Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla magistrantów

Pytania egzaminacyjne  dla specjalności "Psychologia stosowana"

Pytania egzaminacyjne  dla specjalności „Neuropsychologia i neurokognitywistyka”

 

Wzór strony tytułowej: PDF Word

W roku akademickim 2019/20 Studenci, którzy przygotowują prace dyplomowe i zamierzają przystąpić do obrony zobowiązani są do przestrzegania przepisów Regulaminu studiów UJ obowiązującego od dnia 01.10.2019 r.

1.Otwarcie systemu Archiwum Prac Dyplomowych
 Student, po zatwierdzeniu przez Promotora ostatecznej wersji tematu pracy,  zobowiązany jest przesłać do   sekretariatu do 15 kwietnia 2020r informacje dotyczące pracy dyplomowej:
    

2.Czynności związane z wprowadzeniem pracy do AP

www.ap.uj.edu.pl (Dane do logowania są takie same jak do USOSa)

a) Wprowadzenie słów kluczowych, streszczenie w języku polskim i angielskim oraz  tytułu w j. angielskim
b) Wgranie do systemu AP pracy ( w postaci pliku PDF, którego rozmiar nie powinien przekraczać 15 MB)
c) Wygenerowanie z systemu AP Oświadczenia o prawach autorskich


Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową tylko w wersji elektronicznej. Złożenie pracy dyplomowej odbywa się poprzez jej wprowadzenie jej do systemu AP.

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez Promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony,  jednak nie później niż do dnia 15 września 2020r

Zmiana wgranego pliku może zostać dokonana po odblokowaniu przez Promotora w systemie AP możliwości ponownego wprowadzenia pracy.

Praca wprowadzona przez Studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Promotor oraz Recenzent uzupełniają formularz recenzji  w systemie AP najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest Student, którego praca została  zatwierdzona przez Promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status: „5-praca gotowa do obrony”.


3. Dokumenty
Dokumenty do obrony należy złożyć w sekretariacie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do 30 września.


1) Oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP i podpisane.
2) Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych ( którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/20)  
3) Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom i suplement
(wraz z ich 2 odpisami tylko w j. polskim 60 zł lub dodatkowo 40 zł za jeden komplet  odpisu dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na j. angielskim)

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 DOKUMENTY W FORMIE SKANÓW NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES SEKRETARIATU.

4. Przed obroną Student zobowiązany jest:

a) Sprawdzić czy posiada wszystkie wpisy w systemie USOSweb.
b) Uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec UJ.
c) Zamknąć wszystkie konta w Bibliotekach UJ i laboratoriach.

Zgodnie z obowiązującymi wzorami dyplomów ukończenia studiów, od 01.10.2019 r. absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.

ZARZĄDZENIA
Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych
.


 Zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

 

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron