Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych w IPS

Komunikat Komisji ds. Etyki Badań Naukowych IPS
 
Szanowni Państwo,
W związku z powołaniem Zarządzeniem Rektora nr 138 z dnia 14 grudnia 2021 Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (RKEBN), ukonstytuowaniem się komisji wydziałowych oraz powstaniem Uniwersyteckiej Sieci Etyki Badań Naukowych (US EBN), działania KEBN w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ - zgodnie z obwiązującym prawem - uległy zawieszeniu.
 
 
Wnioski, które wpłynęły przed datą przyjęcia stanowiska RKEBN w sprawie US EBN były opiniowane w trybie dotychczasowym, natomiast wnioski z datą późniejszą będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową, która określi tryb rozpatrywania wniosków oraz zakres ewentualnego udziału w procedurze KEBN Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.
 
Komisja ds. Etyki Badań Naukowych IPS

 

Skład KEBN: 
 

    dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ (przewodnicząca) 

    ​dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ  (wiceprzewodniczący)    

    dr Krzysztof Gerc (sekretarz)

    dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak 

    dr Bartosz Wojciechowski    

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron