawowy kanał komunikacji pomiędzy Instytutem a słuchaczami studiów.

15

Opłata za dwa semestry wynosi 4 800 zł.

dr Piotr Passowicz

 

Studia podyplomowe zawieszone do odwołania.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron