Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla magistrantów

Wszystko co powinieneś wiedzieć przed złożeniem pracy magisterskiej!

Wersja z nowymi zmianami! Proszę się zapoznać.

Ankieta Biura Karier www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz,

od 21.06.2016 ankietę należy wypełniać w USOSweb (wydrukowaną proszę złożyć w sekretariacie)

Wzór strony tytułowej: PDF Word
 

Informacja o dacie oraz godzinie obrony pracy magisterskiej dostępna jest dla każdego absolwenta indywidualnie w APD.

Odpis dyplomu w języku obcym

Szanowni Państwo,

wniosek o odpis dyplomu

NOWY wniosek o odpis dyplomu obowiązujący dla osób broniących się po 1 października 2019r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 r. nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, uprzejmie informuję, iż nastąpiły istotne zmiany w zakresie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych:

1) na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy (w dowolnej liczbie) w tłumaczeniu na następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski. Przestaje obowiązywać zasada, iż uczenia wydaje dodatkowy odpis w tłumaczeniu tylko na 1 wybrany język (wzór nowego wniosku o wydanie odpisów w załączeniu). Za każdy odpis pobierana jest opłata w wysokości 40 zł

Przypominamy, iż zgodnie z Pismem okólnym nr 8 Rektora UJ z 21 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski odpisy drukowane są poprzez system USOS.

2) na wniosek absolwenta uczelnia wydaje nie więcej niż 3 odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Suplement, tak jak dotychczas, wydawany jest bezpłatnie.

Wnioski, o których mowa, absolwent winien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Niezłożenie wniosku w określonym terminie wyklucza możliwość uzyskania wyżej wymienionych dokumentów w przyszłości

Powyższą zasadę stosuje się do wniosków złożonych od dnia 20 maja 2015r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron