Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profile i Ścieżki Psychologii Stosowanej

Ścieżki Psychologii Stosowanej-dotyczy studentów, profil praktyczny

W Instytucie Psychologii Stosowanej realizowane są cztery ścieżki specjalizacyjne:

 1. Neuropsychologia

Ta ścieżka przygotowuje do specjalistycznego, nowoczesnego diagnozowania pracy mózgu oraz oddziaływań o charakterze usprawniania funkcji poznawczych i neurorehabilitacji.

 1. Psychologia kliniczna w biegu życia

Ta ścieżka obejmuje problematykę kliniczną dorosłych oraz dzieci i młodzieży, pozwala na nabycie umiejętności o charakterze pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz umożliwia wstępne przygotowanie do kształcenia w zawodzie psychoterapeuty.

 1. Psychologia życia społecznego

Ta ścieżka obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, psychologii pracy i biznesu, psychologii sądowej i umożliwia współpracę z odpowiednimi instytucjami życia publicznego.

 1. Badania naukowe w psychologii.

Ta ścieżka przygotowuje do prowadzenia badań naukowych w psychologii, zapoznaje z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i projektowaniem oraz ewaluacją pracy naukowej.

Student realizujący ścieżkę specjalizacyjną zobowiązany jest do wyboru zgodnego z charakterem ścieżki następujących zajęć: jednej Pracowni Fakultatywnej (20 godzin), jednego Modułu specjalizacyjnego (105 godzin), Warsztatów psychologii stosowanej (30 godzin) oraz Zajęć fakultatywnych specjalizacyjnych (dwóch wykładów monograficznych, 2x30 godzin).

Ponadto tematyka pracy magisterskiej powinna zawierać się w tematyce wybranej ścieżki (ale może być realizowana na różnych seminariach po uzgodnieniu z Promotorem), jak również warsztaty praktyczne (praktyka zawodowa, 100 godzin) lub obóz naukowy (60 godzin) winny być zgodne z charakterem ścieżki.

Oferta zajęć specjalizacyjnych fakultatywnych może się zmieniać zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz aktualnie realizowanymi w jednostce projektami pracowników.

Uwaga! Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest obowiązkowy. Można zrealizować więcej niż jedną ścieżkę specjalizacyjną.

Nadal pozostaje możliwość korzystania z zajęć spoza puli oferowanych przez Instytut Psychologii Stosowanej. W takim przypadku o zakwalifikowaniu przedmiotu do ścieżki decyduje Koordynator ścieżki.

 

 

Przedmioty przypisane do poszczególnych ścieżek w r.a. 2023/2024

 1. Neuropsychologia

Koordynator: dr Szczepan Grzybowski

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Warsztaty psychofizjologiczne, dr Sz. Grzybowski
 • Psychologia przyjemności, dr hab. H. Kontrymowicz-Ogińska, prof UJ
 • Projektowanie badań w obszarze psychologii emocji – metody samoopisowe oraz psychofizjologiczne, mgr K. Głomb
 • Wyzwania i perspektywy współczesnej psychologii rehabilitacji, dr K. Gerc
 • Kontakt diagnostyczno-terapeutyczny z osobą z dysfunkcją CUN - rola i zadania neuropsychologa, dr B. Bober-Płonka
 • Neuromarketing – wprowadzenie – dr A. Bereś

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Neuronauka i neuropsychologia, dr B. Bober-Płonka
 • Psychologia rehabilitacji, dr K. Gerc

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Neuroscientific research: methods and results, dr Sz. Grzybowski
 • Neurobiologiczne podstawy uzależnień, dr W. Solecki
 • Posttraumatic stress disorder - neurobiology and treatment, dr K. Szklarczyk-Smolana
 • Neurolingwistyka, dr Sz. Grzybowski

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Warsztaty neurorehabilitacji, dr B. Bober-Płonka
 • Efektywne i nieefektywne strategie uczenia się – dr A. Krogulska
 1. Psychologia społeczna i komunikowania się

Koordynatorka: dr hab. Katarzyna Stasiuk

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Psychologia przyjemności – dr hab. H. Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ
 • Nowoczesne technologie a funkcjonowanie człowieka, dr A. Strojny
 • Companion Animal Psychology and Welfare, dr M.Kwiek
 • Work and family interface - scientific perspective, dr Patrycja Siemiginowska
 • Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne, dr K. Banicki
 • Rodzina-tu staje się człowiek, dr A. Ziółkowska
 • Psychologiczne i biologiczne podstawy związków miłosnych, dr B. Piasecka
 • Psychologia zeznań świadków, dr B. Gulla

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Komunikacja marketingowa i Public Relations, dr hab. K. Stasiuk
 • Psychologia i projektowanie środowiska, dr hab. H. Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ
 • Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, dr M. Polak
 • Psychologia pieniądza, inwestycji i gospodarki, dr M. Polak
 • Psychologia kryzysu klimatycznego, dr B.Gulla
 • Psychologia pracy i biznesu, dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ
 • Psychologia sportu, prof. J. Blecharz

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Psychospołeczne aspekty migracji dr A. Trąbka
 • Risk, money and decision making, dr M. Polak (oferta WZiKS)
 • The art of living. An interdisciplinary approach, dr K. Banicki
 • Komunikacja niedosłowna i pośrednia - mechanizmy przetwarzania i funkcje perswazyjne (metafory, ironia, presupozycje, pośrednie akty mowy), prof. dr hab. J. Maciuszek
 • Podstawy prawoznawstwa dla psychologów, dr B. Wojciechowski
 • Poznawanie osób w wieku rozwojowym w kontekście rodzinnym i szkolnym, dr I. Sikorska
 • Consumer behaviour, dr hab. K. Stasiuk

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób, dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, prof. dr hab. J. Maciuszek
 • Psychopatologia pracy i jej przeciwdziałanie, dr G.Wójcik
 1. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna

Koordynatorka: dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Między osobowością i charakterem, czyli psychologia, literatura i filozofia o różnicach indywidualnych, dr K. Banicki
 • Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne, dr K. Banicki
 • Ciało-zdrowie-choroba, dr I. Sikorska
 • Rodzina-tu staje się człowiek, dr A. Ziółkowska
 • Wyzwania i perspektywy współczesnej psychologii rehabilitacji, dr K. Gerc
 • Wprowadzenie do seksuologii, mgr Ł. Dudek
 • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Kontakt diagnostyczno-terapeutyczny z osobą z dysfunkcją CUN - rola i zadania neuropsychologa, dr B. Bober-Płonka

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Model integracyjny w psychoterapii, dr B. Piasecka
 • Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, psychoterapeuta, biegły sądowy, dr P. Słowik
 • Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii, dr n. med, A. Lelek
 • Psychodietetyka, mgr A. Grabowska
 • Psychologia sądowa, dr B. Gulla
 • Kliniczna psychologia zdrowia, dr N. Majkowska
 • Psychologia rehabilitacji, dr K. Gerc
 • Psycholog wobec problemów rodziny, dr M. Wasilewska
 • Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości, dr I. Sikorska
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych – dr S. Florek
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna – dr A. Bereś

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Introduction to the philosophy of psychiatry, dr K. Banicki
 • Posttraumatic stress disorder - neurobiology and treatment, dr K. Szklarczyk-Smolana
 • Neurobiologiczne podstawy uzależnień, dr hab. W. Solecki
 • Zaburzenia emocjonalne i funkcjonowania społecznego w okresie dzieciństwa i dorastania, dr K. Sitnik-Warchulska
 • Poznawanie osób w wieku rozwojowym w kontekście rodzinnym i szkolnym, dr I. Sikorska

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Mistrzowie psychoterapii,  dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Psychoterapia małżeństw i par, dr M. Wasilewska
 • Wprowadzenie do seksuologii klinicznej, mgr Ł. Dudek
 • Psychopatologia pracy i jej przeciwdziałanie, dr G. Wójcik
 • Sytuacje trudne w psychoterapii, dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Psychoterapia grupowa w paradygmacie psychodynamicznym i interpersonalnym, dr Z. Wajda
 1. Badania naukowe w psychologii

Koordynatorka: dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Projektowanie badań w obszarze psychologii emocji – metody samoopisowe oraz psychofizjologiczne
 • Neuromarketing – wprowadzenie – dr A. Bereś

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Projektowanie badań naukowych, analiza i interpretacja danych, dr B. Sikora-Wachowicz (dr A. Trąbka w zastępstwie)
 • Psychologia i projektowanie środowiska, dr hab. H. Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych – dr S. Florek

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

 • Podstawy prawoznawstwa dla psychologów, dr B. Wojciechowski
 • Neuroscientific research: methods and results, dr S. Grzybowski

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

 •  

 • Mistrzowie psychoterapii, dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Efektywne i nieefektywne strategie uczenia się – dr A. Krogulska

 • Psycholog w pracy badawczej – dr hab. K. Golonka,prof.UJ

 •  

 

Profile Psychologii Stosowanej- dotyczy studentów psychologii stosowanej

Drodzy Państwo!

Od roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Psychologii Stosowanej przedmioty fakultatywne (specjalizacyjne, do wyboru) zostały ujęte w grupy, nazwane PROFILAMI PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

W roku akademickim 2022/2023 proponujemy profile:

 • I. Psychologia sądowa i penitencjarna
 • II. Rodzina, wychowanie i kształcenie
 • III. Psychologia społeczna i komunikowania się
 • IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
 • V. Zdrowie i choroba
 • VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna
 • VII. Neuronauka i neuropsychologia

Każdy profil specjalizacyjny zawiera następujące formy zajęć, tematycznie związane z jego charakterem:

 1. Pracownia fakultatywna
 2. Moduł specjalizacyjny
 3. Wykład monograficzny
 4. Warsztaty psychologii stosowanej na V roku, związane z nabywaniem praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych
 5. Seminarium magisterskie      
 • Uwaga! Tematyka pracy magisterskiej powinna zawierać się w tematyce wybranego profilu (ale może być realizowana na różnych seminariach po uzgodnieniu z Promotorem)
 • W przypadku realizacji dwóch Profili, zajęcia w realizowanych Profilach nie mogą się powtarzać!
 • Druk zaświadczenia o ukończeniu profilu

Podjęcie decyzji o wyborze profilu specjalizacyjnego nie jest obligatoryjne.

 • Jeśli student weźmie udział przynajmniej w jednych zajęciach fakultatywnych (20 godzin), jednym module specjalizacyjnym (125 godzin), jednym wykładzie monograficznym (30 godzin), w warsztatach psychologii stosowanej (30 godzin), warsztatach praktycznych na V roku (100 godzin) lub obozie naukowym (60 godzin) oraz w seminarium magisterskim (120 godzin) z zakresu danego profilu (łącznie 385 - 425 godzin), otrzyma razem z dyplomem odpowiednie zaświadczenie o nabyciu wiedzy z zakresu danego profilu specjalizacyjnego.
 • Student może również nie dokonać wyboru i zapoznawać się z zagadnieniami z zakresu różnych profili specjalizacyjnych. Wówczas w sytuacji, gdy na zajęcia specjalizacyjne będzie większa liczba kandydatów, nie będzie kandydatem preferowanym. Nie otrzyma również dodatkowego zaświadczenia wraz z dyplomem.

Zapisy na zajęcia fakultatywne będą odbywały się za pośrednictwem systemu USOS.

Nadal pozostaje możliwość korzystania z zajęć spoza puli oferowanych przez Instytut Psychologii Stosowanej.

I. Psychologia sądowa i penitencjarna

Koordynator Profilu: dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ

Zadaniem tego działu zajęć fakultatywnych jest wstępne przygotowanie studentów do podjęcia współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia to uwarunkowania i profilaktyka zachowań dyssocjalnych, diagnozowanie sądowe i penitencjarne, opiniowanie sądowo - psychologiczne, psychologiczne aspekty resocjalizacji w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Psychologia zeznań świadków, dr B.Gulla, mgr B. Mazur
 • Psychologia penitencjarna, dr hab. P. Piotrowski, prof. UJ

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, terapeuta, biegły sądowy, dr P. Słowik
 • Psychologia sądowa,dr B.Gulla

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

 • Podstawy prawoznawstwa dla psychologów, dr B. Wojciechowski

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

 • Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń psychicznych i resocjalizacji przestępców, mgr Dominika Farley
 • Wprowadzenie do seksuologii klinicznej,mgr Ł. Dudek
 • Sytuacje trudne w psychoterapii,dr M.Kuleta-Krzyszkowiak

II. Rodzina, wychowanie i kształcenie

Koordynator Profilu: dr Iwona Sikorska

Problematyka zajęć, realizowanych w ramach profilu, stanowi studium ważniejszych zagadnień procesu wychowania i kształcenia, podjętych w kontekście funkcjonowania rodziny. Propozycje dydaktyczne profilu, rozpatrywane interdyscyplinarnie, odwołują się głównie do obszaru szeroko rozumianej psychologii rozwoju człowieka oraz psychologii rodziny, z jednoczesnym nawiązaniem do założeń psychologii pozytywnej. Problemy poddawane analizie odnoszą się również do procesów socjalizacji w przebiegu cyklu życia człowieka; do poczucia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich uwarunkowań. Profil podejmuje również kwestie dotyczące zasobów indywidualnych i kontekstowych, wpływających na proces kształtowania się tożsamości człowieka oraz efektywność jego edukacji.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Rodzina - tu staje się człowiek dr A. Ziółkowska
 • Psychologiczne i biologiczne podstawy związków miłosnych, dr B. Piasecka
 • Osoby wysoce wrażliwe, dr hab. K. Golonka, prof. UJ
 •  Work and family interface - scientific perspective, dr P.Siemiginowska
 •  (ANG) Companion Animal Psychology and Welfare, dr M.Kwiek

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Psychologia pełni życia. Okres starzenia się i starości, dr I. Sikorska
 • Psycholog wobec problemów rodziny, dr M. Wasilewska

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Konteksty, relacje i perspektywy psychologii edukacji dr K. Gerc
 •  The Art of Living. An interdisciplinary approach, dr K.Banicki

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Psychoterapia par i rodzin dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Psychoterapia par i małżeństw, dr M. Wasilewska
 • Wprowadzenia do seksuologii klinicznej, mgr Ł.Dudek
 • Rodzinny kontekst leczenia i rehabilitacji, dr M. Wasilewska

III. Psychologia społeczna i komunikowania się

Koordynator Profilu: dr Paweł Strojny

W ramach tego profilu proponujemy wielostronne spojrzenie na interakcje społeczne i funkcjonowanie człowieka w sytuacjach społecznych. Przykładem wszechstronnego i interdyscyplinarnego spojrzenia na wybrane interakcje społeczne może być zjawisko komunikowania, które będzie, w ramach różnych przedmiotów fakultatywnych, prezentowane od strony paradygmatu językoznawstwa, psycholingwistyki, psychologii perswazji i manipulacji, także od strony praktycznego zastosowania w marketingu medialnym i PR.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Praca i rodzina w życiu współczesnego człowieka, dr P. Siemiginowska
 • Nowoczesne technologie a funkcjonowanie człowieka, dr P. Strojny
 • Wartości w działaniu (VIA). Perspektywa psychologii pozytywnej, dr K. Tucholska
 • (ANG) Companion Animal Psychology and Welfare, dr M.Kwiek

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Komunikacja marketingowa i Public Relations, dr K. Stasiuk
 • Psychologia i projektowanie przestrzeni, dr hab. H. Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ
 • Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, dr M. Polak
 • Marketing i neuromarketing, dr A. Bereś
 • Psychologia kryzysu klimatycznego, dr B.Gulla

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Psychospołeczne aspekty migracji dr A. Trąbka
 • Szkodliwość wybranych poglądów na świat społeczny, dr hab. M. Parzuchowski, prof. SWPS
 • Risk, money and decision making, dr M. Polak (oferta WZiKS)
 • The art of living. An interdisciplinary approach, dr K. Banicki
 • Komunikacja niedosłowna i pośrednia - mechanizmy przetwarzania i funkcje perswazyjne (metafory, ironia, presupozycje, pośrednie akty mowy), prof. dr hab.J.Maciuszek

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób, dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,prof dr hab.J.Maciuszek
 • Praktyczne podstawy psychologii sukcesu w biznesie,mgr A.Bartczak

IV. Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Koordynator Profilu: dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ

Współcześnie psychologia pracy próbuje ujmować funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy w sposób holistyczny, biorąc pod uwagę predyspozycje indywidualne osoby, otoczenie społeczne organizacji jaką jest zakład pracy, sposoby zarządzania tą organizacją a nawet uwarunkowania makroregionalne. Wszystkie te czynniki mają bowiem istotny wpływ na poczucie dobrostanu jednostki dla, której praca jest jednym z najważniejszych wymiarów społecznego funkcjonowania. Proponowany profil ma na celu przybliżyć studentom zagadnienia z tego obszaru w szczególności: problematykę motywacji i satysfakcji zawodowej, rozwoju własnej kariery zawodowej, metod selekcji i rekrutacji zawodowej, projektowania przestrzeni z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych a także budowania poprawnych relacji społecznych. Uczestnicy proponowanego profilu będą mogli również poznać metody pracy psychologów zatrudnionych w różnych organizacjach.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Praca i rodzina w życiu współczesnego człowieka, dr P. Siemiginowska
 • Osoby wysoce wrażliwe, dr hab. K. Golonka, prof. UJ
 • Work and family interface - scientific perspective, dr P.Siemiginowska

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Psychologia pracy i biznesu, dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ
 • Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, dr M. Polak

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Szkodliwość wybranych poglądów na świat społeczny, dr hab. M. Parzuchowski, prof. SWPS
 • Risk, money and decision making, dr M.Polak ( oferta WZiKS)

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Tranzycja na rynek pracy. Czyli jak we współczesnych warunkach skutecznie zaplanować karierę zawodową własną i innych osób dr hab. A. Wontorczyk, prof. UJ 
 • Praktyczne podstawy psychologii sukcesu w biznesie,mgr A.Bartczak
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,prof. dr hab. J.Maciuszek
 • Psychopatologia pracy i jej przeciwdziałanie, dr G.Wójcik

V. Zdrowie i choroba

Koordynator Profilu: dr Krzysztof Gerc

Przedmioty w profilu: Zdrowie i choroba dotyczą szerokiej problematyki psychologii zdrowia, neuropsychologii, rehabilitacji, psychologii chorego somatycznie, problemów pacjenta terminalnego i uzależnień lekowych. Celem zajęć jest przedstawienie bogatego zakresu wyników badań empirycznych oraz teorii wyjaśniających badania. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie do pracy z osobą mającą problemy zdrowotne, na różnym poziomie zaawansowania: od ryzyka wystąpienia choroby, poprzez diagnozę, leczenie i rehabilitację, do opieki w okresie terminalnym. Umiejętności te są przydatne psychologowi w pracowniach badań nad mózgiem, placówkach promocji zdrowia, na oddziałach szpitalnych (somatycznych, neurologicznych, odwykowych), w poradniach rehabilitacyjnych oraz w hospicjum.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Współczesna psychologia rehabilitacji, dr K. Gerc
 • Osoby wysoce wrażliwe, dr hab. K. Golonka, prof. UJ
 • Ciało, zdrowie, choroba, dr I. Sikorska
 • Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne, dr K. Banicki
 • Psychologia przyjemności,dr hab. H.Kontrymowicz-Ogińska, prof UJ

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Kliniczna psychologia zdrowia, dr N. Majkowska
 • Psychologia rehabilitacji dr K. Gerc
 • Psychodietetyka, dr D. Krzemionka – Brózda, mgr A. Grabowska
 • Psychologia kryzysu klimatycznego, dr B.Gulla

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Introduction to philosophy of psychiatry, dr K. Banicki
 • Neurobiologiczne podstawy uzależnień,dr W.Solecki

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Psychoterapia par i małżeństw,dr M.Wasilewska
 • Wprowadzenie do seksuologii klinicznej,mgr Ł. Dudek
 • Rodzinny kontekst leczenia i rehabilitacji, dr M.Wasilewska

VI. Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna

Koordynator Profilu: dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

Zadaniem profilu jest, w zgodzie z modelem biopsychospołecznym, zaoferowanie studentom możliwie najszerszego spojrzenia na problematykę normy i patologii, zaburzeń zachowania i pomocy psychologicznej, z uwzględnieniem wymiarów intrapsychicznego i interpersonalnego, poziomów: -mikro, -mezo i makrospołecznego oraz właściwych dla tego modelu współpracujących ze sobą subdyscyplin psychologicznych.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Między osobowością i charakterem, czyli psychologia, literatura i filozofia o różnicach indywidualnych, dr K. Banicki
 • Medytacja i uważność. Ujęcie interdyscyplinarne, dr K. Banicki
 • Wprowadzenie do seksuologii,mgr Ł. Dudek
 • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych,dr M. Kuleta-Krzyszkowiak

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Model integracyjny w psychoterapii dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 • Psycholog w szpitalu psychiatrycznym – diagnosta, psychoterapeuta, biegły sądowy, dr P. Słowik
 • Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii, dr n. med, A. Lelek

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Introduction to the philosophy of psychiatry, dr K. Banicki
 • Neurobiological bases of psychoterapy dr W. Solecki
 • Neurobiologiczne podstawy uzależnień, dr W.Solecki

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Mistrzowie psychoterapii,  dr M. Kuleta-Krzyszkowiak
 •  Psychoterapia małżeństw i par, dr M. Wasilewska
 • Wprowadzenie do seksuologii klinicznej, mgr Ł.Dudek
 • Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń psychicznych i resocjalizacji przestępców, mgr Dominika Farley
 • Psychopatologia pracy i jej przeciwdziałanie, dr G.Wójcik

VII. Neuronauka i neuropsychologia

Koordynator Profilu: dr Szczepan Grzybowski

W ramach profilu proponujemy wielokierunkowe spojrzenie na zagadnienia z obszaru psychologii i neuronauki. Realizowana będzie problematyka z zakresu neuronauki, psychologii biologicznej i eksperymentalnej oraz neuropsychologii klinicznej dotycząca relacji pomiędzy procesami funkcjonowania mózgu a zachowaniem w szczególności w obszarach: psychologii uzależnień, psychologii bólu oraz neuropsychologii klinicznej i psychoterapii. Szczególny akcent położony zostanie na metody i testy neuropsychologiczne oraz stosowanie ich w praktyce klinicznej oraz wstępne praktyczne przygotowanie do pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi.

PRACOWNIE FAKULTATYWNE:

 • Warsztaty psychofizjologiczne, dr Sz. Grzybowski
 • Psychologia przyjemności,dr hab. H.Kontrymowicz-Ogińska, prof UJ
 • Psychofizjologiczne metody pomiaru emocji w badaniach naukowych, mgr K.Głomb

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Neuronauka a neuropsychologia, dr B. Bober-Płonka
 • Marketing i neuromarketing, dr A. Bereś

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

 • Neurobiological bases of psychoterapy dr W. Solecki
 • Neuroscientific research: methods and results, dr Sz. Grzybowski
 • Neurobiologiczne podstawy uzależnień, dr W.Solecki
 • Posttraumatic stress disorder - neurobiology and treatment,dr K.Szklarczyk-Smolana (oferta dla specjalizacji Neuropsychologia)

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ:

 • Warsztaty z neuropsychologii, dr W. Solecki, dr B. Bober-Płonka
 • Warsztaty z neurorehabilitacji,dr B.Bober-Płonka( oferta dla specjalizacji Neuropsychologia-dostępna w miarę wolnych miejsc)

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron