Erasmus+.MOST

Erasmus+

Instytutowy koordynator programu: mgr Patrycja Siemiginowska

 

W czasie dokonywania wstępnego wyboru kursów można skonsultować się z koordynatorem programu Erasmus+. Po dokonaniu wyboru, z kolei, należy zwrócić się do Dyrektora ds. dydaktycznych IPS przedstawiając projekt Learning Agreement (część Before the Mobility), a także wypełnione Oświadczenie i Załącznik do Oświadczenia.

Terminy II rekrutacji

 

17.09 – 07.10.2018 – czas trwania II rekrutacji

08 – 16.10.2018 – kwalifikacja studentów, przesłanie protokołów do DOSZ

17 – 31.10.2018 – przesłanie nominacji przez DOSZ, spotkania ze studentami, wysłanie aplikacji do uczelni zagranicznych, możliwość odwołania się od decyzji Komisji

 

Konkurs stypendialny programu Erasmus+ 2018/2019 w Instytucie Psychologii Stosowanej

 

Karta studenta Erasmus +

 

 Erasmus + Student Charter

 

 

Dear Exchange Students,

 

Welcome in the Institute of Applied Psychology!

To register for the courses in the Faculty of Management and Social Communication, please contact Ms Orchel at:

http://www.wzks.uj.edu.pl/studenci/english-courses

Should You encounter any troubles with USOSweb, please contact our staff in the International Student Office (http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/kontakty)

If You have any questions do not hesitate to ask!

MOST

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

 

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  

W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna , na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

 

 

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!

 

Ostatnie dni rekrutacji !!!

Erasmus Mundus Ianus

Zachęcamy do udziału w programie Erasmus Mundus - szczegóły w załącznikach

:Apply for the Erasmus Mundus Joint Master Degreein European Politics and Society (EPS)

zobacz również