Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moduły specjalizacyjne

Moduły Specjalizacyjne w r.a. 2019/2020

PROPOZYCJA MODUŁÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA IV i V ROKU

Ilość miejsc na module: 21

 

Moduły zostaną uruchomione po zapisaniu się 15 studentów. Jeśli zapisze się mniejsza liczba, moduł nie zostanie uruchomiony, a osoby zapisane będą musiały przepisać się na wolne miejsca na innych modułach.

Zajęcia dla studiów stacjonarnych, psychologia stosowana:

Tytuł modułu

Semestr

Kierownik modułu

Ilość Miejsc

Kod Przedmiotu

Model integracyjny w psychoterapii I dr Anna Kopczyńska-Tyszko 21 WZ.IPS-82/IV-V/st
Psychologia pracy i biznesu II dr hab. Antoni Wontorczyk,prof UJ 21 WZ.IPS-486/IV-V/s
Psychologia rehabilitacji I dr Krzysztof Gerc 21 WZ.IPS-251/IV-V1314s
Psychologia sądowa I dr Bożena Gulla 21 WZ.IPS-74/IV-V1314s

Psycholog wobec problemów rodziny

I

 

dr Monika Wasilewska

 

21

WZ.IPS-212/IV-V/st

Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi I dr hab.Józef Maciuszek,prof.UJ 21

WZ.IPS-247/IV-V1314s

Psychologia i projektowanie środowiska I dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof UJ 21 WZ.IPS-433/IV-V/st
Komunikacja marketingowa i PR I dr Katarzyna Stasiuk 21 WZ.IPS-249/IV-V/st
Psychologia pieniądza, inwestycji i gospodarki I dr Mateusz Polak 21 WZ.IPS-465/IV-V/st
Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości I dr Iwona Sikorska 21 WZ.IPS-432/IV-V/st
Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, terapeuta, biegły sądowy. I dr Piotr Słowik 21 WZ.IPS-219/IV-V/st
Psychodietetyka I dr Bożena Gulla 21 WZ.IPS-518/IV-Vst
Psycholog w zespole terapeutycznym - całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii I dr n med Agnieszka Lelek 21 WZ.IPS-487/IV-Vst
Kliniczna psychologia zdrowia II dr Natalia Majkowska 21 WZ.IPS-571/IV-Vst

 

Zajęcia dla studiów stacjonarnych, neuropsychologia i neurokognitywistyka:

Marketing  i  neuromarketing I dr Anna Bereś 21 WZ.IPS-469/IV-Vnn
Neuronauka a neuropsychologia I

 

dr Bogusława Bober-Płonka

21 WZ.IPS-187/IV-Vnn

 

 

Zajęcia dla studiów niestacjonarnych v rok:

Psychologia pracy i biznesu I dr hab Antoni Wontorczyk, prof UJ 21 WZ.IPS-486/IV-Vnw

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron