Psychologia Transportu

Efekty Kształcenia

Absolwent ma wiedzę: w zakresie podstaw psychologii transportu, kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, metod prewencji i interwencji stresu pourazowego (PTSD), organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, funkcjonowania i stosowania testów i aparatury do badania kierowców zawodowych oraz kandydatów do tego zawodu. Zna i rozumie: psychologiczne i techniczne czynniki generujące ryzyko w ruchu drogowym, psychologiczne techniki tworzenia skutecznych programów promocyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań u jego uczestników, policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym w oparciu o najnowszą Ustawę o Ruchu Drogowym, zagadnienia  wpływu tzw. "zegara biologicznego" na sprawność funkcjonowania kierowcy, szczególnie, podczas prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych

Czas Trawania

2 semestry;

Zajęcia odbywają się w sobotę od godziny 9 do 18 i niedziele od godziny 9 do 13

Tryb Studiów

  • zaoczne (wykłady i ćwiczenia, praktyka)
  • zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę

Plan Studiów

Uzyskane Kwalifikacje

Wpis na listę (Marszałka Wojewódzkiego) psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami.

Rekrutacja

Rejestracja na studia odbywa się poprzez system ERK
na stronie www.erk.uj.edu.pl

 
 
 

kryteria i warunki kwalifikacji: Kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych.

wymagania wstępne: Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia

limit miejsc: min. 15 osób - max. 100 osób

TERMINY ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE -PSYCHOLOGIA TRANSPORTU 2018/19

termin zapisów przedłużony do 12.10.2018

tylko osobiście - kontakt

mgr Urszula Woźniak

psychtransportu17@gmail.com

pok.1.341

Wymagane dokumenty do zapisu na studia 

1.podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (wraz z oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada dyplomu, kserokopia wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tych studiów, wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyjęcia,

termin składania dokumentów: informacje dostępne na stronie www.erk.uj.edu.pl

 

Opłata

opłata za całość (w ratach semestralnych) - 4000 zł płatne w dwóch ratach po 2000 zł (pierwsza rata do 7 dni od daty wpisu na studia, druga rata do 15.02.2019)

Kierownik Studiów

dr hab. Antoni Wontorczyk

e-mail:
antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon:
(12) 664 55 63,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.357

Sekretariat

mgr Urszula Woźniak

e-mail:
psychtransportu17@gmail.com

Godziny przyjęć studentów:
soboty w terminach zjazdów 9:00-13:00

 

Telefon:
519 068 362, (12) 664 56 24

Pokój:
1.341