Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Natalia Majkowska

dr Natalia Majkowska

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Pokój: 1.339

Dyżury

Telefon: 12) 664 56 27

e-mail: natalia.majkowska@uj.edu.pl

Ludzie nauki

Wizytówka w systemie USOSWeb

  • Zaburzenia zachowania i objawy psychopatologiczne w przebiegu zespołów otępiennych.
  • Zaburzenia funkcji poznawczych i ich rehabilitacja u osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
  • Psychoonkologia.
  • Psychologia starzenia się i starości.

Majkowska, N., Steuden, S. (2015). Psychologiczna analiza zachowania się osób z zespołem otępiennym na różnych etapach trwania choroby. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologi-czno - medyczna (tom 1) (437-455). Lublin: TN KUL.

Majkowska, N., Steuden, S. (2011). Poznawcze i behawioralne aspekty zespołów otępiennych u osób starszych. W: S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godnością (259-275). Lublin: KUL.

Majkowska, N., Steuden, S. Poziom funkcjonowania poznawczego a zaburzenia zachowania u osób z zespołem otępiennym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rehabilitacja neuropsy-chologiczna - konteksty teoretyczne i praktyka”, 13-14.05.2016, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Majkowska, N., Steuden, S. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem otępiennym               o zróżnicowanym poziomie sprawności funkcji poznawczych. The 21st Alzheimer Europe Conference - European solidarity without borders, 06.-08.10.2011., Warszawa.

Majkowska, N., Steuden, S. Jakość życia osób z zespołem otępiennym. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie - Medycyna w Psychologii, 23-24.09.2011, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

Zaangażowanie w badaniach dotyczących projektów:

1. „Wydatek energetyczny osób   w wieku podeszłym ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera jako integralny element oszacowania potrzeb energetycznych” luty-marzec 2011; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

2. „Program Integracji Społecznej” skierowany do osób starszych, maj-grudzień 2009; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy

  • Psychologia stresu (wykład)
  • Kliniczna psychologia zdrowia (wykład, warsztat)
  • Psychologia zdrowia i choroby (wykład)
  • Osobowość (konwersatorium)
  • Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej
  • (badanie osobowości – wykład)

Dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej (psycholog w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym, Hospicjum Domowym, Gabinecie Zdrowia Psychicznego) (2010-do chwili obecnej)

Szkolenie w zakresie Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (2011-2013)

Szkolenie specjalizacyjne z Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (2020-2024) 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron