Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania dotyczące toku studiów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( link do dokumentu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl) ).

W związku z powyższym, mając na uwadze zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, należy wskazać, że wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów (np. podania o powtarzanie roku studiów, wpis po urlopie od zajęć czy wpis warunkowy), które dotychczas, z uwagi na ograniczenie funkcjonowania Uczelni mogły być składane przez studentów z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ, a także za pomocą systemu USOSweb (w przypadku Wydziałów korzystających z tej funkcjonalności). Odchodzimy więc od tymczasowych rozwiązań w zakresie składania podań przyjętych w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni i wracamy do sposobu wnoszenia pism / podań obowiązującego przed jego wprowadzeniem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron