Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Grzegorz Wójcik

dr Grzegorz Wójcik
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

 

Pokój: 1.358

Dyżury

Telefon:12 664 57 09 
e-mail:grzegorz.wojcik@uj.edu.pl  

Absolwent psychologii, spec. psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, asystent z dr w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Kierownik i główny wykonawca w projekcie Miniatura finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki odnoszącym się do wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę wśród pielęgniarek. Kierował badaniami dotyczącymi wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odnoszącymi się do psychospołecznych aspektów zdrowia polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii. Był zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy „Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities And Synergies (ATHLOS)” finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Autor publikacji w czasopismach naukowych m. in. „Frontiers in Psychiatry”, „Applied Research in Quality of Life”, „Journal of Clinical Nursing”, dotyczących tematyki wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych, w tym pielęgniarek, problematyki jakości życia i dobrostanu psychicznego. Prowadził zajęcia z psychologii na University of Limerick w Irlandii. Jego zainteresowania  naukowe koncentrują się wokół psychologii zdrowia pracowników, psychologii zdrowia i choroby oraz psychologii międzykulturowej, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego migrantów. Link do publikacji na ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Wojcik-2

.

 

The graduate of Psychology at SWPS University of Social Sciences and Humanities and Sociology at Jagiellonian University; currently he works at the Institute of Applied Psychology at Jagiellonian University. He was the principle investigator of research project funded by National Science Centre in Poland (Miniatura 5) concerning occupational burnout and work engagement among Polish nurses during the late wave of COVID-19 pandemic from the perspective of Job Demands-Resources (JD-R) Theory. His scientific interests refer mainly to occupational health psychology and health psychology. Additionally, he is interested in cross-cultural psychology, especially in terms of psychological well-being, mental health and acculturative stress among migrants. So far, he published in such scientific journals as „Frontiers in Psychiatry”, „Applied Research in Quality of Life”, as well as „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”. The link to his publications on ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Wojcik-2

· Psychopatologia pracy

· Psychologia zdrowia

· Praca a rodzina

· Psychologia kulturowa

 

 

         Publikacje naukowe (lata 2020–2023)

       Szczerbińska K., Barańska I., Kijowska V., Stodolska A., Wójcik G., Różańska A., Wójkowska-Mach J.                 (2023). Factors associated with burnout among hospital-based healthcare workers during the COVID-19             pandemic: A cross-sectional CRACoV-HHS study. Journal of Clinical Nursing,       doi: 10.1111/jocn.16654. ImpactFactor JCR w roku publikacji: 4.423. Liczba punktów MEiN: 100 

  • Stodolska A., Wójcik G., Barańska I., Kijowska V., Szczerbińska K. (2023). Prevalence of burnout among healthcare professionals during the COVID-19 pandemic and associated factors – a scoping review. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 36(1). doi: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.02007. Impact Factor JCR w roku publikacji: 1.828. Liczba punktów MEiN: 100

 

  • Wójcik G., Wontorczyk A., Barańska I. (2022). Job Demands, Resources and Burnout Among Polish Nurses During the Late Wave of COVID-19 Pandemic. The Mediating Role of Emotional Labour. Frontiers in Psychiatry. doi: 10.3389/fpsyt.2022.931391; Impact Factor JCR w roku publikacji: 5.435. Liczba punktów MEiN: 100

 

  • Wójcik G., Kniaziuk K., Zawisza K., Tobiasz-Adamczyk B., Grodzicki T. (2022). Internet Use for Instrumental Purposes in Relation to Quality of Life Among Elderly Females and Males in Poland. Mediating Effects of Loneliness and Social Support. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 35(2). doi: 10.13075/ijomeh.1896.01820; Impact Factor JCR w roku publikacji: 1.843. Liczba punktów MEiN: 100

 

  • Wójcik G., Zawisza K., Jabłońska K., Grodzicki T., Tobiasz-Adamczyk B. (2021). Transition out of Marriage and its Effects on Health and Health-Related Quality of Life Among Females and Males. COURAGE and COURAGE POLFUS-Population Based Follow-Up Study in Poland. Applied Research in Quality of Life, 1(16), s. 13 – 49. doi:  10.1007/s11482-019-09742-z; Impact Factor JCR w roku publikacji: 3.078. Liczba punktów MEiN: 70

 

  • Wójcik G. (2020). Polsko-norweskie spojrzenie na równość płci i jakość życia. Studia Socjologiczne, 2(237), s. 193 – 204. doi: 10.24425/sts.2020.132467. Recenzja z antologii: Gender Equality and Quality of Life. Perspectives from Poland and Norway. Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds.) Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, 322 s.

 

  • Wójcik G. (2020). Genderowe wizerunki opiekunów i opiekunek na łamach tygodników „Polityka” i „Do Rzeczy”. Analiza porównawcza. Przegląd Socjologiczny, 1(69), s. 107 – 135. doi: 10.26485/PS/2020/69.1/5. Liczba punktów MEiN: 40

· 2021–2022: grant w ramach konkursu Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki na badania wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę wśród pielęgniarek. Tytuł: Wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pielęgniarek w kontekście końcowej fazy pandemii COVID-19. Aplikacja modelu Wymagania w Pracy-Zasoby.

· 2020: grant w ramach konkursu SocietyNow! na badania społecznych skutków pandemii koronawirusa przyznany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł: W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację psychospołeczną i ekonomiczną studentów? Diagnoza i rekomendacje.

· 2020–2021: grant w ramach badań statutowych. Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia polskich migrantów poakcesyjnych zamieszkałych w aglomeracji londyńskiej.

· 2018–2019: międzynarodowy grant badawczy Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities And Synergies (ATHLOS) finansowany ze środków Unii Europejskiej - program Horyzont 2020.

10.2021–nadal: Całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii klinicznej, Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
10.2023 – nadal: Centrum Dobrej Terapii w Krakowie
04.2022 – nadal: Gabinet Psychoterapia Psychodynamiczna na Kazimierzu w Krakowie
06.2022–12.2022: Poradnia Zdrowia Psychicznego Centrum Medycznego „Maszachaba” w Krakowie
03.2024 - certyfikat z zakresu diagnozy spektrum autyzmu w praktyce klinicznej za pomocą narzędzia ADOS-2. Nr Certyfikatu: 24/058

Widok zawartości stron Widok zawartości stron