Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie IV rok

Psychologia stosowana

 • dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ - Obraz ciała - psychologiczne i socjokulturowe uwarunkowania postaw wobec ciała - norma i patologia-WZ.IPS-455/IV1920ps
 • dr hab. Józef Maciuszek, prof.UJ - Psychologia społeczna i komunikacja interpersonalna -WZ.IPS-405/IV1920ps
 • dr hab. Przemysław Piotrowski,prof.UJ - Psychologia przestępczości-WZ.IPS-498/IV1920ps
 • dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ - Psychologia wpływu społecznego-WZ.IPS-426/IV1920ps
 • dr hab. Antoni Wontorczyk, prof.UJ - Człowiek w relacjach społecznych-WZ.IPS-402/IV1920ps
 • dr Iwona Sikorska - Rozwojowe znaczenie kryzysu. Kryzysy punktualne i niepunktualne-WZ.IPS-557/IV1920ps
 • dr Katarzyna Sitnik-Warchulska - Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży -WZ.IPS-556/IV1920ps
 • dr Piotr Słowik - Zasoby psychologiczne i radzenie sobie w rożnych zaburzeniach klinicznych (psychopatologicznych) - WZ.IPS-511/IV1920ps
 • dr Katarzyna Stasiuk - Dlaczego diabeł ubiera się u Prady? - czynniki wpływające na podejmowanie decyzji konsumenckich - WZ.IPS-503/IV1920ps
 • dr Paweł Strojny - Relacje społeczne w kontekście nowych technologii - WZ.IPS-558/IV1920ps
 • dr Agnieszka Trąbka - Psychologia miejsca. Miejsce – społeczność – tożsamość - WZ.IPS-501/IV1920ps
 • dr Kinga Tucholska - Psychologia osobowości - WZ.IPS-452/IV1920ps
 • dr Bartosz Wojciechowski - Psychologiczne uwarunkowania i mechanizmy oceny zeznań - WZ.IPS-559/IV1920ps

Neuropsychologia i neurokognitywistyka

 • dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ - Doświadczenie hedoniczne - WZ.IPS-555/IV1920nn
 • dr hab. Joanna Trzópek - Psychologia moralności i funkcjonowania osobowości w kategoriach nacechowanych moralnie, oraz w sytuacjach psychologicznie trudnych.-WZ.IPS-561/IV1920nn
 • dr Stefan Florek - Psychologia moralności- ujęcie interdyscyplinarne -WZ.IPS-560/IV1920nn

Seminaria magisterskie V rok

Stacjonarne

 • prof. dr hab. Tadeusz Marek -
 • dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ - Obraz ciała - psychologiczne i socjokulturowe uwarunkowania postaw wobec ciała - norma i patologia-WZ.IPS-455/IV1819/st
 • dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ - Chronopsychologia - psychologia czasu - WZ.IPS-538/IV1819/st
 • dr hab. Józef Maciuszek, prof.UJ - Psychologia społeczna i komunikacja interpersonalna - WZ.IPS-405/IV1819/st
 • dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ - Psychologia wpływu społecznego - WZ.IPS-426/IV1819/st
 • dr hab. Antoni Wontorczyk, prof.UJ - Człowiek w relacjach społecznych - WZ.IPS-402/IV1819/st
 • dr Konrad Banicki - Psychologia w kontekście interdyscyplinarnym - WZ.IPS-534/IV1819/st
 • dr Krzysztof Gerc - Doświadczenie niepełnosprawności w perspektywie rozwoju człowieka - WZ.IPS-535/IV1819/st
 • dr Krystyna Golonka - Neuropsychologiczne aspekty stanów zmęczenia i wyczerpania - WZ.IPS-456/IV1819/st
 • dr Bożena Gulla -Psychologia sądowa i penitencjarna - WZ.IPS-428/IV1819/st
 • dr Bogusława Piasecka - Psychologiczne funkcjonowanie rodziny w kontekście zmian kulturowych i środowiskowych - WZ.IPS-533/IV1819/st
 • dr Mateusz Polak - Podejmowanie decyzji oraz psychologia ekonomiczna - WZ.IPS-541/IV1819/st
 • dr Wojciech Solecki - Neurobiologiczne podstawy zachowania - WZ.IPS-537/IV1819/st
 • dr Monika Wasilewska - Rodzina, wsparcie czy utrudnienie w zadaniach rozwojowych - WZ.IPS-461/IV1819/st

Niestacjonarne

dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ - Człowiek w relacjach społecznych - WZ.IPS-528/IV1819/nw

dr hab. Tadeusz Ostrowski, prof. KAAFM - Psychologia zdrowia - WZ.IPS-532/IV1819/nw

dr hab. Ryszard Stach, prof KAAFM - Psychologia społeczna, psychologia w zarządzaniu oraz psychologia moralności - WZ.IPS-529/IV18/19nw

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron