Rekrutacja IPS

Informacje dla Kandytatów

Instytut Psychologii Stosowanej prowadzi pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: psychologia stosowana. Studia zostały ujęte w profilu praktycznym, gdyż w planie studiów położony jest duży nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych. Studenci rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na zajęciach treningowych i warsztatowych specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych.

Poza kanonem wiedzy ogólnopsychologicznej, teoretycznej, wybierają zajęcia specjalizacyjne, ujęte w tzw. profile psychologii stosowanej. W ramach profilu realizują ponad 300 godzin zajęć zgodnych z ich zainteresowaniami i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Każdy profil zawiera zajęcia terenowe (w klinikach, szpitalach, instytucjach i przedsiębiorstwach) oraz praktyki zawodowe. Aktualnie oferujemy następujące profile specjalizacyjne:

 • I. Psychologia sądowa i penitencjarna
 • II. Rodzina, wychowanie i kształcenie
 • III. Psychologia społeczna i komunikowania się
 • IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
 • V. Zdrowie i choroba
 • VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna
 • VII. Neuronauka i neuropsychologia

 

Absolwenci Instytutu Psychologii Stosowanej są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy zawodowej. Nabywają także umiejętności w zakresie prowadzenia pracy naukowej, współpracując z pracownikami naukowymi w zakresie różnych projektów badawczych, dzięki udziałowi w Kole Naukowym Pragma oraz uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez Instytut.

 

Jeśli chcesz zyskać pełne przygotowanie do pełnienia roli zaufania publicznego, jaką jest zawód psychologa – studiuj w Instytucie Psychologii Stosowanej!

 

 

Rekrutacja na kierunek psychologia

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich
 
 

 

 

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt
z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.:
(+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.:
(+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl, www.erk.uj.edu.pl

 

 

W Uniwersytecie Jagiellońskim jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia prowadzone są w ramach dwóch osobnych programów na dwóch wydziałach:

 • Psychologia na Wydziale Filozoficznym (ogólnoakademicki profil kształcenia),

 • Psychologia stosowana na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (praktyczny profil kształcenia).

Oba programy to jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów. Po ukończeniu każdego z nich studenci uzyskują tytuł magistra psychologii i posiadają takie same kwalifikacje zawodowe.

 

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK

 1. Odbiór legitymacji od 1 października  br.
   
 2. W połowie września br. - Zapisy na wykłady i do grupy ćwiczeniowych na rok akademicki
  Zapisy odbędą się poprzez stronę usosweb.uj.edu.pl
  Dokładne terminy będą podane w na stronie www.ips.uj.edu.pl,
   
 3. Studentów obowiązują deklaracje programowe!

  Po zapisaniu się na wszystkie przedmioty semestru zimowego i całoroczne- I roku w systemie USOSweb należy podpiąć przedmioty pod kod programu oraz pod kod etapu pierwszego roku

  *deklaracje na semestr zimowy  będą dostępne do wydruku w połowie października br. należy je złożyć u Starosty Roku

  Zapisy na przedmioty realizowane w semestrze letnim  - odbędą się w lutym br.
   
 4. Polecam zaglądać na naszą stronę Instytutu gdzie na bieżąco informujemy o ważnych sprawach studenckich.
   
 5. Na stronie www.dn.uj.edu.pl w zakładce STUDENCI znajduje się Regulamin studiów UJ
   
 6. Dane kontaktowe do sekretariatów znajdują się na www.ips.uj.edu.pl/administracja