INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Instytutu Psychologii Stosowanej na uroczystą Inaugurację nowego Roku Akademickiego, która odbędzie się w poniedziałek, 2 października o godzinie 13.30 w sali 0.103. Wykład inauguracyjny pod tytułem

„Marzenia i ich rola w życiu człowieka”

wygłosi zaproszony Gość, profesor dr hab. Roman Ossowski, wybitny specjalista z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej, który obecnie kieruje  Katedrą Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy. Zapraszamy szczególnie gorąco studentów I roku, ponieważ po wykładzie odbędzie się spotkanie z Opiekunem roku.

W związku z uroczystą inauguracja studenci pierwszego roku będą mieli w tym dniu usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach z Wychowania fizycznego.

Dyrekcja Instytutu Psychologii Stosowanej

Data opublikowania: 07.09.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Olszaniecki